Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Kaskoda Hasar Durumu ile İlgili Merak Edilenler

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 7.01.2016 Güncelleme Tarihi: 9.02.2024

Zorunlu olarak yaptırılan trafik sigortası, kaza olduğunda karşı tarafın maddi kaybını karşılar; kasko sigortası ise sizin aracınızda meydana gelen hasarları giderir.

Kaskoda Hasar Durumu ile İlgili Merak Edilenler
Araç kasko değeri üzerinden hesaplanan bu sigorta türü, motorlu taşıt sahipleri tarafından isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aracınızda meydana gelen bir hasarı, poliçeniz kapsamındaki teminatlarla karşılayabilirsiniz. Sahip olduğunuz poliçeden faydalanmak istediğinizde kusurlu olup olmamanıza bakılmaz. Fakat sigorta şirketiniz, bazı durumlarda hasarınızı tazmin etmez. Yazımızın devamından kaskoda hasar konusuna dair detaylara ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Kasko Sigortası Devreye Girer?

Araç kasko sigortası, standart ve ek teminatlardan oluşur. Poliçeye işlenen kasko teminatları, kaza ya da diğer nedenlerle açığa çıkması muhtemel hasarları içerir. Örneğin genel kaskoda; devrilme, çarpma, çarpışma, yanma ve çalınma gibi durumlar yer alır. Genişletilmiş kaskoya ise doğal afetler, anahtar kaybı, eskime payı düşmeme ve mini onarım gibi teminatlar eklenir. Özetle zararınızın ne kadarının sigorta şirketi tarafından karşılanacağı, poliçenizde yer alan güvencelere bağlıdır.

Kaskonun devreye girmesi için zararın istem dışı ortaya çıkması gerekir. Ayrıca poliçenin hasarı karşılamasını engelleyen bazı durumlar da bulunur. Bu durumlara; zararın alkollü araç kullanırken ortaya çıkması, muafiyet şartının olması ve hasar ikame kesintisi örnek verilebilir. Kasko poliçenizi detaylıca inceleyerek sigorta şirketinizin tazmin edeceği zararları öğrenebilirsiniz.

En ucuz kasko fiyatları için ilgili sayfamıza göz atın!

Kasko Finansal Olarak Kazayı Nasıl Karşılar?

Sigorta şirketlerinin kazayı karşılama şartları, sahip olduğunuz poliçede açıkça belirtilir. Zira teminat dışında kalan hâller için ödeme yapılmaz. Ayrıca her sigorta şirketi, farklı teminatlar içeren birden fazla poliçe türü sunar. Bu poliçeler kapsamında öncelikle onarım masraflarınız karşılanır. Onarım masraflarına araçta oluşan hasarın tamir edilmesi ve gerekli parçaların değiştirilmesi dâhildir. Diğer yandan bazen kaza sırasında aracınızda değer kaybı da oluşur. Kasko sigortası, aracınızın piyasa değerindeki gerilemeyi tazmin edebilir.

Hasar Sonrası Kaskoda Kesinti Yapılır mı?

Özel bir mal sigortası olan kasko, trafik kazaları ve poliçede belirtilen diğer durumlarla ortaya çıkan hasarları öder. Ancak sizi ve aracınızı güvence altına alan kasko sigortası, bazı durumlarda tüm masraflarınızı tazmin etmez. Özellikle belirli istisnalar, indirimler veya kapsam dışı bırakılan masraflar nedeniyle sigorta şirketi tarafından tazminat miktarında kesinti yapılabilir. Poliçede belirtilmesi hâlinde yasal hakka dönüşen bu kesintileri öğrenerek kasko sürecinde karşınıza çıkabilecek her türden masrafa hazırlıklı olabilirsiniz.

Kaskoda Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Yapılan Kesintiler Nelerdir?

Her sigorta şirketi, kendi prensipleri doğrultusunda farklı kasko poliçeleri hazırlar. Bu nedenle hem araç kasko fiyatları hem poliçe detayları değişiklik gösterir. Yaptırdığınız kasko dâhilinde hasar sonrası yapılacak kesintiler yer alır. Söz konusu kesintiler, sigorta şirketi tarafından karşılanmadığı için sizi maddi açıdan zorlayabilir. Takip eden başlıklarda bu kesintilere dair detayları görebilirsiniz.

Muafiyet İndiriminden Doğan Kesintiler

Muafiyet indirimli kasko poliçeleri, düşük sigorta primi ödemek isteyenler için uygundur. Muafiyetli kasko seçeneğinde sigortalı, hasar neticesinde oluşacak masrafın bir kısmını kendisi öder. Poliçeniz hazırlanırken muafiyet indirimini tercih ettiyseniz hasarın bir kısmını ödeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle poliçede yer alan risk gerçekleştiğinde belirlenen miktar tazminat tutarından düşülür.

Kıymet Kazanma Tenzili

Herhangi bir hasarda onarım için aracınıza yeni parçalar takılabilir. Yeni parçalar nedeniyle araçta değer artışı olur. Çünkü eskilerinin yerine sıfır ve orijinal parçalar kullanılır. Aracınızda meydana gelen değer artışı, sigorta eksperi tarafından tespit edilir. Ardından bu artış, sigorta şirketinin size ödeyeceği tazminattan düşülür. Eğer poliçeniz yapılırken eskime payı düşmeme teminatı da aldıysanız bu durumla karşılaşmazsınız. Poliçenize bu teminatı ekleyerek değişen parçalardan eskime payı kesintisini önleyebilirsiniz.

İndirimin Geri Alınması

Kasko hasarsızlık kademeleri, poliçe süresi boyunca kaza yapılmaması durumunda farklı oranlarda sağlanan indirimlerdir. Aşağıda kasko sigortasında hasarsızlık indirim oranlarını görebilirsiniz.

 1. İlk kasko yılının ardından %30 oranında indirim
 2. İkinci kasko yılının ardından %40 oranında indirim
 3. Üçüncü kasko yılının ardından %50 oranında indirim
 4. Dördüncü kasko yılının ardından %60 oranında indirim

Hasarsızlık indirim oranları, sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterebilir. Poliçede belirtilen bu indirimler, hasarın tazmini sırasında incelenir. Hatalı uygulanan bir indirim tespit edilmesi hâlinde ek bir belge düzenlenir. Daha sonra indirim geri alınır ve bu oran kadar kesintiyle hasar ödemesi yapılır.

Hasar İkame Zeyili

Poliçede aksi bir şart yoksa hasar oluşan aracın değeri, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Hasar sonrasında verilen teminatın limitini yükseltmek için prim karşılığında düzenlenen ek belgeye hasar ikame zeyili denir. Bu belgenin ardından prim tutarı, sigortalıya ödenecek tazminattan düşülür. Eğer poliçenize hasar ikame teminatı ekletirseniz bu tip bir kesinti uygulanmaz. Kasko poliçesine sahipseniz aracınızın değerini de bilmelisiniz. Araç kasko değer listesi üzerinden aracınızın güncel piyasa fiyatını öğrenebilirsiniz.

KDV Tenzili

KDV tenzili, araç sahibinin şirket olarak görünmesi durumunda uygulanır. Sigortalının gerçek kişi olduğu durumlarda mevcut hasar, KDV dâhil bedel üzerinden ödenir. Araç sahibi şirket ise yapılan hasar ödemesine KDV dâhil edilmez. Söz konusu vergi, sigortalı tarafından ödenir.

Kasko Ne Kadar Sürede Ödeme Yapar?

Hasar anında yapılması gerekenlerin başında kaza tespit tutanağı doldurmak gelir. Ardından aracınızda meydana gelen zarara karşı sigorta şirketinden ödeme almak için bu belgeyle hasar ihbarı yapmalısınız. Çünkü şirketin ödeme süresi, ihbar tarihinden itibaren başlar. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Sigortası Genel Şartları mevzuatına göre ihbarın sigorta şirketine ulaşmasından itibaren 45 gün içinde hasarın ödenmesi gerekir.

Araçta Birden Fazla Hasar Olursa Hasar Tazminatı Alınabilir mi?

Aracınızda farklı zamanlarda birden fazla hasar oluştuysa toplu ihbarda bulunup hasar tazmini talep edebilirsiniz. Ancak bu doğru bir hareket olmayacaktır. Zararın doğru tespiti ve tazmini için her bir hasarı ayrı ayrı ihbar etmelisiniz. Ayrıca kasko genel şartlarına göre hasar gerçekleştikten sonra 5 iş günü içinde hasar ihbarında bulunmalısınız. Bu süreyi geçtikten sonra yaptığınız hasar ihbarları için ödeme gerçekleştirilmez.

Kazada Kusurlu Olan Tarafın Hasarı Karşılanır mı?

Kazada kusurlu olan taraf siz olsanız bile aracınızda meydana gelen hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Başka bir araca ya da cisme çarpmak, kasko sigortasının ana teminatları arasındadır. Bu teminat sayesinde kusurlu dahi olsanız poliçenin sunduğu imkânlarından yararlanabilirsiniz. Kusurlu olduğunuz kazalarda karşı tarafın hasarı ise zorunlu trafik sigortanızla tazmin edilir.

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sorgulaması için HangiKredi’den destek alabilirsiniz.

Alkollüyken Kaza Yapılması Durumunda Kasko Hasarı Karşılar mı?

Kasko sigortası genel şartlarına göre alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında yapılan kazalar sigorta teminatlarına girmez. Yani alkollüyken yaptığınız kazada araçta hasar meydana gelirse masraflar sigorta şirketiniz tarafından karşılanmaz. Bu noktada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki alkol sınırı belirleyici olur. Söz konusu sınırın üstünde alkollü çıkarsanız hasarınız tazmin edilmez.

Kaskoda Alkol Raporu Şart mı?

Alkol raporu, trafik kazalarında kusurun belirlenmesi ve tazminat taleplerinin karşılanması açısından önemlidir. Alkol raporu tüm sigorta şirketleri tarafından zorunlu tutulmaz. Fakat her ihtimale karşı alkol raporu talep etmelisiniz. Karıştığınız bir kazada karşı tarafın alkollü olduğunu düşünüyorsanız olay yerine polis çağırıp rapor alabilirsiniz.

Kasko Poliçesindeki Bilgiler Eksik ya da Yanlış Olsa Dahi Hasar Karşılanır mı?

Herhangi bir hasar gerçekleştiğinde kaskonuzun teminatlarından faydalanabilmek için hem poliçe hazırlanırken hem kaza tutanağı düzenlerken doğru bilgiler vermelisiniz. Aksi takdirde kasko teminatlarından yararlanamayabilir ya da ekstra ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bununla birlikte kaskoda eksik sigorta durumuna da dikkat etmelisiniz. Eksik sigorta, araç bedeli ile poliçe değeri arasındaki uyumsuzluk sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca poliçede bazı ana teminatların göz ardı edilmesinden kaynaklanır. Eksik sigortalı kaskolarda hasarın yalnızca bir kısmı ödenir.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

5 Oy

-

2,8 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? 4.04.2024

  PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir? 27.03.2024

  Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

 • Phishing (Oltalama) Nedir? 25.03.2024

  Phishing (Oltalama) Nedir?

 • Gayrimenkul Piyasalarının Döngüsel Doğası  22.03.2024

  Gayrimenkul Piyasalarının Döngüsel Doğası