Hangikredi.com

Bankalardan güncel ve avantajlı kredi faiz oranları alınıyor.

Konut Kredisi Hesapla Sizin için en uygun konut kredisi

Tapu Harcı Nedir?

Tapu harcı, taşınmazların alım – satım işlemleri için alınan tapu hizmet bedelidir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tapu harcının yatırılması gerekmektedir. Tapu harcı oranı dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Mart 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla binde 20 olan tapu harcı bedeli, 30 Eylül tarihine kadar binde 15 olarak belirlenmiştir.

Taşınmazın satış değerinin daha az gösterilmesi ve buna bağlı olarak daha az tutarda tapu harcı ödendiğinin tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanır. Bu tip bir duruma neden olan vatandaşlar tapu harcı cezası öderler.

Tapu Harcını Kim Öder?

Konut alımlarında, taraflar kendi aralarında farklı bir anlaşmaya varmadıkları sürece hem satıcı hem de alıcı tapu harcını ödemekle yükümlüdür. Harcın tutarı satıcı ve alıcı için ayrı ayrı olmak üzere satış bedelinin binde 15’idir. Tapu harcı, harcı ödeyecek kişi tarafından vergi dairesine ödenir ve karşılığında öndediğine dair makbuz alınır. Ayrıca sadece alıcı tarafından tapu döner sermaye harcının da ödenmesi gerekmektedir.

Örnek Tapu Harcı Hesaplaması

Tapu Masrafı Oranı

Tapu harcının oranı dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Güncel tapu harcı oranı %2 olarak belirlenmiştir. Bu oran karşınıza binde 20 olarak da çıkabilir.  Tapu harcı hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınmaktadır. Bu nedenle , ev almak için yaptığınız hesaplara tapu masrafını da eklemenizde fayda var.

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu harcı hesaplaması alınmak istenen gayrimenkulün satış değeri üzerinden yapılır. Almak istediğiniz konut, arsa, ofis gibi gayrimenkulün satış bedeli üzerinden, yasayla belirlenmiş orana göre hesaplama yapılır. Tapu harcının ödenmesinden hem alıcı hem de satıcı eşit tutarda olmak üzere yükümlüdür.

Gayrimenkul almak istediğinizde, bütçe ve kredi hesaplamalarınıza tapu harcını da eklemenizde fayda var. Tapu harcı hesaplaması için Hangikredi.com tapu harcı hesaplama aracından faydalanabilirsiniz.