Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Yatırım Fonu Ne Kadar Kazandırır?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021

Yatırım fonu, halktan alınan paraların bazı portföyler aracılığı ile yönetilmesi anlamına geliyor.

Yatırım Fonu Ne Kadar Kazandırır?
Sermaye piyasası, tahvil/bono, madenler, hisse senedi gibi seçenekleri bulunan portföyler bir kurumun ya da bir kişinin sahip olduğu bütün mal varlıkları demektir.

Yatırıma katkı sunarak fona katılan herkes, katılma paylarını alarak fonun yönetmiş olduğu portföye ortak olur. Katılma payları da fonun ne kadarına sahip olduklarını gösteren değer olarak baz alınır.

Yatırım Fonu Nedir? diye merak ediyorsanız Bilgi Merkezi içeriğimize göz atın!

Yatırım Fonu Hangi Yöntemle Kazandırır?

Yatırım fonu belli işlemlerin uygulanması üzerine oldukça kazançlı hale geliyor. Yatırım fonu üzerinden 3 farklı yolla kazanmak mümkün.

Para yatırılan fonun bağlı olduğu portföylerin değerinin artması ilk kazanma yöntemi. Değeri artan mal satıldıktan sonra sermaye kazancı elde edilmiş olur. Satış işleminin sonucunda elde edilen kâr ya da zarar, fon portföy değerine yansır.

Para yatırılan fonun bağlı olduğu portföyler, ekonomik duruma göre faiz ya da kar payı getirebilir. Bunun sonucunda oluşan bütün kâr ise portföye yansıtılır.

Fona ait olan bir menkulün değeri artıyor fakat satış işlemleri gerçekleşmiyorsa katılma paylarının değerinde artış görülür. Fondaki toplam değerin bu şekilde yükselmesi de yapılan yatırımların değerinin yüksek olduğu anlamına gelir.

3 yol neticesinde elde edilen karın tam olarak ele geçmesi için kar elde eden yatırımcıların, kendi katılım paylarını satması gerekiyor. Bu satış işleminden sonra tam bir kar elde edilmiş oluyor.

Mevduat faizi hesaplamak için HangiKredi'den destek alın!

Yatırım Fonu Avantajlı mı?

Yatırım fonunun hem kâr hem de yönetimsel anlamda pek çok avantajlı yönü bulunuyor. Bu uygulamanın tüm avantajlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Yapılan yatırımların tamamı profesyonel kişiler tarafından yönetilir.
 2. Portföy çeşitleri ile yatırımdaki risk minimuma indirilir ve aynı zamanda getir garantisinin de altı çizilir.
 3. Bireyin tek başına yapmasına imkan olmayan derecedeki yatırımlar, birkaç kişinin bir araya gelmesi ile daha kullanışlı hale gelir.
 4. Fona yapılan yatırımın ardından belge, evrak gibi bürokratik süreçleri kişiler yürütmez, tüm işlemler fon yönetimi tarafından gerçekleştirilir.
 5. Fon sistemine dahil olan portföydeki değerlerin yükselişi, günlük toplam değere de yansır. Bu sayede yatırımın belli bir değerlendirme sürecinden geçmesi de azalır ve beklemeye gerek kalmaz. Yatırımcının belli bir kar elde etmesinden sonra istediği zaman kendi payını nakde çevirme imkanı bulunuyor.
 6. Nakit kullanımında büyük zorluklar yaşayan yatırımcıların sürekli olarak kenarda bir miktar nakit para bulundurmasının önü açılmış oluyor.

Yatırım Fonunun Çeşitleri Nelerdir? 

Yatırım fonunun çeşitleri çok fazla olsa da en çok tercih edilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Likit Fon
 • Hisse Senedi Fonu
 • Tahvil ve Bono Fonu
 • Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
 • Altın Fonu
 • Kıymetli Madenler Fonu
 • Sektör Fonu, Grup Fonu
 • İştirak Fonu
 • Gayrimenkul Yatırım Fonu
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Borsa Yatırım Fonları
 • Emeklilik Yatırım Fonları
 • Karma Fon
 • Değişken Fon
 • Korunma Amaçlı Fon
 • Garantili Fon
 • Fon Sepeti
 • Serbest Yatırım Fonları

Yatırım Fonu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Her ne kadar profesyoneller tarafından yönetilen bir sistem söz konusu olsa da yatırım fonuna dahil olurken mutlaka kontrol edilmesi gerekenler noktalar söz konusu. Bunların en önemlilerini sizler için sıraladık:

 1. Fonun yatırım araçlarını hem geçmişe hem de geleceğe bağlı olarak kontrol etmek gerekiyor.
 2. Portföy dağılımı ve yatırım stratejisinin geçmişteki en yakın tarihe göre kontrol edilmesi gerekiyor.
 3. Vadelerin kontrol edilmesi çok önemli.
 4. Risk seviyesi araştırılarak ona göre karar verilmeli.
 5. Strateji içerisine dahil olan gayrimenkullerin ekonomik performansını gösteren karşılaştırmaların incelenmesi gerekiyor.
 6. Fonu yönetmekte olan şirket veya kişilerin araştırılmasının yapılması şart.
 7. Fonun getiri garantisi verdiğinden emin olmalısınız.
 8. Yatırım fonunu kuran kişinin durumu ve geçmişte fon konusundaki performanslarını incelemek önemli.
 9. Geçmişteki performansın geleceği nasıl etkileyebileceği konusunda analizlerin yapılması gerekiyor.
 10. Erken ayrılmak istediğinizde komisyon olup olmadığını araştırmalısınız.
 11. Fondan gelecek olan gelire uygulanacak olan stopaj oranını öğrenmelisiniz.
 12. Fon içerisinde gerçekleşen alım satım işlemlerinin ne kadar süre içerisinde gerçekleşeceğini bilmek gerekiyor.

Yatırım Fonunun Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Yatırım fonlarına giriş yapıldığı andan itibaren kendine özgü bir koruma ve geliştirme sistemi vardır. Dahil olunan tüm yatırım fonları Takasbank adıyla da bilinen İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından korunma altına alınır. Aynı zamanda menkul kıymetlerin işlemlerinin de hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yapılabilmesi aynı kurum tarafından sağlanır.

Güvenilir kaynaklar tarafından kendi kendine korunan yatırım fonları içinde yer alan varlıklar fon yöneticisi ya da herhangi başka biri tarafından hiçbir şekilde teminat gösterilemez. İpotek, rehin ve haciz işlemleri için de aynı kural söz konusu oluyor. Yani bir başka deyişle yatırım fonlarına ait olan tüm varlıklar Sermaye Piyasası Kanunu gereği garanti ve koruma altına alınır.

Altın hesaplama yapmak için HangiKredi'den destek alın!

Yatırım Fonuna Girerken Düşünmeniz Gerekenler Nelerdir?

Yatırım kelimesinin geçtiği her durumda olduğu gibi yatırım fonunda da öncelikli olarak risk konusunu düşünmek gerekiyor. Elinizdeki mal varlığınız ne olursa olsun, risk almaya ne kadar açık olduğunuza karar vermeniz gerekiyor.

Yatırım fonu için risk almak anaparadan kaybetmek ya da beklenen paranın geri gelmemesi olabilir. Bu durumları iyice tartarak kendi risk alanınızın ne olduğunu tespit etmeniz, ardından yatırım fonuna giriş yapmanız gerekiyor.

Düşünülmesi gereken bir diğer konu da biriktirdiğiniz paranın ne kadarıyla yatırım fonuna dahil olacağınız. Bu noktada gelir gider dengenizi en iyi şekilde planlamanız ve sonucunda ne kadar tutarla yatırım fonuna gireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Buna karar verdikten sonra ise sırada vade konusu var. Yatırım fonundaki vadeyi, yatırdığınız paraya ne kadar süre ihtiyacınız olmayacağı üzerinden yaklaşabilirsiniz.

Risk konusunda olduğu gibi yatırımın amacında da farklı noktaları düşünmek gerekiyor. Yatırım fonuna giriş konusundaki amacınız hem riskinizi hem de vadelerinizi yönetmenize kapı açan bir durum. Bu nedenle birikiminizi korumak için mi, daha çok kar elde etmek için mi yatırım fonuna giriş yapacağınıza karar vererek adım atmalısınız.

Yatırım Fonu Alırken İncelemem Gereken Yerler Nelerdir?

Öncelikle yatırım fonu sırasında kesinlikle sizin risk seviyenize uygun olan fonu seçmeniz gerekiyor. Aksi bir durumda beklediğinizden çok daha fazla zarara uğrayabilirsiniz.

Risk seviyesini anlamak için kontrolü yapabileceğiniz Karşılaştırma Ölçütü üzerinden yüzde 75 oranında hisse bulunduran fonun, yüzde 50 oranında hisse bulundurana göre daha riskli olduğunu görebilirsiniz.

Fonların genelinde getiri garantisi hiçbir zaman verilmemektedir. Önceden de belirttiğimiz gibi geçmiş dönem kazanımlarını incelemek oldukça önemlidir, buna rağmen geçmiş dönem sadece küçük bir referans verir.

Gelecekte kazanılacak olan para ile ilgili herhangi bir kesinlik söz konusu olamaz. Bu yüzden risk değerlerinizi iyice kontrol etmeniz gerekiyor.

Yatırım Fonu Masraf Oranları Nelerdir?

Yatırım fonuna giriş yapabilmek için öncelikli olan masraflardan biri, katılım sırasındaki pay alım satımında yatırımcıdan alınan komisyon ücreti. Bu masraf çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen her yatırım fonu tarafından tam olarak uygulanmayabilir.

Fakat uygulanacaksa miktarı ve kurallarını belirtecek şekilde fonun iç tüzüğünde mutlaka bildirilmeli. Aksi bir durumda herhangi bir masraf bildirilmesi mümkün olmayacak.

Bir diğer masraf türü ise fonun işletilmesi sırasında ortaya çıkıyor. Fonun yönetimi, belge işleri, bürokratik süreçler gibi kısımlar profesyoneller tarafından yönetildiği için, işletildiği sürece belli bir yönetim masrafı fonun içerisinden kesiliyor.

Fonun yönetilme bedeli genelde günlük olarak işletilir fakat yıl sonunda yatırımcılardan toplu olarak alınır.

Fonun işletilmesi sırasında bir de menkul kıymetlerin alım satımında devreye giren aracı kurumlara yapılan ödemeler var. Aracılık komisyonu olarak tanımlanan bu ödemeler, yatırımcıların tamamından belli oranlarda kesilir.

Yatırım fonuna dahil olan harcamaların belli oranlara bağlı olduğunu unutmamakta fayda var. Fonun büyüklüğü ile direkt bağlantılı olan harcamaların oranı, yatırımcıların karşısına fon gider oranı olarak çıkıyor. Fon gider oranlarının fonun toplamına göre belli hesaplama yöntemleri var. Genelde fonun toplamdaki harcama tutarının portföy büyüklüğüne bölünmesi ile hesaplanır.

Bunun üzerinden de fon iç tüzüğünde izahnamesinde belirtilmesi beklenir. Fonun iç tüzüğünde yer almayan hiçbir bilgi üzerinden herhangi bir masraf kesilmesi ya da ödeme gönderilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha belirtmekte fayda var.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat ve para gibi pek çok konuyu sizler için kaleme almaktadır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

28 Oy

-

3,86 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Kira Öder Gibi Nasıl Ev Sahibi Olunur? 1.02.2023

  Kira Öder Gibi Nasıl Ev Sahibi Olunur?

 • Merkez Bankasından Döviz Dönüşüm Desteği 31.01.2023

  Merkez Bankasından Döviz Dönüşüm Desteği

 • Kur Korumalı Mevduat Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı! 30.01.2023

  Kur Korumalı Mevduat Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı!

 • Banka Çalışma Saatleri 27.01.2023

  Banka Çalışma Saatleri

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ikon