Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Özkaynak (Özsermaye) Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 6.05.2024

İş dünyasının karmaşık labirentlerinde âdeta bir pusula işlevi gören özkaynak, şirketlerin hem bugününü hem de yarınını şekillendiren güçtür.

Özkaynak (Özsermaye) Nedir?
Siz de “Özkaynak ne demek?”, “Özkaynak nasıl hesaplanır?”, “ Özsermaye ne demek?” gibi soruları merak ediyorsanız, içeriğimizde özkaynağın iş dünyasındaki önemini, işletmenin hayatındaki rollerini ve etkilerini gelin birlikte keşfedelim.

Özkaynak Nedir?

Temel olarak bir şirketin varlıkları ile borçları arasındaki farkı ifade eden kavrama "özkaynak (özsermaye)" adı verilir. Özsermaye olarak da bilinen bu kavram, şirket sahiplerinin ya da hissedarlarının işletmedeki payını temsil eder. Başka bir deyişle, şirketin varlıklarından borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen net değerdir. Elde edilen değer, şirketin sahiplerine veya hissedarlarına ait olan kısmı olarak şirketin finansal yapısının temel taşıdır.

Özkaynak, şirketin performansına ve piyasa değerlemelerine göre değişkenlik gösterir. Şirketin başarılı operasyonları ile kârlılığı özkaynağın artmasına yol açarken, zararlar veya değer kaybı özkaynakların azalmasına neden olabilir. Şirketin mali sağlamlığı ile uzun vadeli sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olarak kabul edilen özkaynaklar, yatırımcılar tarafından söz konusu şirketin mali durumunu değerlendirmek için sıklıkla kullanılan bir metriktir.

Özkaynaklar, bir şirketin finansal esnekliğinin ve bağımsızlığının temel göstergesi sayılır. Şirketin sahip olduğu özkaynak miktarı, kendi iç kaynaklarından ne kadar finanse edildiğini gösterir. Bu da borçlanma ihtiyacını azaltır, finansal riskleri minimize eder. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yüksek özkaynaklar, şirketin pazar koşullarına esnek şekilde uyum sağlamasını, karar alma süreçlerinde daha bağımsız hareket etmesini ve potansiyel yatırım fırsatlarını daha rahat değerlendirmesini sağlar. Bu nedenle sağlam özkaynak yapısı, şirketlerin uzun vadeli büyüme ve gelişim stratejilerinin temelini oluşturarak sürdürülebilir başarı için kritik rol oynar.

Özkaynak Unsurları Nelerdir?

Şirketin mali yapısının temel bileşenlerinden birini oluşturan özkaynak şu unsurlardan oluşur:

 • Şirketin hissedarlarına dağıttığı hisse senetlerinin değeri.
 • Şirket tarafından ihraç edilen ve hissedarlar tarafından satın alınan hisse senetlerinin nominal değeri.
 • Şirketin varlıklarının piyasa değerindeki artışları yansıtan fonlar.
 • Geçmiş yıllarda elde edilen kârların veya zararların birikimi.
 • Şirketin belirli amaçlar için ayırdığı ve genellikle dağıtılmamış kârlardan oluşan fonlar.
 • Genellikle dönüştürülebilir borçlanma araçları, hisse senedi opsiyonları ve diğer hissedar hakları gibi özel finansal araçlardan kaynaklanan özkaynak unsurları.

Özkaynak Nasıl Hesaplanır?

Özkaynak hesaplama, şirketin mali tablolarından elde edilen bilgilerle yapılır. Hesaplama sırasında basit bir formül kullanılarak gerçekleştirilir.

Özkaynak = Toplam Varlıklar - Toplam Borçlar

Formül, şirketin toplam varlıklarından toplam borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen net değerdir.

Örneğin, bir şirketin toplam varlıkları 500,000 birim ve toplam borçları 300,000 birim olsun. Özkaynak = 500,000 (Toplam Varlıklar) - 300,000 (Toplam Borçlar) = 200,000 birim (Şirketin özkaynakları). Elde edilen 200,000 birim şirketin özkaynak değeridir.

Toplam Varlıklar Toplam Borçlar
Nakit, stoklar, alacaklar Kısa ve uzun vadeli borçlar
Makineler, binalar, diğer finansal varlıklar Ödenmemiş faturalar

Özsermaye hesaplama yapılırken öncelikle şirketin bilançosundan toplam varlık ve toplam borç rakamları belirlenir. Daha sonra bu iki değer birbirinden çıkarılır. Sonuç olarak elde edilen değer şirketin öz kaynağını gösterir. Yani elde edilen değer, aynı zamanda şirketin sahiplerine ait olan net değeri gösterir. Özkaynak piyasa değeri olarak elde edilen bu net değer, şirketin mali sağlığının göstergesi olduğundan son derece önemli görülür. Pozitif bir özkaynak değeri, şirketin varlıklarının borçlarından fazla olduğunu gösterirken, negatif özkaynak değeri borçların varlıkları aştığını, potansiyel finansal zorlukların işareti olabileceğini gösterir.

Özkaynak hesaplaması, şirketin sermaye yapısını anlamak, finansal kaldıraç düzeyini değerlendirmek için de önemli. Yüksek özkaynak oranı hesaplama sonucu, şirketin daha az borçlu ve finansal olarak daha sağlam olduğunu gösterir. Bu da yatırımcılar ve kredi verenler için önemli bir gösterge. Çünkü bu tür şirketler genellikle daha düşük risk taşıdığından daha istikrarlı kabul edilir.

KOBİ Kredilerini İnceleyin!

Özkaynak Kârlılığı Nedir?

Bir şirketin özkaynak yatırımlarından elde ettiği kârın ölçüsüne özkaynak kârlılığı adı verilir. Bu kârlılık şirketin sahiplerine veya hissedarlarına sağladığı getiriyi gösterir. Şirketin ne kadar etkili ve verimli şekilde sahibinin sermayesini kullanarak kâr ürettiğini anlamak için kullanılan özkaynak kârlılığını hesaplamak için genellikle şirketin net kârı özkaynaklarla bölünür.

Özkaynak kârlılığı, şirketin finansal performansını değerlendirirken anahtar gösterge sayılır. Çünkü bu oran, yatırımcıların şirkete yaptıkları yatırımların kârlılığını ölçer. Yüksek özkaynak kârlılığı oranı, şirketin yatırımcıların sermayesini etkili şekilde kullanarak iyi getiri sağladığını gösterir. Bu sayede potansiyel yatırımcılar ile şirket yönetimi için şirketin mali sağlığını ve performansını değerlendirmede önemli bir araç haline gelir.

Özkaynak kârlılığı oranı ayrıca sektörler ile şirketler arasında karşılaştırma yapmak için de kullanılır. Farklı sektörlerdeki şirketlerin özkaynak kârlılığı oranları, o sektörlerin risk ve getiri profilleri hakkında bilgi verebilir. Örneğin, bazı sektörler düşük özkaynak kârlılığı oranlarına sahipken, diğerleri daha yüksek oranlar sergileyebilir.

Kârlılık hesaplarken, net karın sadece bir döneme ait kârı temsil ettiğini ve özkaynakların genellikle bir dönemin başında ölçülen değerleri yansıttığını unutmamak önemli. Bu nedenle kârlılık hakkında yorum yaparken, kârın ve özkaynakların nasıl hesaplandığına, elde edilen değerlerin ne kadar süre boyunca tutarlı olduğuna dikkat etmek gerekir. Şirketin mali sağlamlığı ile uzun vadeli büyüme potansiyelini anlamak için önemli bir araç olan oran, tam bir mali analiz amacıyla diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmeli.

Negatif Özkaynak Ne Anlama Gelir?

Bir şirketin toplam borçlarının, toplam varlıklarını aştığı duruma negatif özkaynak denir. Başka bir deyişle, şirketin varlıkları borçlarını karşılamaya yetmiyorsa negatif özkaynak ortaya çıkar. Genellikle şirketin mali durumunun ciddi şekilde bozulduğunun işareti olan bu durum, farklı nedenlerle meydana gelebilir. Negatif özkaynak durumu, şirketin uzun süre zarar etmesi sonucu karşımıza çıkabilir. Sürekli zararlar, şirketin birikmiş kârlarını tüketerek zamanla özkaynak değerini negatif hale getirebilir. Öte yandan şirketin aşırı borçlanması da negatif özkaynağa yol açabilir. Yüksek borç seviyeleri, özellikle faiz oranları yükseldiğinde ya da şirketin gelirleri azaldığında özkaynakları aşındırabilir.

Şirketin varlıklarının değer kaybetmesi sonucu da negatif özkaynak durumu ortaya çıkabilir. Örneğin, piyasa koşullarındaki değişiklikler veya teknolojik gelişmeler, şirketin varlıklarının değerini düşürebilir. Bu durum özellikle varlık yoğun sektörlerde görülür. Şirketin varlıkları artık önceki kadar değerli olmadığında negatif özkaynak ortaya çıkar.

Negatif özkaynak, şirket için bir dizi zorluk doğurabilir. Öncelikle bu durum şirketin borçlarını ödeyemez hale geldiğinin bir göstergesi olabildiği için iflas riskini artırabilir. Diğer yandan negatif özkaynak ile mücadele eden şirketler yeni kredi bulmakta zorlanabilir ya da mevcut borçlarını yeniden finanse etmekte güçlük çekebilirler. Yatırımcılar ile hissedarlar için de negatif özkaynak, yatırımlarının değer kaybettiği anlamına geldiğinden şirketin hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Şirketin finansal yapısını ve stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteren en önemli metriklerden biri negatif özkaynak durumudur. Böyle bir durumda şirketler maliyetleri azaltma, varlık satışı, sermaye artırımı veya borç yapılandırma gibi çeşitli yollarla özkaynaklarını iyileştirmeye çalışabilirler. Fakat bu süreç şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği için ciddi değişiklikler gerektirebilir. Özkaynak ve mali sağlık hakkında bilgi edinmek, finansal kararlarınızı bilinçli şekilde yönlendirmenin ilk adımıdır. Nakit akışı ve işletme sermayesi yönetimi gibi finansal kararlarınızda size rehberlik edecek değerli içerikleri HangiKredi blog sayfasında bulabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

1 Oy

-

3 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Noterde Hangi İşlemler Yapılır? 22.05.2024

  Noterde Hangi İşlemler Yapılır?

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?