Bankaların güncel ve avantajlı kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.

hangikredi.com

Konut Kredisi Hesapla Sizin için en uygun konut kredisi

Popüler Konut Kredisi ve Finansman Ürünleri

Tapu Harcı Nedir?

Tapu harcı, taşınmazların alım-satım işlemleri için alınan tapu hizmet bedelidir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tapu harcının yatırılması gerekir. Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında alınan tapu harcı, toplamda satış bedelinin %4'ü oranında alınmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Mayıs 2018 tarihinde %1,5 olarak uygulanan indirimli oran, 31 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren hem alıcı hem satıcı için %2 olarak uygulanmaktadır.

Taşınmazın satış değerinin daha az gösterilmesi ve buna bağlı olarak düşük tutarda tapu harcı ödendiğinin tespit edilmesi durumunda taraflara cezai işlem uygulanır.

Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. Tapu harcı oranı her iki taraf için de satış bedelinin %2’si olmak üzere toplam %4 olarak uygulanmaktadır. Tapu harcı, harcı ödeyecek kişi tarafından vergi dairesine ödenir ve karşılığında ödendiğine dair makbuz alınır. Ayrıca sadece alıcı tarafından tapu döner sermaye harcının da ödenmesi gerekmektedir.

Örnek Tapu Harcı Hesaplaması

Tapu Harcı Nedir?

 

Tapu harcı, taşınmaz mal satışlarında ödenmesi zorunlu olan bir harçtır. Ödenmesi yasal bir zorunluluk olan tapu harcının oranı zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Konut satışlarını desteklemek için dönemsel olarak devlet tarafından tapu harcı indirimi sunulabiliyor. Konut kredisi kullanarak gayrimenkul sahibi olmak istediğinizde yapacağınız hesaplamalara tapu harcı masrafını da eklemenizi tavsiye ederiz. Bu masraf hem alıcı hem satıcı tarafından ödendiğinden iki tarafın da konutun değeri üzerinden kendisine çıkacak masraf tutarını hesaplaması gerekiyor.

Tapı Harcı Nasıl Hesaplanır?

 

Tapu harcı tutarı dönemsel olarak değişebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda konut alımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan kampanya neticesinde %2’den %1,5’e indirilmişti. Şu an güncel olarak uygulanan tapu harcı %2 oranındadır. Hem alıcıdan hem satıcıdan %2 olmak üzere toplam satış bedeli üzerinden %4 oranında alınır.

Basit bir hesaplama ile satış bedeli 100 bin TL olan bir konut için her iki taraf da 2.000 TL harç ödemelidir. Tarafların aralarında anlaşmaları halinde, tek bir taraf 4.000 TL de ödeyebilir.

Düşük Tapu Harcı Ödemek İçin Ne Yapmalı?

 

Tapu harcı, satışa konu olan gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplandığından satış bedeli ne kadar düşük olursa tapu harcı da o kadar düşük olur. Taraflar bazı durumlarda satışta düşük tutar gösterip, kalan tutarı elden verme uygulamasına gidebiliyor. Böyle bir durumda daha az tapu harcı ödersiniz ancak bunun tespit edilmesi durumunda cezai yaptırım söz konusu olduğundan astarı yüzünden pahalıya gelebilir... Yüksek tutarlarda ceza ödememek için tapu dairesindeki işlemleri doğru satış bedeli üzerinden gerçekleştirmenizde fayda var.

Tapu Harcı Masrafını Kim Öder, Alıcı mı Satıcı mı?

 

Tapu harcı yasal olarak hem alıcı hem de satıcı taraftan tahsil edilir. Yani malı satan kişi de malı alan kişi de %2 oranında tapu harcı ödemek zorunda. Bazı durumlarda taraflar anlaşarak harcı tek tarafın, ki bu genellikle alıcı taraf oluyor, ödemesine karar verebiliyor. Böyle bir durumda karara varılan taraf malın, tapuda beyan edilen tutarı üzerinden %4 oranında tapu harcı ödemek zorundadır. 

Örnek verecek olursak, satışı yapılacak olan malın değeri tapuya 400 bin TL olarak bildirilmiş ise iki tarafın da 8.000 TL tapu harcı ödemesi gerekir.

Arsa Tapu Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

Tapu harcı hem alıcıdan hem de satıcıdan alınan zorunlu bir masraf kalemi. Arsa tapu harcı oranı ile diğer gayrimenkuller için uygulanan tapu harcı oranı aynıdır.  Her iki taraftan da satış bedelinin %2’si, toplamda satış bedelinin %4’ü oranında tapu harcı alınmaktadır. Arsa tapu harcı hesaplaması yaparken satış bedelinin yüzde dördünü hesaplayabilirsiniz. Kendiniz işlem yapmak yerine HangKredi tapu harcı hesaplama aracını kullanarak hızla sonuca ulaşabilirsiniz.

Devir Sırasında Tapu Harç Bedeli Nereye Yatırılır?

 

Tapu harcı farklı kanallar aracılığı ile ödenebiliyor. e-Devlet’in sağladığı kolaylıklar kapsamında doğrudan e-Devlet üzerinden harç ödemesi yapabileceğiniz gibi  Gelir İdaresi Bakanlığı’nın resmi sitesinden de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki seçeneğin dışında vergi dairesinde ya da anlaşmalı bankalardan tapu harcı ödeme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Tapu Harcı Ödemesi Yapılır mı?

 

Tapu harcı farklı kanallar aracılığı ile ödenebiliyor. e-Devlet’in sağladığı kolaylıklar kapsamında doğrudan e-Devlet üzerinden harç ödemesi yapabileceğiniz gibi  Gelir İdaresi Bakanlığı’nın resmi sitesinden de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki seçeneğin dışında vergi dairesinde ya da anlaşmalı bankalardan tapu harcı ödeme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

e-Devlet’ten Tapu Harcı Borç Sorgulama Yapılır Mı?

 

e-Devlet sayesinde kolaylaşan işlemler arasında tapu harcı da var. e-Devlet üzerinden tapu harcı ödemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Tapu Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama” yazarak işlem yapacağınız sayfayı bulun.
 • Karşınıza çıkan sayfada “Döner Sermaye Ödeme” başlığını seçin.
 • Elinizdeki belgelerde bulunan e-Tahsilat Seri Numarası’nı girerek sorgulama yapın.
 • Açılan ödeme sayfasından kredi ya da banka kartı ile ödemenizi gerçekleştirin.

Harç Bedeli Nereye Yatırılır?

 

Tapu harcı ödemesi için Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT haricindeki tüm bankaların kredi kartları ile Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, PTT ve Emlak Katılım Bankası’nın şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Tapu Devir Masrafları Nedir?

 

Tapu devir masraflarını iki ayrı başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan biri tapu harcı diğeri de döner sermaye bedelidir. Tapu harcının her iki taraftan da %2 olmak üzere toplamda satış bedelinin %4’ü olacak şekilde alındığını belirtmiştik. Döner sermaye bedeli ile ilgili detaylara bir alt başlıktan ulaşabilirsiniz.

Döner Sermaye Bedeli Ne Kadar?

 

Tapu işlemleri sırasında alınan döner sermaye bedeli resmi bir ücrettir ve 2022 yılı için 157 TL olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 21,50 TL ilave hizmet bedeli alınmaktadır. Toplamda döner sermaye bedeli olarak 178,50 TL ödenmesi gerekmektedir.

İş Yeri Veya Konut Satış Fiyatı Tapuda Düşük Gösterilebilir Mi?

 

Daha az tapu harcı ödemek adına taraflar aralarında anlaşarak malın değerini düşük göstermeye karar verebilir. Bu durum ilk başta iki taraf için de avantajlıymış gibi dursa da ileride sorun yaşamanıza neden olabilir. Satış bedelinin düşük gösterilmesi, ödenecek tapu harcı bedelini etkilediğinden satış fiyatı düştükçe bu masraf da azalıyor ancak bu durumun ortaya çıkması neticesinde taraflar cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Konut ve İş Yerinin Tapuda Düşük Gösterme Yöntemi Nedir?

 

Tapu harcı, resmi satış bedeli üzerinden hesaplandığından bazı alıcı ve satıcılar aralarında anlaşarak satış bedelini tapu üstünde daha düşük gösterme yoluna gidebiliyorlar. Bu durum daha az tapu harcı ödemek için mantıklı görünse de bu konuyla ilgili maliyenin sıkı takipte olduğunu ve usulsüzlüğün fark edilmesi durumunda yüksek tutarlarda ceza ödenmesi gerektiğini hatırlatalım.

Tapu Harcının Düşük Gösterilmesinin Riskleri Nelerdir?

 

Daha az tapu harcı ödemek için satış bedelini düşük göstermek ilk başta avantajlı gibi dursa da oldukça riskli bir işlem. Tapu harcını düşük göstermenin risklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Satış bedelinin, gerçekleşenden düşük gösterilmesinin tespit edilmesi durumunda maliye devreye girer. Maliyenin tarafından, eksik gösterilen satış değerinin 3 katı tutarında vergi cezası ve usulsüzlük cezası ödenmesi için işlem başlatılır. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan tutar faizi ile birlikte talep edilir.
 • Satmış olduğunuz bir gayrimenkul belediye tarafından, rayiç bedeli üzerinden satın alınmak istenebilir. Böyle bir durumda alıcı, satın alma işlemini gerçekleştirmek için kredi kullanabilir. Yapılan sorgulamalar neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından satış tutarı ile çekilen tutar arasında fark olduğu tespit edilebilir. Böylece rayiç bedel üzerinden aldığınız bir gayrimenkulü, gerçek değerinden satmak istediğinizde daha çok vergi ödemeniz gerekebilir.
 • Hisseli tapuya sahip olan bir mal almak istediğinizde, rakibiniz olan hissedarlar ön alım hakkı ile birlikte, tapuda belirtilen düşük bedel üzerinden alım işlemi gerçekleştirebilir.

Tapu Harcı Pişmanlık Dilekçesi Nedir?

 

Bazı masrafların düşük çıkması için gayrimenkulün değeri tapuya değerinden daha az bildirilebilir. Bu durum ilk aşamada tapu harcı üzerinden kâr elde edilmesini sağlasa da ilerleyen dönemlerde fark edilmesi halinde ceza ve fazla vergi ödeme uygulanır. Devlet tarafından fark edilmeden bu durumun düzeltilmesi mümkün. Tapu harcı pişmanlık dilekçesi sayesinde beyan farkında oluşan tapu harcı bedeli yasal faizi ile birlikte ödenir. Hem alıcı hem de satıcının ödeme yapması gereken bu işlem sonucunda, tespit edilmesi durumunda çıkacak cezanın çok altında bir tutar ödemiş olursunuz.

Tapu Harcı Hangi Bankalara Ödenebilir?

 

Tabu harcını Gelir İdaresi web sitesi üzerinden online ödemek mümkün. Bunun yanında bankalara da ödeme yapabilir ve faturanızı alabilirsiniz. Aşağıda yer alan bankalardan ödemenizi anında gerçekleştirmeniz mümkün:

 

 • Ziraat Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Halk Bankası
 • Vakıflar Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • PTT
 • Emlak Katılım Bankası