Hangikredi.com

Bankalardan güncel ve avantajlı kredi faiz oranları alınıyor.

DASK Sorgulama

Zorunlu Deprem Sigortası ile sevdiklerinizi ve geleceğinizi güvence altına almak için Hangikredi.com ile dask sorgulaması yapın.

Yapım Yılı:
Teminat Tutarı: {{calc.warrantAmount}} TL
* Sigorta prim bedeli maximum 170.000 TL'dir.
Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount}} TL
1., 2. ve 3. Yenilemede
İndirimli Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount1_3}} TL
4. Ve Sonraki Tüm Yenilemede
İndirimli Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount4}} TL
* Listelenen değerler ortalama değerlerdir.
Anadolu DASK
Groupama DASK

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

DASK NEDİR

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturur.

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde tüm bu hedeflere birlikte ulaşabilmemiz, deprem sonrasında birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilmemiz için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı unutmayınız.

Hangi Binalar DASK Teminatı Kapsamında

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler.

DASK Teminatı Dışında Kalan Durumlar

DASK, deprem ve depremin neden olduğu afetlerin oluşturduğu hasarları karşılamaya yönelik bir sigorta türü olsa da bazı durumlar teminat dışındadır. Zorunlu deprem sigortası teminatı dışında kalan durumlar şunlar:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İş durmasından kaynaklanan kayıplar
  • Alternatik ikametgah ve iş yeri masrafları
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni hasarlar
  • Manevi tazminat

 

DASK Fiyatları

Zorunlu deprem sigortası fiyatları yapının konumuna, yapı tarzına (betonarme, çelik, yığma kagir vb), inşaat yılına, dairenin metrekaresine göre değişiklik gösterir. DASK hesaplaması yaptığınızda tüm bu veriler ışığında bir sigorta tutarı oluşturulur.

Zorunlu deprem sigortası fiyatının bu bilgilere göre belirlenmesinin nedeni her yerin ve her yapının deprem riskinin aynı olmamasından kaynaklanır. Yani, zorunlu deprem sigortasının fiyatı, evin deprem riskine göre belirlenir.