Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

İskânı Olmayan Eve Konut Kredisi Çıkar mı?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 8.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024

Yapı kullanım izni olarak kabul edilen iskân belgesi, belgeye konu olan binanın yapıldığı bölgede yetkisi olan ve adresin bağlı bulunduğu belediyeden ya da valilikten alınır.

İskânı Olmayan Eve Konut Kredisi Çıkar mı?
İnşaat sahibi ya da inşaat sahibinin noter onaylı vekâletnamesine sahip yetkili vekili dilekçe yazabilir ve bu dilekçe ile başvuruyu gerçekleştirebilir.

İskan Belgesi̇ Nasıl Alınır?

Türkiye sınırları içerisindeki tüm binalar için, inşaat başlamadan önce resmî işlemler başlar. İnşaat projesini yürütecek kişi ya da kurum öncelikle gerekli prosedürleri tamamlayarak inşaat izni alır. Bu izin doğrultusunda inşa işlemi tamamlanır. Daireler oturuma hazır olduğunda da ayrıca bir izin ve belge alınmalıdır. İskân belgesi, bu iznin alındığını gösteren bir evraktır. Bu belgenin alınması, ilgili bina ve dairede bireylerin oturabileceği anlamına gelir.

Yapı kullanım izni olarak kabul edilen iskân belgesi, belgeye konu olan binanın yapıldığı bölgede yetkisi olan ve adresin bağlı bulunduğu belediyeden ya da valilikten alınır. İnşaat sahibi ya da inşaat sahibinin noter onaylı vekâletnamesine sahip yetkili vekili dilekçe yazabilir ve bu dilekçe ile başvuruyu gerçekleştirebilir. Başvurunun yapılacağı merci genellikle “Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimi” olarak adlandırılır.

İskân belgesi başvurusu, sadece ruhsat sahibi yapılar için yapılır. Ruhsatın alındığı tarih de bu noktada önem arz eder. Ruhsatın alındığı tarihten sonra en geç 2 yıl içinde yapı inşaatının başlamış olması gerekir. İnşaatın bitiş tarihi de ruhsatın alınma tarihine göre belirlenmelidir. Yapı kullanım izni başvurusunda ruhsata konu olan inşaatın, belgenin alınma tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanması şartı aranır.

Ruhsata sahip olmakla birlikte inşa edilmiş yapının proje ile tam uyumlu olması gerekir. Proje uyumsuzluğunda belge başvurusu reddedilir ve binanın yıkılması dahi söz konusu olabilir. Fiziksel ve teknik özellikleri proje ile uyumlu olsa bile ruhsat alınmadan inşa edilmiş bir binaya yapı kullanım izni verilmez.

Dilekçe ile başvuru yapılmasının ardından, inşaatı bitmiş olan yapı yetkili kişi ya da kişiler tarafından denetlenir. Denetimin sırasında bir sorun çıkmaması hâlinde iskân belgesi verilir.

İskan Belgesi İçin Neler Gereklidir?

Yapı kullanım izni için başvuru yapıldığında birtakım belgeler talep edilir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ibraz edilmesi gerekir. Belgelerde eksikliği ve yanlışlığın olması, sürecin geç ya da olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir. Yapı kullanım izni için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Tapu kaydı
 3. Binanın 13 x 18 cm ölçülerinde cephe fotoğrafları
 4. Yapı denetim kuruluşunun hazırladığı belge
 5. Yapının ada, parsel ve adres bilgileri
 6. Metrekare ölçüleri
 7. Bağımsız bölümlerin türleri ve sınıfları
 8. Mal sahiplerinin bilgileri
 9. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili borcu yoktur yazısı
 10. Proje müellifleri raporu
 11. Su, elektrik ve telefon hatları ile ilgili belgeler

Bu belgeler bazı durum ve şartlarda değişkenlik gösterebilir ve ek belgeler istenebilir. Örneğin binada asansör olması hâlinde ek belgeler talep edilir. Söz konusu belgeler şunlardır:

 • TSE belgesi
 • Garanti belgesi
 • Uygulama projeleri
 • SMM (mühendis) belgeleri
 • Muayene fişi ve raporu
 • Yangın tesisat raporu
 • Sığınak raporu

İskan Belgesi Olmayan Yapıda Karşılaşılan Sorunlar

Yapı kullanım izni almak, İmar Kanunu kapsamında zorunlu tutulan bir uygulamadır. Bu belgeyi almak zorunludur ve iskân olmayan binada oturmanın cezası vardır. Ayrıca pek çok haktan mahrum bırakılan bu yapı, oturulabilir bir duruma getirilemeyeceği için kullanım dışı kalabilir. Bunlarla birlikte izinsiz yapılarda karşılaşılabilecek sorunlar şöyledir:

 1. Elektrik, su, doğal gaz vb. abonelikler açtırılamaz.
 2. Kat irtifakı olan izinsiz yapılara kat mülkiyeti verilmez.
 3. Şartları karşılamadığı için iskân belgesi alınamayan yapıların eksiklerinin giderilmesi büyük masraflara yol açabilir.
 4. İzinsiz bir şekilde yapıyı kullanan kişilere para cezası verilebilir ve bina için yıkım kararı çıkarılabilir.

Bulunduğunuz binanın yapı kullanım belgesi olup olmadığını öğrenmek için iskân sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Bu sorgulamayı yapmak için imar müdürlüklerine başvurabilir ya da e-devlet platformunu kullanabilirsiniz. E-devlete giriş yaptıktan sonra “Yapı Kullanma İzin Belgesi” hizmet sayfasından işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İskansız Eve Konut Kredisi Verilir mi?

Konut kredilerinden pek çok şart, krediyi kullanan banka tarafından belirlenir. Bu şartlar belirlenirken Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği esas alınır ve yönetmeliğe aykırı olmayan tüm durumlarda konut kredisi verilir. Yönetmelikte yapı kullanım izni ile ilgili bir şart olmamakla birlikte bu detay genellikle banka inisiyatifindedir.

Bankaların, bazı durumlarda iskânsız evlere kredi vermeleri de mümkündür. Örneğin özel projelerde ya da kamu projelerinde, yapı henüz inşaat hâlindeyken kredi kullandırılır. İnşaat bitmeden yapı kullanım izni alınamadığı için bu durumda, iskânsız eve kredi verilmiş olur.

Yapı kullanım izni olmadan kredi çekileceğinde bankalar tapuyu da dikkate alabilir. Tapudaki “kat irtifakı” ve “kat mülkiyeti” gibi detaylar bu noktada önem arz edebilir. Söz konusu tapuya sahip olmak için tapu harcı ödemeniz gerekir. HangiKredi üzerinden tapu harcı hesaplama işlemi yaparak ne kadar ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

İskansız Eve Kredi Veren Bankalar

Konut kredisi kullandıran bankalar, farklı kredi kullandırma şartları sunabilirler. Aynı durum yapı kullanım izni olmayan evlere kredi çekme durumunda da geçerlidir. Bankalar bu tip evlere kredi verirken standart bir prosedür izlemeyebilirler. Dolayısıyla yapı kullanım izni olmayan evlere kredi veren bankalar dönem dönem değişebilir. Sıklıkla tercih edilen bankalar şöyle sıralanabilir:

Bu bankaların sunduğu konut kredisi tekliflerine HangiKredi üzerinden ulaşabilir, teklifleri karşılaştırarak en avantajlı konut kredisine online başvuru yapabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

10 Oy

-

4 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri