Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Kamu Alacaklarına Yeni Borç Yapılandırma

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 8.07.2021 Güncelleme Tarihi: 2.04.2023

Kamu alacakları yapılandırma işlemi, devlet tarafından dönem dönem yürürlüğe giren bir uygulamadır.

Kamu Alacaklarına Yeni Borç Yapılandırma
Bu uygulama sayesinde borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanır. 

Genellikle gecikme faizi silme ve taksitlendirme gibi imkânları kapsar. Yapılandırmaya, her seferinde farklı borçlar konu olabilir. Söz konusu borçlar, ilgili kanun ile birlikte duyurulur.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni bir yapılandırma planı bulunmaktadır. Bu doğrultuda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 3 Haziran 2021 tarihinde kabul edildi. Ardından 9 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre 30 Nisan 2021 ve öncesinde kesinleşmiş olan borçlar yapılandırılabilecek.

Yeni kanun doğrultusunda çeşitli vergi ve harç kalemleri için faiz silme ve taksitlendirme fırsatlarından yararlanmak mümkün. Kanuna dahil edilen pek çok borç kalemi olmasına karşın bazı borçlar kanun dışında bırakıldı. Kapsam dışında kalan borçlar için yapılandırma işlemi yapılamayacak.

Borç Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

Yeni borç yapılandırma, başta vergi borcu olmak üzere çeşitli borçları kapsamaktadır. Yapılandırma kanununa vergi cezaları, gümrük cezaları, SGK prim borçları, motorlu taşıtlar vergisi, emlak ve çevre vergisi, belediyelerin su alacakları gibi pek çok borç dahil edildi. Kanun kapsamındaki tüm borçlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve cezaları
 2. 2021 yılı içerisinde, 30 Nisan ve öncesi tarihlerde tahakkuk eden vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve cezaları (MTV’nin ikinci taksidi hariç)
 3. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
 4. Aşağıdaki kanunların dışında kalan idari para cezaları
  1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  2. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
  3. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan (III) sayılı cetveldeki kurumların kestiği idari para cezaları
 5. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun dahilinde, takip amacıyla tahsil dairelerine intikal etmiş, adli para cezaları haricindeki ferî ve asli amme alacakları
 6. Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
 7. Kayıtlarda yer alıp işletmede olmayan ya da işletmede bulunup kayıtlarda yer almayan demirbaş, makine, teçhizat ve emtialar
 8. Ticaret Bakanlığı tahsil daireleri tarafından takip edilen idari para cezaları, gümrük vergileri, gecikme zamları ve faizleri
 9. SGK tahsil daireleri tarafından tahakkuk edilmesine rağmen ödenmeyen;
  1. Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, SGK destek primi, emeklilik keseneği ve bunlara bağlı gecikme zamları
  2. İsteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri ve bunlarla ilgili gecikme cezaları
  3. İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarları ve gecikme zamları
  4. İdari para cezaları ve gecikme faizleri
  5. Özel işlem vergisi, damga vergisi ve eğitime katkı payı borçları ile gecikme alacakları
 10. İl özel idarelerinin alacakları
 11. Belediyelere ait;
  1. Vergi borçları ve bunlarla ilgili gecikme faizleri (2021 yılı için tahakkuk eden emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergisi hariç)
  2. Vergiler dışındaki asli ve fer’i alacaklar
  3. Su, atık su ve katı atık alacakları
 12. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından takip edilen alacaklar

Yukarıdaki alacaklar ile birlikte matrah artırımı da kanuna dahil edildi. Buna göre 2016 - 2020 arasındaki yıllar için matrah artırımı yapılabilecek. Söz konusu artırımı gerçekleştiren mükelleflerin, 2021 yılına devreden zararlarının yarısı silinecek.

Ayrıca pandemi sürecindeki tedbir uygulamaları kapsamında, maske takmama ve benzeri eylemlerden dolayı kesilen cezalar, kanun dışında tutulmuştur. Bu nedenle koronavirüs salgını dönemi ile ilgili durumlar için yazılan para cezaları yapılandırılamamaktadır.

Borç Yapılandırmaya Nereden Başvurulur?

Borç yapılandırma başvuruları, bağlı bulunan vergi daireleri ve İnternet Vergi Dairesi aracılığı ile yapılabilmektedir. İnternet Vergi Dairesi’ne “İnteraktif Vergi Dairesi” ekranından ve e-devlet platformunda yer alan “İnternet Vergi Dairesi Genel Girişi” sayfasından ulaşılabilir.

Online başvuru için, sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • İnteraktif vergi dairesi ekranında yer alan “Yapılandırma İşlemleri” butonunun üzerine gelin.
 • Açılır menüde yer alan “7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” seçeneğinin üzerine gelin.
 • Ardından “7326 Başvuru Formu” seçeneğine tıklayın.
 • Açılan sayfada istenen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.
 • “Açıklamaları okudum, kabul ediyorum.” ibaresinin yanındaki kutucuğu işaretleyin.
 • Son olarak “Tamam” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Son Başvuru Tarihi Nedir?

Kanun kapsamına dahil olan borçlardan bir ya da birkaçına sahip olan kişilerin, son başvuru tarihinden önce ilgili vergi dairelerine başvuru yapması gerekmektedir. Bu işlem için son başvuru tarihi  bir ay uzatıldı ve 30 EYLÜL 2021 olarak belirlendi.

Yapılandırmanın Detayları Nelerdir?

Yapılandırılan borçlar, peşin ya da taksitli bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca bu ödemeler vergi dairesi veznelerine nakit olarak yapılabileceği gibi online ortamda, kart aracılığı ile de yapılabilecek. Ödemeler için kredi kartı ya da bir mevduat hesabına bağlı banka kartı kullanılabilir.

Kaç Taksitle Ödenecek?

Vatandaşlar, borçlarını isterlerse tek seferde kapatabilecekler. Fakat ödeme kolaylığı sağlanabilmesi açısından taksit imkânı da sunulmaktadır. Her iki ödeme şeklinde de borca eklenen gecikme zamları silinecektir. Bununla birlikte peşin ödemelere Yİ-ÜFE tutarı eklenecektir. Taksitli ödemelerde ise Yİ-ÜFE tutarı ile birlikte katsayı tutarı da borca yansıtılacaktır. Bu doğrultuda borçlular 6, 9, 12 ve 18 taksit seçenekleri ile borçlarını ödeyebilecekler.

İlk Ödeme Ne Zaman?

Yapılandırılan borçların ilk taksitlerinin en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. SGK ile ilgili borçların ilk taksitlerinin ödenmesi için belirtilen son tarih ise 30 Kasım 2021 şeklindedir. Bildirilen tarihlere kara ödeme yapılmaması, yapılandırma avantajlarını ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte ilk 2 taksidin zamanında ödenmesi sonrası da birtakım indirimlerden faydalanabilmek söz konusudur.

Emlak Vergileri de Yapılandırılıyor mu?

Yapılandırma kanunlarının kapsamı, genel olarak vergi borçlarına ilişkindir. Bu bağlamda kanuna dahil edilen vergi borçları arasında emlak vergisi borcu da bulunmaktadır. 2021 yılında tahakkuk edilenler haricinde, önceki yıllara ait emlak vergisi borçları, yasada belirtilen şartlar doğrultusunda yapılandırılabilecektir.

Emlak vergisi, ev sahiplerini ilgilendiren bir vergi kalemidir. Ev sahibi olmak için size avantaj sağlayacak konut kredisi tekliflerine HangiKredi üzerinden ulaşabilir, online başvuru yapabilirsiniz.

SGK Borç Yapılandırma

Vatandaşların önemli bir bölümü ilgilendiren borç kalemlerinden biri de SGK dahilinde olanlardır. Yeni çıkarılan 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında, SGK ile ilgili pek çok borcun da yapılandırılması mümkündür. İlgili borçlardan bazıları şu şekildedir:

 • Sigorta, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, işsizlik sigortası ve GSS primleri
 • İdari para cezaları
 • Malullük, meslek hastalığı ve iş kazası sonucu ortaya çıkan rücu alacakları
 • Bağ-Kur kapsamında, durdurulan hizmet sürelerinin ihyası sonucu ortaya çıkan alacaklar
 • Kanun yayınlanmasından önce asıl kısmı ödenmiş olan alacakları ödenmeyen fer’i kısmı

Daha Önce Hangi Borç Yapılandırmaları Yapılmıştı?

Yapılandırma kanunlarının düzenlenerek yeniden çıkarılması ve vatandaşların bu kolaylıktan yararlanması, devletin ilgili kurumlarının inisiyatifindedir. İlgili kanun genellikle her yıl çıkarılsa da bunun bir kesinliği yoktur. Bununla birlikte kanuna dahil edilen ve kanun dışı bırakılan borçlar, değişiklik yapılan her kanun için farklı olabilir. Geçmişte de benzer vergi kalemleri için yapılandırmalar yapılmıştı.

Önceki Yapılandırmalardan Faydalanıp Ödemeyenler Yararlanabilir mi?

3 Haziran 2021 tarihinde kabul edilen yeni borç yapılandırma kanununda, daha önce yapılandırma yaptırmış olanlar dışarıda bırakılmamıştır. Daha önce borcunu yapılandıran fakat ödemeyen kişiler, söz konusu borçları tekrar yapılandırabilmektedir. Bunun için de standart prosedür uygulanmakta olup ilgili borcun, yeni kanunda da yer alıyor olması gerekmektedir.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

1 Oy

-

5 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? 4.04.2024

  PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir? 27.03.2024

  Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

 • Phishing (Oltalama) Nedir? 25.03.2024

  Phishing (Oltalama) Nedir?

 • Gayrimenkul Piyasalarının Döngüsel Doğası  22.03.2024

  Gayrimenkul Piyasalarının Döngüsel Doğası