Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

2024 Damga Vergisi Oranları

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 3.01.2024

Resmî işlemlerde sıkça karşılaşılan ödemelerden biri damga vergisidir.

2024 Damga Vergisi Oranları
Damga vergisi, kurum ve kişiler arasında yapılan işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıt üzerinden devlet aracılığıyla alınan tutardır. 

Damga vergisi nedir? Ne için alınır?

Resmî işlemlerde sıkça karşılaşılan ödemelerden biri damga vergisidir. Kişileri ve kurumları yakından ilgilendiren damga vergisinin ne olduğunu açıklamadan önce bu ödemenin tanımını yapmamız gerekir. Damga vergisini, kurum ve kişiler arasında yapılan işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıt üzerinden devlet aracılığıyla alınan tutar şeklinde kısaca açıklayabiliriz. Burada bahsi geçen kâğıt, yazılıp imzalanan veya resmî geçerliliği olacak şekilde işaretlenen dokümanları ifade eder. Herhangi bir konuyu ispatlamak adına ibraz edilebilecek belgelerin ve elektronik imza kullanılarak manyetik ortamda veri şeklinde düzenlenen kâğıtlar da bu dokümanlara dâhildir.

Damga vergisi; ibraz edilebilir, imzalı ve resmî hükümler içeren kâğıtlar söz konusu olduğunda uygulanır. Bu tür işlemleri yapan kişiler ve kurumlar için 2024 damga vergisi ne kadar sorusunun cevabı merak konusu. Gelir vergisi gibi bu yükümlülükle ilgili uygulamaya esas bilgiler de her yıl güncellenerek Resmî Gazete’de yayınlanır. Bu ödemenin alınmasındaki amaç, yapılan sözleşmelerin ve anlaşmaların geçerliliğini belgelemektir.

Sözleşmeler hem kişiler hem de resmî dairelerle şahıslar arasında imza edilebilir. Bu bağlamda kişiler arasında yapılan sözleşmelerde söz konusu vergi anlaşmaya taraf şahıslar tarafından ödenir. Resmî daireler arasında yapılan işlemlerde ise damga vergisi ödemesinin şahıs yükümlülüğünde olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu ödemenin yapılması gereken durumlara ihale, sözleşme, kira anlaşması gibi işlemler örnek olarak verilebilir. Bunların dışında kurumlar ve kişiler, yapılan belgelenebilir işlemler sırasında da vergi ödeme yükümlülüğü ile karşılaşabilir. Mesela bankalar, kobi kredisi gibi ürünleri için yaptıkları hesaplamalar sırasında tüm bu kalemleri maliyetlere dâhil eder.

Kimler damga vergisi mükellefidir?

2024 damga vergisi mükellefleri, ilgili kanuna bağlı olarak belirlenir. Buna göre resmî nitelik taşıyan ve kanun maddelerinde sınırları belirlenmiş olan kâğıtları imzalayan kişiler veya kurumlar 2024 damga vergisi tutarını ödemekle yükümlü kabul edilir. İmza veren taraflardan birinin resmî daire olması ya da muafiyeti bulunması durumunda ise vergiyi karşı tarafın yatırdığını belirtmeliyiz. İş hayatında bu ödemelerle sıkça karşılaşan bir grup da serbest meslek sahipleri. Bu noktada bahsi geçen mükelleflerin serbest meslek sahipleri ve vergilendirme konularında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.

Mükellefler tarafından merak edilenlerden biri tek başına alınabilen damga vergisi konusudur. Bu kalem 9047 nolu vergi kodunun açılımı olma vasfını taşır. Buna göre vergi ödemesi yapacak şahıslar 9047 kodu üzerinden söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Tek başına alınabilen damga vergisi, kişiler ya da kurumlar üzerinden yapılan işlemler karşılığında ödenen tutarları kapsar. İlgili tutarı vergi daireleri aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Mevduat getirisi gibi kazançlardan doğan vergiler ise bankalar tarafından doğrudan devlete aktarılır.

Damga Vergisine Tabi Tutulan Kâğıtlar Hangileridir?

Damga vergisine tabi tutulan kâğıtlar, kanunda 4 ana madde altında toplanır. Bu ana maddeler şöyle sıralayabiliriz:

 • Akitlerle ilgili kâğıtlar
 • Kararlar ve mazbatalar
 • Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
 • Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

Akitlerle ilgili kâğıtların sık kullanılan bazı örnekleri şu şekildedir:

 1. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
  1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
  2. Kira Anlaşmaları (Anlaşma süresine göre kira bedeli üzerinden)
  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
  4. Tahkimnameler ve sulhnameler
  5. Fesih belgeleri (Belli parayı içeren bir kâğıda taalluk edenlerle birlikte)
  6. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
  7. Resmî kurumların mal ve hizmet alımına ilişkin ihalelerinde, ihaleyi yapan kurumla düzenlenen sözleşmeler
  8. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı) kapsamında düzenlenen:

   a) Taksitle satış sözleşmeleri

   b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

   c) Uzun süreli ve devre tatil hizmeti sözleşmeleri

   ç) Paket tur sözleşmeleri

   d) Abonelik sözleşmeleri

   e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Damga Vergisi Kanunu’nda ödemeden istisna ve müstesna tutulan durumlar da detaylarıyla açıklanır.

Damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Sürekli mükellefler tarafından ay içerisinde hazırlanan kâğıtlara ait damga vergileri, takip eden ay içerisinde ödenir. Buna göre 2024 damga vergisi beyannamesinin izleyen ayın 23. günü akşamına kadar bildirilmesi gerekir. Söz konusu beyannameyi elden veya elektronik ortam üzerinden vermeniz mümkün. Eğer belgeyi elden teslim edecekseniz bağlı bulunduğunuz vergi dairesinde işlem yapabilirsiniz. İbraz sonucu hesaplanan toplam vergi tutarı ise beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenebilir.

Süreksiz mükellefiyet kapsamında bulunanlar damga vergisi defteri tutmakla yükümlü değildir. Bu tip işletmeler, söz konusu kayıtları mevcut muhasebe defterlerine girer. Ödeme ise kâğıdın düzenlenmesinden sonra 15 gün içerisinde beyan edilerek yapılır. Şahıslar da benzer bir uygulamaya tabidir. Serbest meslek sahipleri ve limited şirketleri, diledikleri takdirde seçimlik olarak sürekli mükellefiyet kapsamına girebilir.

Damga vergisi oranları neye göre hesaplanır?

2024 damga vergisi oranları bir önceki yıla göre güncellenerek Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden mükelleflere duyurulur. Bu bilgiler ışığında ilgili kâğıtların nüshaları üzerinden 2024 damga vergisi hesaplama işlemleri yapılır. Suret ve fotokopiler ise damga vergisi kapsamında değerlendirilmez. Farklı kâğıt türleri için açıklanan oranlar ve yapılan hesaplama usulü değişir.

Damga vergisi hesaplama işlemini kolayca yapabilmeniz adına hazırladığımız örneği dikkati alabilirsiniz. Örneğin; taksitli satış sözleşmeleri için uygulanan değer binde 9,48’dir. Buna göre 2024 sözleşme damga vergisi oranını hesaplamak üzere ihtiyaç duyulan tek rakam toplam tutardır. Aylık olarak ödenecek meblağın hesaplanması sırasında yıl bazında düşünülür. Aylık 2.000TL ödenen bir taksitli satış sözleşmesinin yıllık tutarı 24.000 TL (2.000 x 12) olarak bulunur. Ardından şu formülü uygulamak gerekir:

Damga Vergisi Tutarı= Yıllık Sözleşme Tutarı x %0,948

Yaptığımız bu kolay hesaba göre; 24.000 x %0,948 = 227,52 TL damga vergisi olarak ödeneceğini söyleyebiliriz.

2024 Damga vergisi oranları ve ücretleri

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olmuştur. Akitler, kararlar, mazbatalar, ticarî işlemlerde kullanılan belgeler, makbuzlar ile diğer kâğıtlar için ödenecek tutarlar, ilgili yasa çerçevesinde açıklanır. 2024 damga vergisi oranlarından ve ücretlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Kâğıt Türü Uygulanacak Damga Vergisi 
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
Kira Anlaşmaları (Anlaşma süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
Fesih belgeleri (Belli parayı içeren bir kâğıda taalluk edenlerle birlikte) Binde 1,89
Resmî kurumların mal ve hizmet alımına ilişkin ihalelerinde, ihaleyi yapan kurumla düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı) kapsamında düzenlenen: Taksitle satış sözleşmeleri, uzun süreli ve devre tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
Tahkimnameler Binde 9,48
Sulhnameler Binde 9,48
Turizm şirketleri ile seyahat acenteleri arasında düzenlenen kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı içerenlerle birlikte) 2.628,50 TL TL

Damga vergisi nereye ve nasıl ödenir?

2024 damga vergisi ödemeleri yapabileceğiniz 3 kanal mevcut. Bu kanallardan ilki yerel vergi daireleri. Diğer iki yöntem ise anlaşmaları olan banka şubelerinden veya internet vergi dairesinden ödeme yapmak. Sözleşmede değer belirtildiğinde ilgili orana göre nispi olarak hesaplanan tutar; değer belirtilmediği takdirde maktu olarak alınır. Damga vergisini makbuz karşılığı, basılı damga ya da pul yapıştırılması yoluyla ödeyebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen şartlar kapsamında kredi kartıyla vergi ödemesi yapmak mümkün. Online olarak kolayca yapabileceğiniz bu ödeme şekli sayesinde vergilerinizi geciktirmeden yatırabilirsiniz. Eğer mevcut veya geçmiş borçlarınızı ödeyemiyorsanız size tavsiyemiz yapılandırma işlemini gerçekleştirmeniz. Çeşitli geçmiş dönem ödemelerine dair vergi borcu yapılandırma işleminden yararlanarak toplam tutarı aylık taksitlere bölebilirsiniz. Bu hizmet kapsamında gümrük, motorlu taşıtlar, emlak vergisi ile trafik cezaları gibi ödemeleri kolayca yapabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

9 Oy

-

3,11 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Noterde Hangi İşlemler Yapılır? 22.05.2024

  Noterde Hangi İşlemler Yapılır?

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?