Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

Kefil Nedir?

Merve Mumcu

Yayımlama Tarihi: 3.08.2017 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020

Bazen kıramadığımız bir yakınımızın isteğiyle bazen de zorunluluktan hayatımızın bir kısmanda kefil olma durumuyla çoğumuz karşılaşıyoruz.

Kefil Nedir?
Birçoğumuzun tedirginlikle yaklaştığı kefil olma durumunda bizi ne gibi yükümlülükler bekliyor? Kefil, borçlu borcunu ödeyemediği taktirde borcu ödemeyi kabul eden kişidir.

Bazen kıramadığımız bir yakınımızın isteğiyle bazen de zorunluluktan hayatımızın bir kısmanda kefil olma durumuyla çoğumuz karşılaşıyoruz. Birçoğumuzun tedirginlikle yaklaştığı kefil olma durumunda bizi ne gibi yükümlülükler bekliyor? Kefil, borçlu borcunu ödeyemediği taktirde borcu ödemeyi kabul eden kişidir. Yani kredi borcunun garantörüdür. Borçlu olan kişi b

Kefiller, alım satım ve kredi alma işlemleri sırasında alım yapan kişinin ödeme yapmaması halinde onun yerine ödeme yapmayı kabul etmiş kişi olarak bu işlemde yer alan kişilerdir. Borçlar Kanununda da yer alan ilgili maddelerde kefalet sözleşmeleri belirtilmekte. Alım satım işlemleri ya da kredi çekme sırasında kefil olacak kişinin kefalet işlemlerinin resmi olarak geçerli olması ve kefilin kabul etmesi gereken sorumluluklar vardır.

Kefil olan kişi kredi alabilir mi, kredi borcu ödenmediği durumlarda problem yaşar mı, kefalet işlemleri iptal edilir mi gibi soruların yanıtlarına bu içerikten ulaşabilirsiniz.

Kefaletin Şartları

Kefilliğe dair sorumlulukların kabulü ve kefalet işlemlerinin resmi olarak geçerli olması için kefilin yazılı bir sözleşme yapması ve imzalaması gerekir. Bununla birlikte borçlu olan kişiye kefalet edilecek olan tutarın da sözleşmede açık olarak yer alması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirmeyen kefalet sözleşmeleri herhangi bir şekilde bir geçerliliğe sahip değildir.

Kişiler kefil olmayı kabul etmiş olsa bile herkes kefil olamaz. Kefil olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı kefalet şartları vardır. Ancak bu şartları sağlayan kişiler kefil olabilir.

Kefil olacak kişilerin Kredi Kayıt Bürosu düzenleri ve bunun yanında kişilerin gelirlerinin kefalet işlemleri için yeterli olması gerekir. Bazı durumlarda esneme payı bulunsa bile kefilin kredi alacak kişiyle aynı ilde ikamet etmesi gerekliliği de bulunuyor. Kefil olacak kişinin aynı anında kefil olma şartlarını gösteren olan belgeleri de imzalaması gerekir.

En uygun kredi hangi bankada diye merak ediyorsanız sitemizden hesaplama yapabilirsiniz.

Bankaların Kefil Talebinde Bulunduğu Durumlar

Kredi almaya karar verdiniz ve ihtiyacınız olan krediyi seçip sizin için en uygun olan bankaya başvurdunuz. Eğer kredi notunuz veya geliriniz düşük durumdaysa bankanız kredi vermek için sizden kefil olacak birini isteyebilir. Kefil olacakların asıl dikkat etmesi gereken konu kefil olunan kişi kredi borcunu ödemezse ödemeler kefil olan kişi tarafından gerçekleştirilmek zorunda olur.

Bankalar kefil olacak kişileri bir kaç farklı yöntemi olan kefalet sisteminden uygun olanla sözleşme yaptırır. Bu sözleşmeler iki farklı şekilde bulunuyor. İki farklı şekilde uygulanan kefalet sözleşmeleri Adi Kefil ve Müteselsil Kefil olarak uygulanmakta.

Ne kadar kredi çekebilirim diye merak ediyorsanız hesaplama aracımızdan destek alabilirsiniz.

Adi kefil sözleşmesinde kefil olan kişi imza atmışsa banka alacak işlemleri için ilk önce asıl borçludan talepte bulunur ve asıl borçlu takip edilir. Bankadan kredi almış olan asıl borcu talepler ve verilen sürede borcunu ödemezse bankalar adi kefil üzerinde de takip hakkını elde eder. Bu andan itibaren bankalar adi kefille ilgili takipte bulunma hakkına sahip. Eğer banka önce kefilden talepte bulunursa kefil olan kişi, alacaklı bankanın ilk olarak asıl borçlunun kapısını çalmasını söyleyebilme hakkına sahiptir.

Müteselsil kefalet ve müşterek borçlu olmak koşuluyla hazırlanan kredi sözleşmelerinde ise borcun tahsil edilme işlemi asıl borçludan ya da kefilden yapılabilir. Alacaklı olan banka borç tahsilatını isteğine göre kefilden ya da asıl alacaklıdan yapabilir. Müteselsil kefalet sözleşmesi imzalamış olan kefiller alacaklı olan bankanın asıl alacaklıya müracaat etmesi gerektiğini ileri sürme şansına sahip değildir.

Kefilin Dikkat Etmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Kefil, borcun geciktirilmesi ya da ödenmemesi durumlarında alacaklı bankaya ödemeyi yapacak olan kişidir. Krediye kefil olmak tıpkı krediyi çeken asıl kişi gibi olmak anlamını taşır. Ödeme işlemlerinde de kefilin asıl kredi borçlusu kadar sorumlulukları var.

Kefil olan kişi de kredi kefaletini üstlendiği için borçlu kişi gibi olduğunu unutmamalı. Kefil olan kişinin bu sebeple oldukça dikkatli olması gerekiyor. Kefaletini üstüne aldığı krediyi takip etmesi önemli bir konudur. Eğer borcun ödemesi kefile kalmışsa ve geç bilgi sahibi olmuşsa hem borcun miktarı artar hem de kefilin kredi notu düşer.

Kefil olacak kişinin sözleşmeyi imzalamadan önce toplam borç miktarını karşılayabilecek imkânlara sahip olup olmadığına dikkat etmesi kefilin yararına olur. Kefilin de borcu ödeyemediği durumlarda banka işi hacze kadar götürebilir.

Kefilin borçları ödememesi durumunda da maaşına haciz konabilir. Bu durumlarda haciz oranı %25 olarak karşımıza çıkar.

Güncel banka faiz oranları için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz.

Kredi kefil şartlarından bir tanesi de kefilin eş muvafakatnamesi olması gerekliliğidir. Kredi kullanım durumlarında eş muvafakatnamesi gerekmeyen durumlar da vardır. Muvafakatname gerektirmeyen durumlardan biri mahkeme kararı doğrultusunda alınmış olan ayrılık kararları ve bir diğeri ise kanunen belirlenmiş olan ayrı yaşama hakkıdır.

Mahkemenin vermiş olduğu kanunen bir ayrılık olmadıkça ya da yasal olarak ayrı yaşama hakkı meydana gelmedikçe eşlerden biri eş muvafakatnamesiyle kefil olma hakkına sahiptir. Bu eş rızasının kefil sözleşmesinin imzalanmasından önce ya da sözleşme imzalandığı anda en geç yapılması gerekmektedir.

Kefilin Gerektiği Durumlar Hangileridir?

Bankada kredi alacak olan kişilerin maddi olarak gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda kefil gerekir. Eğer kredi geçmişi olmayan biri kredi almak istiyorsa banka bu durumda ödemeler konusunda fikir sahibi olmadığı için kredi alacak kişiden kefil talep eder. Ödemelerin riskli olabileceği bu durumlarda banka ödemeleri güvence altına almak için kefil talep eder.

Kefilsiz kredi nedir? Kefilsiz kredi ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde!

Banka Kefilliği İptal Edebilir mi?

Kefilliğin iptal edilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer kefil ileride doğacak olan borç henüz meydana gelmeden önce, borçlunun hesabına yatacak olan kredi miktarı henüz yatmamışken kefaletten vazgeçebilir. Henüz herhangi bir borç olmadığından kefaletten vazgeçilebilir.

Kredi sözleşmesinde kefalet işlemini üstlenecek kişinin kendi el yazısıyla kefalet tarihi ve bitiş tarihi yazılı olmalıdır. Bu işlem yapılmamışsa kefillik durumu meydana gelmez ve iptal edilebilir.

Asıl borçlunun kasıt içeren şekilde borcunu ödememesi ve başka bir ülkeye yerleşerek izini kaybettirmeye çalışması halinde kefil mahkemeye başvurup kefaletin iptalini isteyebilir.

Kefillerin imzalamış olduğu sözleşmeler borçlu kişiler borçlarını ödediklerinde ya da 10 yıllık süreyle zaman aşımına uğrar ve bu durumda ortadan kalkar.

Kesin onaylı kredi hakkında bilgi almak için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Kefil Olmak KKB Notunda Değişikliğe Neden Olur mu?

Bir krediye kefil olduğunuzda bu kayıtlar KKB kayıtlarına işlenir ve KKB kayıtlarınızda görebilirsiniz. Kefil olduğunuz kredinin geçmiş ödemelerine bakılır ve ödemede gecikmeler ya da olumsuz durumlarla karşılaşılırsa bu durumlar kefilin kredi notuna ve banka siciline işlenir.

Kefaletin üstlenildiği borçların ödemesinde gecikmeler ya da aksaklıklar bulunuyorsa kefil olan kişi eksi bir kredi notu almış olur. Zamanında ve eksiksiz yapılan ödemeler problem oluşturmaz. Ödemelerinde herhangi bir problem olmamış borca kefil olmuş kişi bu durumda eğer isterse kredi çekme şansına sahiptir.

orcunu ödeyemediği takdirde banka, kredinin kalan borcunu kefilden tahsil eder. Bir kişiye kefil olacağınız zaman bu riski göze almanız gerekir. Kefil sözleşmesini imzaladığınız andan itibaren söz konusu kredi borcundan siz de borçlu kadar sorumlu olursunuz. Kredi alırken kefil kullanabilmeniz için öncelikle bankanın sizden kefil talebinde bulunmuş olması gerekiyor. Kefil kullanmaya kişi kendisi karar veremiyor.

Banka hangi durumlarda kefil talebinde bulunabilir?

Banka hangi durumlarda kefil talebinde bulunabilir? Kredi notunuz ya da geliriniz düşükse banka, kredi kullanabilmeniz için sizden kefil talep edebilir. Banka, sizin borcunuzu geri ödeyip ödemeyeceğinizden emin olmadığı noktada sizden kefil talep eder. Böyle bir durumda kefil göstererek kredi kullanabilirsiniz ancak unutmayın ki borcunuzu ödeyememeniz halinde kefiliniz olan kişi bu borcu ödemekle yükümlü olacaktır. Eğer birisi sizden kredi borcu için kefil olmanızı talep ederse bu konuyu enine boyuna düşünmenizde fayda var. Asıl borçlu, borcunu ödeyemediğinde borcun tamamını ödeyeceğinizi garanti ettiğiniz için birdenbire binlerce TL borç ödemek zorunda kalabilirsiniz. Dahası böyle bir durum sizin de kredi notunuzu etkileyeceğinden ileride kendiniz kredi çekmek istediğinizde zorlanabilirsiniz.

Yazar Hakkında

yazar
Merve Mumcu

1990 yılı doğumlu olan Merve Mumcu Bayraklı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olup, 2014 yılından bu yana HangiKredi’de editörlük ve kıdemli pazarlama uzmanı görevlerini başarıyla sürdürmektedir.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

0 Oy

-

0 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

2 Yorum

ahmet güneş
ahmet güneş 15.10.2019 • 00:00

iyi günler babam enişteme kefil oldu yiğit avmde eşya alınca eniştemin daha öncede hesabı varmış bu hesabı birleştirmişler eniştem ödediği halde eniştenin babası ödeme yapmıyor sonra eniştemin ödediği taksit az gelince bunlar avukata veriyor daha sonra eniştem ptt yoluyla bütün taksitlerini ödüyor ama haylen yiğit avm nin avukatları babamı arıyor haylen borcunuz var siz kefil olmuşsunuz diye bu konuda ne yapabilirim

Yanıtla Beğen(0)
ikon
Hangikredi.com 17.10.2019 • 00:00

Sayın Ahmet Güneş, Konuyla ilgili bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederiz.

Beğen(0)

Son Eklenen İçerikler

 • En Uygun Konut Kredisi Veren Bankalar 12.04.2021

  En Uygun Konut Kredisi Veren Bankalar

 • Gayrinakdi Kredi Nedir?  8.04.2021

  Gayrinakdi Kredi Nedir? 

 • Aylık Faturalarınızı Azaltmanın Yolları 7.04.2021

  Aylık Faturalarınızı Azaltmanın Yolları

 • Bütçe Kontrolü Nedir? 5.04.2021

  Bütçe Kontrolü Nedir?

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ikon