Hangikredi.com

Bankalardan güncel ve avantajlı kredi faiz oranları alınıyor.

DASK Sorgulama

Zorunlu Deprem Sigortası ile sevdiklerinizi ve geleceğinizi güvence altına almak için Hangikredi.com ile dask sorgulaması yapın.

Yapım Yılı:
Teminat Tutarı: {{calc.warrantAmount}} TL
* Sigorta prim bedeli maximum 170.000 TL'dir.
Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount}} TL
1., 2. ve 3. Yenilemede
İndirimli Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount1_3}} TL
4. Ve Sonraki Tüm Yenilemede
İndirimli Prim Tutarı: {{calc.premiumAmount4}} TL
* Listelenen değerler ortalama değerlerdir.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

DASK NEDİR

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturur.

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde tüm bu hedeflere birlikte ulaşabilmemiz, deprem sonrasında birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilmemiz için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı unutmayınız.

Müşteri Yorumları

Hangi Binalar DASK Teminatı Kapsamında

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler.

DASK Teminatı Dışında Kalan Durumlar

 

DASK, deprem ve depremin neden olduğu afetlerin oluşturduğu hasarları karşılamaya yönelik bir sigorta türü olsa da bazı durumlar teminat dışında kalabiliyor. Zorunlu deprem sigortası teminatı dışında kalan durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İş durmasından kaynaklanan kayıplar
  • Alternatik ikametgah ve iş yeri masrafları
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni hasarlar
  • Manevi tazminat

DASK Fiyatları

 

Zorunlu deprem sigortası fiyatları yapının konumuna, yapı tarzına (betonarme, çelik, yığma kagir vb), inşaat yılına, dairenin metrekaresine göre değişiklik gösterir. DASK hesaplaması yaptığınızda tüm bu veriler ışığında bir sigorta tutarı oluşturulur.

Zorunlu deprem sigortası fiyatının bu bilgilere göre belirlenmesinin nedeni her yerin ve her yapının deprem riskinin aynı olmamasından kaynaklanır. Yani, zorunlu deprem sigortasının fiyatı, evin deprem riskine göre belirlenir. Ülkemiz için yıkıcı bir doğal afet olan depremin neden olacağı zararlar için deprem sigortası her konut için zorunlu tutulmuştur. En avantajlı zorunlu deprem sigortası teklifi için Hangikredi.com'dan DASK sorgulaması yapabilir, teklifleri karşılaştırabilirsiniz. 

Zorunlu deprem sigortasında poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri için indirim uygulanmaktadır. Ayrıca inşaat ruhsatı tarihine göre ikinci bir indirim de uygulanabilmekte. Bina ya da site yönetimi tarafından tüm konutlar için talep edilecek sigorta talebi için de ayrıca bir indirim uygulanabilir ve poliçe sahipleri tüm bu indirimlerden aynı anda yararlanabilirler. 

Hasar Temini Nasıl Yapılır?

 

Deprem nedeniyle konutunuzda bir hasar meydana geldiyse sigortanız sayesinde hasarın karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle sigortalı kişinin hasar başvurusunda bulunması gerekir. Hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi, deprem nedeniyle hasar görmüş sigortalı konutu ziyaret ederek hasarı tespit eder ve tazminat tutarını belirler.

Tazminat tutarı sigorta şirketi tarafından en kısa sürede tapuda adı geçen ev sahibine iletilir. DASK sayesinde depremin yıkıcı sonuçlarının ardından hızla maddi toparlanma sürecine girilir. Ülkemiz için oldukça büyük risk unsuru olan bu doğal afete karşı siz de konutunuza deprem sigortası yaptırarak önleminizi alabilirsiniz.