Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

A/B Testi Nedir? Nasıl Yapılır?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 2.05.2024

İşletmenizde bir karar almanız gerekiyor ve iki seçenek arasında kaldınız; hangisinin daha iyi sonuç vereceğinden emin olamıyorsunuz, bu aşamada devreye giren A/B testi ile süreci en iyi şekilde yönetebilirsiniz.

A/B Testi Nedir? Nasıl Yapılır?
A/B testi, iki farklı versiyonun karşılaştırılarak hangisinin daha üstün olduğunun belirlenmesini sağlar. Bu yöntem, işletmelerin web sitelerinden pazarlama kampanyalarına kadar çeşitli alanlarda daha bilinçli kararlar alınmasını kolaylaştırır.  A/B testinin temelleri, nasıl uygulanacağı, işletmeniz için nasıl değer yaratabileceği ile ilgili detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

A/B testi nedir?

İki veya daha fazla farklı versiyonun (A ve B), belirli bir hedefe ulaşmada hangisinin daha etkili olduğunu anlamak için karşılaştırıldığı yönteme A/B testi denir. Pazarlama, web tasarımı, ürün geliştirme ve diğer pek çok alanda kullanılabilir. Bu testle birlikte kullanıcıların veya müşterilerin hangi versiyona daha olumlu tepki verdiğini ölçmek ve buna göre kararlar almak mümkün hâle gelir.

A/B testi neden yapılır?

A/B testi yapılmasının nedenleri işletmelerin veya organizasyonların hedefleri ile ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bu testinin yapılma nedenleri şu şekilde özetlenebilir;

 • A/B testi, farklı özellikler ya da yapılan değişikliklerin kullanıcılar üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bir yöntemdir. Örneğin bir web sitesinin tasarımında yapılan küçük bir değişikliğin kullanıcı etkileşimini nasıl etkilediğini ölçmek için A/B testi yapılabilir. Kullanıcılar A versiyonunda daha fazla zaman geçiriyor ya da daha fazla tıklama yapıyorsa yapılan söz konusu özelliklerin kullanıcı deneyimini iyileştirdiği sonucuna varılabilir.
 • İşletmeler, satışlarını veya dönüşüm oranlarını artırmak adına A/B testinden yararlanabilir. Örneğin bir e-ticaret sitesi, farklı ürün sayfası tasarımlarını test ederek hangisinin daha fazla satış sağladığını belirleyebilir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde yapılan bu işlem, işletmelerin pazar payını artırmasına yardımcı olur.
 • Yeni bir değişiklik uygulamadan önce A/B testi yapmak, potansiyel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Örnek büyük bir web sitesi, tasarım değişikliği yapmadan önce küçük bir kullanıcı grubu üzerinde A/B testi yaparak genel kullanıcı tabanına olumsuz etkisi olup olmadığını anlayabilir. Bu sayede geniş çaplı uygulamadan önce hatalar veya olumsuz etkiler giderilebilir.
 • A/B testi, belirli hipotezleri doğrulamak ya da çürütmek için kullanılır. Bir pazarlama ekibi, belirli bir reklamın tıklama oranını artıracağına inanıyorsa bunu A/B testi ile test edebilir. Eğer sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa ilgili stratejinin gözden geçirilmesi gerekebilir.
 • Sürekli iyileştirme ve optimizasyon süreçlerinde A/B testi kritik role sahiptir. İşletmeler ile organizasyonlar, sürekli olarak A/B testleri yaparak web sitelerini, uygulamalarını, reklamlarını ve hizmetlerini geliştirebilirler.
 • İşletmelerin veriye dayalı kararlar almasını sağlayan A/B testi testi sayesinde subjektif görüşler veya tahminler yerine gerçek kullanıcı verilerine dayanan kararlar alınır. Böylece daha etkili stratejiler geliştirilebilir, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilir.

A/B testi ne zaman yapılır?

Belirli durumlar ve hedefler söz konusu olduğunda A/B testi yapılabilir. A/B testinin yapıldığı durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Web sayfası tasarımı, menü düzeni, içerik yerleşimi gibi değişiklikler test edilmek istendiğinde,
 • Bir ürünün veya hizmetin yeni bir özelliğinin etkisini değerlendirmede,
 • Reklam metinleri, e-posta pazarlama şablonları, sosyal medya gönderileri gibi farklı pazarlama unsurlarının etkinliğini test etmede,
 • Kullanıcıların site içindeki gezinme yollarını, dönüşüm hunilerini ve genel etkileşimlerini iyileştirmek amacıyla,
 • Farklı fiyatlandırma seviyelerinin, indirimlerin ya da promosyonların satışlar üzerindeki etkisini ölçmede,
 • Kullanıcıların belirli içerik, ürün veya hizmet tercihlerini keşfetmek amacıyla,
 • Büyük ölçekli güncellemeler ya da değişiklikler yapmadan önce olası negatif etkileri belirleme ve önlemede,
 • Belirli bir stratejinin veya değişikliğin beklenen sonucu verip vermediğini doğrulamada,
 • Müşterilerin ürün veya hizmetlerle daha iyi etkileşim kurmasını sağlama, memnuniyetlerini artırmada,

A/B testi yapmanın avantajları nelerdir?

A/B testi avantajları göz önüne alındığında işletmelere pek çok açıdan fayda sağlar. Bu yöntem işletmelerin daha etkin kararlar almasına büyük ölçüde katkı sağlar. Gerçek kullanıcı verilerine dayalı objektif sonuçlar sunarak işletmelerin tahmin ve varsayımlardan ziyade somut verilere dayanarak hareket etmesine yardımcı olur.

Kullanıcı deneyimini iyileştiren ve müşteri memnuniyetini artıran etkili araçlar arasında A/B testi güçlü yer tutar. Test, kullanıcıların nasıl tepki verdiğini doğrudan gözlemleyerek, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun ürünleri ve hizmetleri sunmaya yardımcı olur. Bu durum kullanıcı sadakati ile marka değerini artırma potansiyeline sahiptir. Bir diğer önemli avantajı ise A/B testinin maliyet etkinliğidir. Yapılan testler, büyük ölçekli değişiklikler yapmadan önce söz konusu değişikliklerin etkisini düşük maliyetle değerlendirmeye olanak tanır. Olası hatalar ya da istenmeyen sonuçlar erkenden tespit edilebilir.

Pazarlama ve reklam stratejilerinin optimize edilmesine katkıda bulunan A/B testi yatırımlar hakkında çok değerli bilgiler sunar. Farklı reklam, içerik ve pazarlama yaklaşımlarının ve hangi stratejilerin daha fazla dikkat çektiğini, dönüşüm oranlarını artırdığını belirlemeye yardımcı olur. Yöntem, pazarlama harcamalarını daha etkili şekilde kullanmaya ve yapılan yatırımlardan daha fazla kazanç elde etmeye olanak tanır.

A/B testi faydaları açısından değerlendirildiğinde sürekli iyileştirme ve inovasyon süreçlerinin temel bir parçasıdır. İşletmeler; sürekli yapılan testler sayesinde ürünlerini, hizmetlerini, kullanıcı deneyimlerini sürekli olarak geliştirebilir. Dinamik pazar koşullarında rekabet avantajı sağlayan bu durum işletmelerin sürekli gelişimini destekler.

A/B testi nasıl yapılır?

A/B testi yapmak için izlenen süreç testin amacına ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterse de genel anlamda şu adımlardan oluşur:

 • Testin amacını ve neyi ölçmek istediğinizi belirleyin. Amacınız, web sitesindeki dönüşüm oranlarını artırmak, e-posta açılış oranlarını iyileştirmek ya da kullanıcı etkileşimini artırmak olabilir.
 • Hangi değişikliğin yapılacağı ile bu değişikliğin beklenen etkisini açıkça ifade eden bir hipotez oluşturun. Örnek vermek gerekirse "Ana sayfadaki satın al butonunun rengini değiştirerek tıklama oranını %10 artıracağımızı düşünüyoruz." diyebilirsiniz.
 • A/B testi, iki farklı grup üzerinde yapılır. Birincisi kontrol grubu olarak adlandırılan ve mevcut durumu temsil eden grup (A), diğeri ise yapılan değişikliği içeren ve yeni durumu test eden grup (B) olur. Bu gruplar mümkün olduğunca benzer özelliklere sahip olmalıdır.
 • A versiyonu (genellikle mevcut durum) ve B versiyonu (yeni değiştirilmiş durum) oluşturun. B versiyonu, test edilmek istenen spesifik değişikliği içermelidir.
 • Testi belirlenen kullanıcı grubuna uygulayın. Her iki versiyon da eş zamanlı olarak ve rastgele seçilen kullanıcılara sunulmalıdır.
 • Test süresince kullanıcıların her iki versiyona verdiği tepkileri ölçün. Söz konusu tepkiler tıklama oranları, satış sayıları, kayıt oranları gibi çeşitli metrikler olabilir.
 • Toplanan veriler incelenir. İnceleme sonucunda test edilen iki farklı versiyonun performanslarında önemli bir fark olup olmadığına karar verilir. İstatistiksel analiz yöntemleri, sonuçların güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılır.
 • Test sonuçlarına göre hipotezin doğru olup olmadığını belirleyin ve elde edilen bulguları iş stratejinize uygulayın. Eğer B versiyonu daha iyi performans gösterdiyse elde ettiğiniz bu değişikliği geniş çaplı olarak uygulamayı düşünebilirsiniz.
 • A/B testi bir kez yapıldıktan sonra durdurulmamalıdır. Sürekli iyileştirme ve optimizasyon için düzenli olarak testler yapmak, işletmelerin dinamik pazar koşullarına uyum sağlamasının yanı sıra kendi sektöründe sürekli gelişimine yardımcı olur.
 • A/B testi yaparken testin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyebilecek örneklem büyüklüğü ve test süresi faktörlerini dikkate almak da önemlidir.

İşletmelerin karar verme süreçlerinde daha verimli olmalarını sağlayan en güçlü araçlardan biri de A/B testidir. Riskleri azaltarak veriye dayalı kararlar almak ve işletmenizin kaynaklarını daha etkin kullanmak istiyorsanız siz de sürekli iyileştirme ve inovasyon sürecinin önemli bir parçası olan A/B testi ile dinamik pazar koşullarında rekabet avantajı elde edebilir, sürekli gelişimi destekleyebilirsiniz. 

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

0 Oy

-

0 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri