Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

KOBİ Değer Kredisi Nedir, Kimler Alabilir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 9.07.2020 Güncelleme Tarihi: 5.03.2024

KOBİ statüsündeki işletmelerin, işlerini büyütme konusundaki girişimleri, finans kuruluşları tarafından farklı yöntemlerle desteklenmektedir.

KOBİ Değer Kredisi Nedir, Kimler Alabilir?
KOBİ Değer Kredisi adı altında verilen bu finansal destekten; KOBİ statüsünde kabul edilen, senelik 250 kişiden az çalışanı olan ve 125 milyon TL’den fazla kazanç elde etmeyen tüm işletmeler faydalanabilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayan KOBİ’lere yönelik çeşitli mali destekler bulunur. Bunlar arasında KOBİ Değer Kredisi de yer alır. Değer kredisi; KOBİ statüsünde kabul edilen, senelik 250 kişiden az çalışanı olan ve 125 milyon TL’den fazla kazanç elde etmeyen tüm işletmelere verilir. KOBİ esnaf kredileri arasında yer alan bu finansman desteği, küçük ve orta hacimli işletmelere girişimlerini büyütebilme şansı verir. Aynı zamanda üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlar.

KOBİ Değer Kredisi Paketinin Ana Nitelikleri Nelerdir?

KOBİ Değer Kredisi paketi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Ocak 2019’da duyuruldu. TBB tarafından yapılan kamuoyu duyurusu, KOBİ Değer Kredisi’nin ana niteliklerine yer verir. Finansman desteği arayan işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağını belirtir. Ayrıca kredi şartlarını ve şirketin faaliyet alanına göre değişen limitleri gösterir. Buna göre imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere 1 milyon TL değer kredisi verilir. Diğer ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenlere ise en fazla 500.000 TL finansman sağlanır.

KOBİ Değer Kredisi Başvuru Koşulları Nelerdir?

KOBİ Değer Kredisi, KOBİ statüsü taşıyan tüm işletmeleri kapsar. Ancak söz konusu krediye başvurmak için bazı şartlar mevcut. KOBİ Değer Kredisi şartlarını aşağıda görebilirsiniz.

 • KOBİ Değer Kredisi’nden faydalanacak işletmelerin Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında kurulan ve ülke içinde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişi şirketi olması gerekir.
 • Krediden faydalanacak işletmenin ya da ortaklarının, %25 ve üstü hisse sahipliği ile ortak oldukları şirketlerin, başvuru sürecinde iflas, iflas erteleme, konkordato ve fesih kararı bulunmamalı. Bankalar, bu konu hakkında beyanları doğrulayacak yeterli bilgi düzeyine ulaşamadıklarında işletmelerden yazılı beyan isteme hakkına sahip.
 • Krediden faydalanacak işletmenin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna son ödeme tarihi geçmiş borcunun olmaması ve kredi kullanım tarihinden en çok 90 gün önce alınmış bir evrakla bunun ispat edilmesi gerekir.
 • Krediden yararlanacak kişi ya da kurumun, vergi dairesine ya da SGK’ye vadesi geçmiş güncel borcu olduğu takdirde; borcun tekrar yapılandırılması, yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde kullanılacak kredinin en fazla %20’si kadar olması istenir. Ayrıca bu borcun kullanılan kredi ile ödenmesi gerekir.
 • Krediden faydalanacak işletmenin kredi alacağının, bankaya başvuru yaptığı zaman ilgili düzenlemelere ve risk merkezi verilerine göre donuk alacak* niteliğinde kategorilendirilmemiş olmalı. Bunun yanı sıra Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabına göre izlenen alacak özelliklerini taşımıyor olması gerekir.
 • Kredi Garanti Fonu’ndan kefalet alacak işletmelerin, geçmiş dönemlerden kalma komisyon borcunun olmaması gerekir.

Bu noktada Kredi Garanti Fonu (KGF) konusuna değinelim. Kredi Garanti Fonu özetle, yeterli teminatı olmadığı için kredi alamayan işletmeleri destekler. KOBİ’lere kefil olarak değer kredisinden faydalanma fırsatı tanır. KGF, verdiği kefalet karşılığında işletmelerden belirli oranlarda komisyon alır. Böylece mevcut düzenlemelere göre KOBİ statüsünde yer alan işletmelerin finansman bulmasını sağlar.

kobi değer kredisi

Hangi İşletmeler KOBİ Değer Kredisi Alabilir?

KOBİ Değer Kredisi’nden yararlanmak için küçük ve orta büyüklükte bir işletmenizin olması gerekir. 24 Haziran 2018’de çıkarılan yönetmelik; mikro, küçük ve orta büyüklükteki girişimleri tekrar tanımlamıştır. Bu düzenlemeye göre işletme tanımları şöyledir:

 • Mikro işletmeler, senelik 10 kişiden az çalışanı olan ve net satış rakamı 3 milyon TL’yi geçmeyen girişimler olarak tanımlanır. Mikro işletmelerin 1 milyon TL olan üst sınırı, 3 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
  • Küçük işletmeler, yıllık 50 kişiden az çalışanı olan ve net satış hasılatı 25 milyon TL’yi geçmeyen girişimler olarak tanımlanır. Küçük işletmelerin satış rakamı üst sınırı, 8 milyon TL’den 25 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
   • Orta büyüklükteki işletmeler, yıllık 250 kişiden az çalışanı olan ve satış hasılatı 125 milyon TL’nin altında kalan işletmeler olarak tanımlanır. Orta büyüklükteki işletmelerin senelik satış hasılatı, 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

KOBİ’lerin tanımını değiştiren yönetmelik, ortak işletmeye dair detaylara da yer verir. Bir başka işletmenin oy hakkı ya da sermayesinde %25’den fazla sahipliği bulunan şirketler, ortak işletme olarak kabul edilir. Ayrıca kamu kurumlarının ya da kuruluşlarının işletme hisselerinin %25’inden fazlasına sahip olmaması, şirketin KOBİ olarak görülmesi için bir koşuldur.

KOBİ Değer Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

KOBİ Değer Kredisi, ilk başlarda 14 banka tarafından veriliyordu. Ancak yapılan değişikliklerle küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi veren bankaların sayısı 18’e çıkarıldı. KOBİ kredisi veren bankalar şunlardır:

 • Akbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Alternatif Bank
 • Denizbank
 • Garanti BBVA
 • Halkbank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • ING
 • Türk Ekonomi Bankası(TEB)
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • QNB Finansbank
 • Şekerbank
 • Vakıflar Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası

KOBİ’lerin sıralanan bankalardan birini tercih etmesi mümkün. Ayrıca işletmelere yönelik farklı esnaf kredileri de bulunur. HangiKredi üzerinden farklı faiz oranları ve vade süreleriyle sunulan KOBİ kredisi seçeneklerini öğrenebilir, işletmenizi ileriye taşıyacak finansman desteğine pratik şekilde başvurabilirsiniz.

KOBİ Değer Kredisi Başvurusu Yapmak İçin İhtiyacınız Olan Belgeler Nelerdir?

Kredi çekmek için gerekli belgeler, genel anlamda aynıdır. Ancak kredi türüne göre istenen belgeler de değişiklik gösterebilir. İşletmelerden kredi başvurusu sırasında talep edilen belgeler şunlardır:

 • Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu borç belgesi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan haberinin sureti
 • Başvuruyu yapan işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket sahibi ya da yetkililerinin imza sirküleri
 • Şirketin yıllık ciro dökümü
 • İşletmenin vergi dairesi borç belgesi
 • İşletmenin teminat belgeleri
 • İşletmenin oda kayıt belgeleri

Ticari faaliyetlerinizi yürüttüğünüz şirket türüne göre sizden beklenen belgeler değişebilir. Örneğin KOBİ Değer Kredisi başvurusu yapan şahıs şirketlerinden farklı belgeler istenir. Benzer şekilde bu krediden yararlanmak isteyen tüzel kişilerin evrak teslim süreci de değişiklik gösterir.

Tüzel Kişiler

Tüzel kişilerden talep edilen başvuru belgeleri; ortaklara ait kimlik fotokopisi, imza sirküleri, kuruluş tarihine ait ve güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, önceki iki seneye ait bilanço ve gelir tablosu, işletmeye ve ortaklara ait mal varlığı dökümü ve varsa ticaret odası kayıt belgesi şeklinde sıralanabilir.

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketlerinden talep edilen belgelerin arasında; kimlik fotokopisi, imza sirküsü, varsa ticaret odası kayıt belgesi, kişiye ait mal varlığı dökümü, önceki iki senenin vergi levhası ve gelir tablosu yer alır. Bu belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesiyle KOBİ Değer Kredisi başvuru süreci tamamlanır.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları Nasıldır?

KOBİ Değer Kredisi kullanımında Kredi Garanti Fonu (KGF) çerçevesinde kefalet verilir. Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği güvenceye sahip olmadığı için finansman alamayan KOBİ’lere kefalet imkânı sunar. Kefaletin kaynağı olarak da Hazine Fonu kullanılır. KGF KOBİ Değer Kredisi kefalet limitleri ve oranları şu şekildedir:

Ciro Yararlanıcı   Kefalet Üst Limiti     Kefalet Oranı (%)  
0-3 Milyon TL KOBİ 200 Bin TL %80
3-25 Milyon TL KOBİ 400 Bin TL %80
25-125 Milyon TL KOBİ 2 Milyon TL %80
25-125 Milyon TL İmalatçı/İhracatçı 4 Milyon TL %80

Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL’lik kefalet desteğiyle KOBİ’lere toplamda 25 milyar TL kredi hacmi sunulur. 125 milyon TL’ye kadar yıllık cirosu olan işletmeler, %80’lik kefalet oranından yararlanabilir. Bu destek paketine iştirak eden bankalara başvuru yaparak KOBİ değer kredisinden faydalanabilirsiniz.

KGF Masrafları ve Komisyonu Nasıldır?

Kredi Garanti Fonu, işletmelere KOBİ Değer Kredisi teminatı sağlar. Kefalet verdiği işletmelerden belirli oranlarda komisyon alır. Aşağıda bu konuya dair detayları görebilirsiniz.

 • Banka, ayrılan portföy kefalet limitini temel alınarak %2 kefalet komisyonunu bir kerelik olmak üzere KGF hesabına peşin olarak aktarır.
 • Banka, tekrar vadelendirme ve yapılandırma adımları için kefalet bakiyesini temel alarak %1 oranında komisyonu nezdindeki KGF hesabına aktarır.
 • Bankalar, Hazine destekli kurum kefaleti çerçevesinde verecekleri kredilerden üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta gibi) için ödeyecekleri tutarlar ve KGF’ye verilecek komisyon haricinde başka bir meblağ talep etmez.

Kredi Garanti Fonu, bankalara verilen kefaletlerde KOBİ’lerden başvuru ücreti talep eder. Kefalet tutarı 1 milyon TL’ye kadar olan başvurular için 500 TL ödenir. 1 milyon TL ila 3 milyon TL arasındaki kefaletler için de 1.000 TL başvuru ücreti istenir.

KOBİ Değer Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Taksitleri Nasıldır?

KOBİ Değer Kredisi, finansman desteği alan işletmelere ödeme konusunda avantajlar sunar. İşletmeler, söz konusu krediyi 6 ay ödemesiz olacak şekilde kullanılabilir. Değer kredisinin toplam vade sayısı ise 36 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kredi geri ödemesini 12 ve 24 aylık vadelerde de tamamlayabilirsiniz. Ancak vadeye göre KOBİ değer kredisi hesaplamasının ve ödeme planının değiştiğini belirtelim. Aşağıda 500.000 TL limitli ve %1,54 aylık faizli kredinin iki ayrı vadedeki geri ödeme planını görebilirsiniz.

24 ay vade 36 ay vade
Aylık taksit: 25.302,56 TL Aylık taksit: 18.430,30 TL
Faiz tutarı: 102.153,74 TL Faiz tutarı: 155.705,61 TL
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): 5.107,69 TL Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): 7.785,28 TL
Toplam geri ödeme: 607.261,43 TL Toplam geri ödeme: 663.490,84 TL

Vade süresi uzadıkça aylık taksit tutarı azalır. Ancak bu sefer de ödenecek faiz tutarında artış olur. HangiKredi kredi hesaplama araçlarından yararlanarak bütçenize uygun ödeme planını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

KOBİ Değer Kredisi Faiz Oranları Nasıldır?

KOBİ Değer Kredisi’nin geri ödeme planında anapara limiti, vade süresi ve faiz oranı belirleyici olur. KOBİ değer kredisinin aylık faizi %1,54; yıllık faizi %18,48 olarak belirlenmiştir. Yani banka fark etmeksizin kredi tutarına sabit bir faiz oranı uygulanır. İhtiyaç duyduğunuz kredi tutarını belirledikten sonra vadeye ve faize göre aylık ne kadar taksit ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Notlar:

*kredi geri ödemesindeki 3 aylık gecikme durumunda alacakların dâhil edildiği sınıf

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

14 Oy

-

3,43 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri