Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 16.11.2017 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023

Özel sağlık sigortası, bireylerin tedavi masraflarını karşılayarak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir güvence türüdür.

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?
Ülkemizde giderek yaygınlaşan bu sigorta ürünü, isteğe bağlı olarak yaptırılabilir. Bu sigortaya dâhil olan ayakta tedavi teminatı, hastaneye yatış gerektirmeyen tedavi yöntemlerini kapsar. HangiKredi olarak bu yazımızda ayakta tedavi teminatı ile ilgili merak edilen hususlara değindik.

Hayatınızı Kolaylaştıran Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, “...ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehaneler ile bu kuruluşları işletenlerini kapsar.” ibaresi ile konuya dair usulleri ve esasları düzenler.

Yönetmelik, sağlık hizmetlerinde ayakta tedavi edilen hastaların haklarını, ödeme prosedürlerini, sağlık kurumlarıyla ilişkilerini ve diğer ilgili konuları düzenleyen resmî bir talimatnamedir. Uygulama sayesinde ayakta tedavi hizmetlerinden yararlanan hastaların hakları korunur. Üstelik sağlık kurumlarının hizmet kalitesi de belirli standartlara uygun olacak şekilde denetlenir. Yönetmelik, taraflar arasındaki ilişkilerin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini ve sağlık hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlar.

Ayakta tedavi teminatı, sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, MR, tomografi, sintigrafi, koruyucu hekimlik, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları gibi masraflarının karşılandığı özel sağlık poliçesidir. Doktor muayenesi, laboratuvar testleri, röntgen gibi hizmetler de poliçe kapsamındadır. Örneğin; bir poliklinik ziyareti, kan tahlili veya bir diş tedavisi ayakta tedavi teminatı kapsamında yer alabilir. Ayakta tedavi teminatı, sigortalının sağlık hizmetlerinden yararlanırken daha esnek bir şekilde tedavi olmasını sağlar; belirli bir poliçe limiti dâhilinde oluşan masrafları karşılar.

Sağlığınızın Güvencesi için Ayakta Tedavi Teminatı Neden Gereklidir?

Ayakta tedavi sağlık sigortası, hastaların tedavi süreçlerinde doğan masrafları karşılayan bir poliçedir. Bu teminat, başta bireylerin sağlığını güvence altına olmak üzere pek çok fayda sağlar. Ayakta tedavi teminatı ile rutin muayeneler, ilaç masrafları, laboratuvar testleri ve fizik tedavi gibi hizmetlerden kaynaklanan mali yükümlülüklerin bir kısmını veya tamamını sigorta şirketi karşılar. Bu sayede beklenmedik sağlık harcamaları, bütçenizi zorlamamış olur. Ayakta tedavi teminatı, sağlığınızı güvence altına almak ve sağlık harcamalarınızı kontrol altında tutmak için önemli bir araçtır. Teminat, ayrıca acil olmayan sağlık durumları için de kullanılabilir ve hastaların uzun süreli tedavi ihtiyaçlarına yönelik finansal bir koruma sağlar.

Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ayakta ve yatarak tedavi, sağlık hizmetlerinin farklı ihtiyaçlara yönelik sunulduğu iki farklı kavramdır. Bu iki hizmet arasında birtakım değişiklikler mevcut. Ayakta ve yatarak tedavi arasındaki temel farklar aşağıdaki gibidir:

 • Ayakta Tedavi: Hastaların sağlık hizmetlerine başvurduktan sonra aynı gün içerisinde taburcu edildiği veya kısa süreli tedavi alarak eve döndüğü yöntemdir. Bu tür tedaviler; genellikle polikliniklerde, özel muayenehanelerde veya sağlık merkezlerinde gerçekleştirilir. Örneğin; rutin muayeneler, laboratuvar testleri, aşılar, rehabilitasyon seansları gibi hizmetler, ayakta tedavi kapsamındadır.
  • Yatarak Tedavi: Hastaların sağlık durumlarına bağlı olarak hastanede yatış yapmasını ve uzun süreli tedavi görmesini gerektiren durumları ifade eder. Bu tedaviler; ciddi hastalıklar, cerrahi operasyonlar veya yoğun bakım gibi durumları içerebilir. Hastalar, bir süreliğine hastanede kalır ve doktorların yönlendirdiği tedavileri alır. Süreç, hastanın sağlık durumunun iyileştirilmesine ve tedavi edilmesine odaklanır.

Tedavinin yöntemi, süresi ve maliyeti gibi faktörler, bu iki hizmet arasındaki temel farklardır. Ayakta tedavi, genellikle daha kısa süreli ve hafif rahatsızlıklar için uygulanır. Yatarak tedavi ise daha ciddi ve uzun süreli tedavi gerektiren durumlar için tercih edilir. Her iki tedavi yöntemi de hastaların sağlık ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

İhtiyaçlara Göre Ayakta Tedavi Teminatı Kimler için Uygundur?

Ayakta tedavi sigortası, bireylerin çeşitli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak ihtiyaçlarını karşılama amacıyla tasarlanmış bir poliçedir. Bu teminat, genellikle genel sağlık sigortasının bir parçası olarak sunulan ek bir seçenektir. Ayakta tedavi teminatı genellikle aşağıdaki gruplar için uygun olabilir:

 • Sağlık Sorunları Olan Bireyler: Kronik rahatsızlıkları olan veya sık sık sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler, ayakta tedavi teminatından faydalanabilir.
 • Sık Sık Poliklinik Hizmetine Başvuranlar: Poliklinik hizmetlerine sık sık başvuran kişiler, ayakta tedavi teminatı ile daha kolay ve hızlı bir şekilde tedavi olabilir.
 • Check-Up ve Tarama Testi Yaptırmak İsteyenler: Sağlıklarını korumak ve erken teşhis için düzenli olarak check-up veya tarama testleri yaptırmak isteyen kişiler, ayakta tedavi teminatıyla bu hizmetlere daha uygun şartlarda erişebilir.
 • Acil Durum Hizmetlerine İhtiyaç Duyanlar: Acil durum hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler, ayakta tedavi teminatı sayesinde acil servislerdeki muayene ve tedavi maliyetlerini karşılayabilir. Bu sayede gerekli durumlarda acil servislere başvurmak ve tedavi görmek daha kolay olur.

Ayakta tedavi teminatı, farklı sağlık ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Bireyler, öncelikli ihtiyaçlarına göre tercihler yapabilir. Sigorta şirketleri ve poliçeler arasında farklılık olabileceğinden en uygun ayakta tedavi teminatı seçeneğini belirlemek için sigorta danışmanından destek almanız tavsiye edilir.

Ayakta Tedavi Teminatı Kapsamında Hangi Hizmetler Yer Alır?

Özel sağlık sigortasında anlaşmalı kurumların sunduğu yatarak ve ayakta tedavi imkânlarından faydalanabilirsiniz. Bu noktada ayakta tedavi teminatının tek başına alınamadığını hatırlatmakta fayda var. Sigorta poliçesi kapsamında ayakta tedavi teminatının karşılayacağı hizmetleri aşağıda sıraladık.

Doktor Muayenesi: Sağlık sigortasının karşıladığı hastanelerde, kliniklerde ve özel muayenehanelerde gerçekleşen muayeneler.
İlaç: İlgili muayene sonucu doktorun kullanımını gerekli gördüğü reçeteli ilaçlar.
Tanı Birimleri: Hastalığın teşhis edilebilmesi için gereken laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji, nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderler.
Tahlil – Röntgen: Doktorun, hastalığın tanısı ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü tahlil ve röntgen işlemlerine ait tüm giderler.
MR – Sintigrafi -Tomografi: Doktorun, hastalığın tanı ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılması gereken MR, sintigrafi ve tomografi masrafları.
Fizik Tedavi: Hastalığın tedavisi için gerekli görülen durumlarda yapılacak olan fizik tedavi uygulamalarına yönelik masraflar.
Görüntüleme Hizmetleri: Hastalığın teşhisi ve tetkiki için yapılması gereken röntgen, tomografi, anjiyografi, gastroskopi, endoskopi, odyografi, kolonoskopi gibi görüntüleme hizmetlerine yönelik masraflar.
Laboratuvar Hizmetleri: Hastalığın teşhisi ve tetkiki için doktorun gerekli gördüğü durumlarda yapılan tahlillere yönelik masraflar.
Rutin Kontrol ve Diagnostik: Sigortalı kişinin rutin olarak gerçekleştirilen kontrolleri, doktor muayeneleri, ön tetkikleri, aşıları, göz muayeneleri, menopoz ya da osteoporoz tanısı, alerji tanısı ve doktor tarafından check-up amacıyla istenen diğer tetkiklere yönelik masraflar.

Ayakta tedavi özel sağlık sigortası kapsamında sunulan hizmetlerin kapsamı, yukarıda sıralandığı gibidir. Dilerseniz Hangikredi.com’u ziyaret ederek sigorta sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, konuya ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hangi Yöntemlerle Ayakta Tedavi Teminatı Alınır?

Yatarak tedavi teminatı, tek başına satın alınabilir. Bu durum, ayakta tedavi teminatı için geçerli değildir. Ayakta tedavi teminatını almanın farklı yöntemleri bulunur. İşte bu teminatı alabileceğiniz başlıca yöntemler:

 • Özel Sağlık Sigortası: Bu sigorta, ayakta tedavi teminatını kapsayan bir poliçe sunar. Özel sigorta şirketleri, farklı poliçe seçenekleri sunarak ayakta tedavi masraflarını karşılayabilir. Üstelik bu kurumlar, oldukça geniş bir sağlık hizmeti ağı sağlar.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Genel sağlık sigortası olan kişiler, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerine ayakta tedavi teminatı ekleyebilir. Bu poliçe türü, genel sağlık sigortasının kapsamını genişletir ve ayakta tedavi masraflarını karşılayabilir.

Bu yöntemlerle ayakta tedavi teminatı alabilirsiniz. Ancak her sigorta şirketi ve poliçe farklı olabilir. Dolayısıyla detaylı bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza uygun bir poliçe seçmek için sigorta şirketleriyle iletişime geçmelisiniz. Sağlık sigortası seçerken poliçe kapsamını, prim maliyetlerini, teminat limitlerini ve diğer detayları dikkatlice incelemek, ihtiyaçlarınıza uygun bir seçim yapmanıza yardımcı olur.

Ayakta Tedavi Teminatının Sağlık Harcamalarına Etkisi Nedir?

Ayakta tedavi teminatı, sağlık harcamaları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu teminat sayesinde hastaların ayakta tedavi olmaları ve ciddi sağlık sorunlarının ilerlemesinin önlenmesi mümkün olur. Böylelikle tedavinin daha erken bir aşamada başlaması, hastalıkların daha hızlı iyileşmesi ve sağlık harcamalarının azalması gibi faydalar sağlanır. Ayakta tedavi teminatı, özellikle kronik hastalığı olan veya sık sık sağlık hizmeti alması gereken kişiler için oldukça faydalıdır.

Sigortanızdaki Kritik Faktör: Ayakta Tedavi Teminatının Limiti Nedir?

Poliçe kapsamında bulunan teminatlar ve limitler, hizmeti sunan şirketlere göre farklılık gösterebilir. Sigortalı kişilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturulabilecek poliçeler ile güvencenin kapsamı ve limitleri genişletilebilir. Bu durumda özel sağlık sigortası ayakta tedavi limiti artarken, primler de yükselir.

Ayakta tedavi teminatları poliçelerinde muafiyet, katılım payı, katılım tutarı ve limit seçenekleri yer alır. Bu opsiyonlar sayesinde poliçe primleri düşürülebilir. Poliçe kapsamındaki detayların bilinmesi, sigortalı kişilerin ayakta tedavi teminatlarını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlar.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

4 Oy

-

3 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri