Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

Kasko Sigortası Ek Teminatları Neleri Kapsar?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 7.12.2016 Güncelleme Tarihi: 6.03.2024

Olası hasar durumlarına karşı aracınıza kasko yaptırmanızda fayda var.

Kasko Sigortası Ek Teminatları Neleri Kapsar?
Kasko sigortasının kapsam ve teminatları farklı olan dört ayrı paket seçeneği var.

Kasko sigortası yaptırırken dikkat etmeniz en önemli detaylar, teminatlardır. Poliçedeki teminatlar yetersiz ise ek teminatlardan faydalanmanız gerekir.

Sigorta şirketlerinin poliçelerde sunduğu kasko teminatları, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamında belirlenir. Yönetmeliğe göre standart olarak poliçede bulunması gereken bazı teminatlar vardır. Her sigorta şirketi, standart kasko poliçesi ürünlerinde bu teminatları vermek zorundadır. Bununla birlikte poliçelere ek teminatlar da eklenebilmektedir. Ek teminatlar ile poliçenin kapsamı genişletilir ve daha avantajlı hâle getirilir.

Araç kaskolarında trafik kazaları ile birlikte yanma, çalınma, tek taraflı kaza gibi standart teminatlar bulunur. Ek teminatlar ise aracın doğal afet ve terör olayları gibi durumlarda zarar görmesini teminat altına alır. Bununla birlikte hayvanların vereceği ve yurt dışında meydana gelebilecek hasarların da ek teminat olarak poliçeye eklenmesi mümkündür. Günlük kullanımda olan araçlar için çoğu durumda standart kasko yeterliyken aracın kullanıldığı bölge ve şartlara göre poliçenin genişletilmesi faydalı olur.

Kasko Sigortası Ne İşe Yarar?

Motorlu taşıtlara yapılabilen iki temel sigorta vardır. Bunlardan biri trafik sigortası, diğeri kasko sigortasıdır. Kasko ve trafik sigortası arasındaki fark oldukça belirgindir. Trafik sigortası Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu tutulmaktadır. Bu poliçenin yaptırılmadığı araçların sahiplerine trafik cezası yazılır ve araç bağlanır. Zorunlu trafik sigortası bir malı değil sorumlulukları güvence altına alır. Bu sigortayı yaptıran kişi, bir trafik kazasında hatalı olursa, sigorta şirketi karşı tarafın hasarını öder.

Kasko sigortası ise karşı tarafın değil, poliçe sahibinin aracını ve araçtaki kişileri güvence altına alır. Özel bir sigortacılık ürünü olan bu poliçe, isteğe özel yaptırılır ve taşıt kredisi kullanmak gibi istisnai durumlar dışında zorunlu değildir. Aracın uğrayabileceği hemen her duruma uygun bir teminatı mutlaka vardır ve araç sahipleri için oldukça avantajlıdır. Trafik kazası dahilinde olmasa bile hasarlar karşılanır, pert olan araç için de araç sahibine kasko değeri kadar ödeme yapılır.

Araç kasko değer listesi üzerinden, aracınızın güncel piyasa değerini görebilirsiniz.

Ek Teminatlar Hangi Kapsam Özelliklerini Barındırır?

Ek teminatlar, standart kasko poliçelerindeki ana teminatların yanında, sigorta şirketi ya da sigortalı tarafından opsiyonel olarak eklenebilen teminatları kapsar. Poliçe ne kadar genişletilirse sigortalının avantajı o kadar artar. Ayrıca bu teminatların tazminat limitleri de değişkenlik gösterebilir. Sigorta şirketleri, kasko ürünlerinin farklı bütçelere de hitap etmesi için sigortalıya limitleri düşürme ve yükseltme seçeneği sunarlar. Kasko ek teminatlarından bazıları aşağıdaki gibidir. Bu teminatlar her şirkette ve poliçede farklılık gösterebilir.

 1. Ferdi Kaza Teminatı: Standart kasko araca gelecek zararları güvence altına alırken bu teminatın eklenmesiyle poliçe, araçtaki kişileri de güvence altına alır. Teminat limitleri dahilinde kazada yaralanan kişilerin hastane giderleri karşılanırken sakatlık durumunda kişiye, vefat durumunda ise yasal varislere tazminat ödenir.
 2. Yurt Dışı Teminatı: Kasko poliçeleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında da geçerli olması için yurt dışı teminatının eklenmiş olması gerekir. Böylece araca yurt dışında gelebilecek zararlar da güvence altına alınmış olur.
 3. İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Poliçelere genellikle “İMM” kısaltmasıyla eklenen bu teminat, zorunlu trafik sigortasını destekleyen bir uygulamayı kapsar. Trafik sigortalarında karşı tarafa verilen hasarların, poliçe teminat limitlerini aşması durumunda aradaki fark sigortalı tarafından ödenir. İMM teminatı var ise bu farkı, kasko kapsamında sigorta şirketi karşılar.
 4. Doğal Afet Teminatı: Herhangi bir doğal afet olayında aracın zarar görmesi muhtemeldir. Bu nedenle kasko poliçelerine deprem teminatı, sel ve su baskını teminatı, toprak kayması teminatı gibi kalemler eklenebilir.
 5. Terör Teminatı: Aracın bulunduğu bölgede terör olaylarının yaşanması, aracın fiziksel olarak zarar görmesine ve yanmasına sebep olabilir. Terör olaylarından kaynaklanan zararlar bu teminat kapsamında karşılanır.
 6. Toplumsal Olaylar Teminatı: Eylem, grev, lokavt gibi belirli grupların bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplumsal olaylar sırasında araç hasar görürse bu teminat ile zarar ödenir.
 7. Mini Onarım Teminatı: Aracın herhangi bir onarımının kaskodan karşılanması hasar kaydına neden olur ve bir sonraki yıl poliçe tutarı daha yüksek çıkar. Mini onarım teminatı sayesinde küçük tutarlı hasarlar poliçeye kaydedilmeden onarılır ve hasarsızlık indirimi kaybolmaz.
 8. Hasar İkame Teminatı: Araçtaki bir hasar poliçe kapsamında onarıldığında, onarım tutarı aracın sigorta bedelinden düşülür. Kalan sürede sigorta bedeli daha düşük olacağı için büyük hasarlarla karşılaşılması problem yaratabilir. Bu teminatın bulunduğu poliçelerde hasar ikame zeyli yapılır ve sigorta bedeli düşmez.
 9. Kemirgen ve Diğer Hayvanların Vereceği Zararlar Teminatı: Aracın elektronik, mekanik ve motor kısmının bir hayvanın kemirmesi ya da sıkışması sonucu zarar görmesi hâlinde bu teminat devreye girer.
 10. Anahtar Kaybı Teminatı: Aracın anahtarlarının kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda, değiştirilen kilit sistemi için doğan giderler, belirli limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kasko Sigortasında Fiyat Farkı

Kasko sigortalarında fiyat çeşitliliği bir hayli fazladır. Bunun sebebi her sigorta şirketinin kendine göre bir fiyat politikası belirlemesi ve bununla birlikte poliçede yer alan değişken detaylardır. Örneğin dar kasko teminatları ile genişletilmiş kasko teminatları işlev ve limit konusunda farklılık gösterdiği için bu poliçelerde fiyat farkı çıkması normaldir. Fiyat farkı yaratan detaylardan bazıları şöyledir:

 • Sigortalının yaşı ve cinsiyeti
 • Aracın yaşı, markası, modeli ve kasko değeri
 • Hasarsızlık indirimi seviyesi
 • Tercih edilen sigorta şirketi
 • Kasko teminat limiti ve sayısı
 • Poliçe türü

Kasko poliçelerinin de birden fazla çeşidi vardır. Her bir poliçenin kapsamı farklı olduğu için fiyatları değişkendir ve sigortalının isteğine göre de şekillendirilebilir. Yaygın olarak kullanılan kasko poliçesi türleri şöyledir:

 1. Standart Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminatları içerir.
 2. Dar Kasko: Genel şartların içinde yer alan teminatlardan bir ya da birkaçını içeren poliçedir.
 3. Tam Kasko: Hem genel şartların hem de ek teminatların tamamını kapsar.
 4. Genişletilmiş Kasko: Genel şartların yanında bir ya da birkaç ek teminatın eklendiği poliçedir.

En uygun kasko fiyatları ve kasko tekliflerine HangiKredi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Standart Kasko Teminatları Ne Olmalı?

Standart kasko poliçesi teminatları, hemen her poliçede yer alan ve yasal tazminat limitlerine sahip olan kalemleri ifade eder. Bu kalemlerin yeterli limitlere sahip olmasına dikkat edilmelidir. En temel standart teminatlar şöyledir:

 • Aracı çarpma ve araca çarpılması
 • Yangın
 • Çalınma veya teşebbüs

Kaskoda Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?” başlıklı yazımızı okuyarak sigorta şirketinin ödeme yapmadığı durumlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Aracı Çarpma ve Araca Çarpılması

Trafik kazası yaşandığında, zorunlu trafik sigortası kapsamında haklı ve haksız tarafın ayrımının yapılması gerekir. Kaskoda ise bu duruma bakılmaksızın her durumda hasar karşılanabilir. Bununla birlikte ortada bir trafik kazası olmasına da gerek yoktur. Aracın bariyer, çöp konteyneri, elektrik direği, kaldırım gibi yerlere çarpması sonucunda oluşan hasarlar da poliçe kapsamındadır.

Tek taraflı çarpların kaskoya konu olması da bu teminatın avantajlarındandır. Araç park hâlindeyken hasar görmesi ya da araçla park hâlindeki bir araca hasar verme gibi durumlardan doğan masraflar sigorta şirketinden talep edilebilir.

Yangın

Trafik kazası dışında araca zarar verebilecek durumlardan biri de yangındır. Aracın yanması ve buna bağlı olarak infilak etmesi nedeniyle doğacak zararlar güvence altındadır. Fakat bazı sigorta şirketleri, yangın konusunda bazı kısıtlamalar getirmektedir. Özellikle sigara ve benzeri tütün ürünlerinin sebep olduğu yangınlar çoğuz zaman teminat altına alınmaz ve sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Çalınma veya Teşebbüs

Kasko, araç sahibine maddi ve manevi zarar verebilecek hemen her durumu teminat altına almayı hedefleyerek oluşturulan bir sigortacılık ürünüdür. Bu nedenle aracın çalınması durumunda sigorta şirketi, vadettiği tazminatı sigortalıya ödeyerek zararı karşılar. Ayrıca sadece aracın değil, araca ait bazı parçaların çalınması da teminata dahil edilir. Bununla birlikte başarısız hırsızlık girişimlerinin araca verdiği zararlar da sigorta şirketi tarafından ödenir.

Araç Kasko Sigortasına Dahil Edilebilecek Teminatlar Neler Olabilir?

Araç kasko sigortasına dahil edilebilecek pek çok teminat vardır. Sigorta şirketi bu teminatları sigortalıya sunar ve bu şekilde poliçenin kapsamı genişletilir. Ayrıca şirketler farklı teminat kombinasyonlarından oluşan kasko poliçelerini de satışa sunmaktadır.

Poliçeye dahil edilecek teminatlar, ihtiyaçlar ve araç kullanım şartları düşünülerek seçilmelidir. Örneğin aracıyla sık sık yurt dışına çıkan sigortalıların yurt dışı kasko teminatını poliçeye ekletmesi son derece önemlidir. Aracını sıklıkla yenileyen kişiler için ise kasko değer kaybı teminatı kullanışlıdır. Bu teminat sayesinde olası hasarlardan sonra aracın ikinci el değerinin düşme durumu güvence altına alınır. Kemirgen ve vahşi hayvan kalemini de köy ve dağlık alanlarda yaşayanlar ekletebilir.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

0 Oy

-

0 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri