Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Arsa ve Tarla Kredisi Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 7.09.2023

Bankalar, tüketicilerin hemen hemen her ihtiyacını karşılayabilecek geniş bir yelpazede kredi ürünleri sunar.

Arsa ve Tarla Kredisi Nedir?
Pek çok farklı amaca yönelik olarak sunulan finansman alternatifleri arasında sektörel bazda teşvik niteliği taşıyan kredi ürünleri de mevcuttur. Bunların başında arsa ve tarla satın almak gibi gayrimenkul yatırımları için kullandırılan avantajlı krediler gelir. HangiKredi olarak bu yazımızda arsa ve tarla kredisi ile ilgili merak edilen tüm hususlara değindik.

Arsa Kredisi Nedir?

Arsa kredisi, arsa statüsündeki bir gayrimenkulü satın almak amacıyla kullanılabilen bir ödenek türüdür. Tüketici, bir arsayı üzerine ev yapmak veya iş yeri kurmak gibi farklı amaçlar doğrultusunda satın almak isteyebilir. Özetle bu kredi türünün konut inşa etme ya da ticari ve sanayi amaçlı arsa alımlarında kullandırıldığı söylenebilir. Bu gibi durumlarda ihtiyaç, konut ya da doğrudan arsa kredisi adı altında sunulan finansman alternatifleri ile gereksinim duyulan maddi kaynak sağlayabilir. Bu sayede arsa almak için gerekli olan büyük miktarlarda ödemeler daha kolay yapılabilir.

Tarla Kredisi Nedir?

Tarla kredisi; tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere veya işletmelere sunulan bir finansman türüdür. Bu ödenek, tarım arazileri üzerinde üretim yapmak ve bu alanları geliştirmek isteyenlere verilir. Eğer çiftçilik yapıyor veya bu alanda faaliyet göstermeyi planlıyorsanız tarla satın almak için bankaların sunduğu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Arsanın kullanım amacı tarımsal faaliyetler olduğu takdirde alınacak kredi türü de farklılık gösterir. Bankalarda genellikle tarımsal arazi kredisi adıyla kullandırılan bu finansman, tarla kredisi olarak da bilinir. KOBİ bankacılığı kapsamında sunulan tarım kredisi olanakları sayesinde tarım arazilerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve modern teknolojilerden faydalanılması mümkün olur.

Arsa Kredisi Çeşitleri Nelerdir?

Arsa kredisi türleri, bankalara ve kredi veren kuruluşlara göre farklılık gösterebilir. Genel hatlarıyla bu alanda sunulan iki ana kredi türü olduğundan söz edilebilir. Bunlardan ilki imarlı, diğeri ise imarsız arsa kredisidir. İlgili finansman türleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzere krediye konu olan arsanın imar durumuna göre çeşitlenir. Bu durum, kredi şartlarını da doğrudan etkiler.

İmarlı Arsa Kredisi

Bankalar, bir arsaya kredi vermeden önce ilgili arazinin niteliklerini inceler. Bazı bankalar, sadece imarlı arsalara kredi verir. İmarlı arsa kredisi, krediye konu olan alanın imar ile ilgili izinlerinin alınmış olması durumunda verilir. İmarlı arsa üzerine ev, iş yeri ve benzeri binalar inşa edilebilir. Dolayısıyla bu arsalar hem yatırım olarak alınıp satılabilir hem de üzerine bir yapı inşa etmek için kullanılabilir. Bankalar kredi verirken bu detaya dikkat eder. Ayrıca imarlı arsa kredisinde banka tarafından söz konusu arsaya ipotek konulur.

İmarsız Arsa Kredisi

İmarsız arsa kredisi, alınması nispeten daha zor olan bir kredi türüdür. Bankaların bir kısmı, imarsız arsalara kredi vermekten kaçınır. Kredi veren bankalar, tüketicilerden birtakım şartları yerine getirmelerini talep edebilir.

Bankalar, genellikle imarsız arsa kredisinde almak isteyen kişiden kendi adına olan bir gayrimenkulü ipotek olarak göstermesini talep eder. Ayrıca bir kefil gösterilmesinin talep edilmesi de söz konusu olabilir. Bunun dışında imarsız olan arsanın bir tarım arazisi olması durumunda ise farklı bir prosedür uygulanır. İmarlı ya da imarsız olması fark etmeksizin ihtiyacınız olan kredi seçeneklerine HangiKredi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Hangi Arsalar Krediye Uygun?

Arsa kredisi başvurularında söz konusu ödeneğe konu olan arazinin uygunluk durumuna bakılır. Bankaların bu doğrultuda belirli kriterleri vardır. Gerekli koşulları karşılamayan arsalar, krediye uygun kabul edilmez. Arsaların krediye uygunluğunu belirleyen kıstaslar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kredi ile satın alınacak arsa, belediye sınırları içerisinde olmalıdır.
 • Arsa imarlı olmalıdır. Ayrıca imar şartları, bankadan bankaya değişebilir.
 • İmarsız arsalar için ipotek gösterilebilecek bir gayrimenkulün bulunması gerekir.
 • Arsa tapusunun hisseli olması hâlinde bir ya da birkaç hisse için kredi verilmez.
 • Hisseli tapusu bulunan arsalar, ancak hisselerin tamamı alınacaksa krediye uygun olarak değerlendirilir.

Arsaların krediye uygun olup olmadığını belirleme aşamasında tarlanın değeri de önemli bir faktördür. Bankaların söz konusu ödenekler için belirlediği bazı üst limitler bulunur. Ayrıca arsa değerinin tamamı, kredi olarak kullandırılmaz. Bu nedenle limitleri aşacak değerde bir arsa için kredi çekmek zor olabilir.

Arsa Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Bankaların sunduğu diğer finansman olanaklarında olduğu gibi arsa ve tarla kredisi başvurularında da belirli şartlar aranır. Tarla ve arsa kredisi hesaplama süreci de başvuru sonrasında başlar. En önemli şart, elbette ödenekten yararlanmak isteyen kişinin kredi notudur. Finansmana başvuru yapan kişinin kredi notunun güvenli kabul edilen bir seviyede olması gerekir.

Kredi başvurusunda dikkat edilen bir diğer nokta da arsanın imar durumudur. Bazı bankalar arsanın imarlı olmasını şart koşarken bazıları ise imar izni olmayan arazilere de kredi verir. Ayrıca arsanın sahiplik durumu da önemlidir. Hisseli arsalar için çekilen kredilerde arsada bulunan tüm payların satın alınması şartı bulunur. Bu şartlar, her bankada farklılık gösterebilir. Dilerseniz HangiKredi üzerinden güncel kredi hesaplama işlemini yapabilir, ne kadar arsa ve tarla kredisi kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Arsa Kredisi Almak İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Var?

Arsa kredisi için online kanallardan yapılan başvuru talepleri, ön başvuru olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu aşamada herhangi bir evrak talep edilmez. Ön onay almış bir kredi başvurusunun kesin onayı için birtakım belgeler istenir. Söz konusu evrak genellikle standart iken bazıları ise bankalara ve hatta şubelere göre farklılık gösterebilir. Arsa kredisi kullanımında gerçek kişilerin tamamlaması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Şube tarafından verilen başvuru formu
 • T.C. kimlik kartı, ehliyet veya pasaport fotokopisi
 • Krediye konu olan arsanın tapu fotokopisi
 • Çalışma durumuna göre geliri gösteren bir belge
 • Emeklilerden emeklilik durumunu gösteren belge
 • Serbest meslek mensubu olan gerçek kişilerden vergi levhası, bilanço veya bağlı bulunan meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi
 • Tarımsal arazi kredisi için Çiftçi Kayıt Sistemi ve benzeri evrak

Arsa kredisi, bireysel olarak alınabileceği gibi tüzel kişilerin de söz konusu finansmandan faydalanması mümkündür. Tabii bu durumda farklı belgeler talep edilebilir. Tüzel kişiler, arsa kredisine şu belgelerle başvurabilir:

 • Şube tarafından verilen başvuru formu    
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Tüzel kişiyi temsil eden kişiye ait noter evrakı    
 • Vergi levhası
 • Vekil kişinin T.C. kimlik belgesinin, ehliyetinin ya da pasaportunun fotokopisi    
 • Son 3 yıla ait bilanço
 • Arsanın tapu fotokopisi    
 • İmza sirküleri

Arsa kredisi başvuru aşamasında kefil talebi de söz konusu olabilir. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin aynıları, kefillerden de istenebilir. Belgelerin eksiksiz şekilde ibraz edilmesi hâlinde başvurular oldukça kısa bir süre içerisinde sonuçlanır.

Kimler Tarla Kredisini Kullanabilir?

Tarla kredisi adı ile bilinen finansman türü, esasen çiftçileri desteklemek amacıyla verilen bir çeşit girişimcilik kredisidir. Pek çok bankada tarımsal arazi kredisi ve benzeri isimlerle kullandırılır. Dolayısıyla tarla alım kredisini kullanabilmek için çiftçi olma şartı aranır. Başvuru sırasında Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ya da bunlara benzer bir belgenin ibraz edilmesi istenir.

Başvuru yapan kişinin üretici konumda olması önemlidir. Bazı bankalar, tarla almak isteyen ama çiftçi olmayan kişiler için de ihtiyaç kredisi adı altında tarla kredisi koşulları taşıyan bir finansman sağlar. Dolayısıyla çiftçi olmadan tarımsal arazi kredisi almak da zaman zaman mümkün olabilir. Eğer küçük veya orta ölçekli bir işletmeye sahipseniz KOBİ kredisi gibi finansman seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Tarımsal Arazi Kredilerinde Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tek parsel ya da hisseli olarak nitelendirilen arazilerin tapuları olması durumunda tarla kredisi kullanarak gayrimenkulün mülkiyetini satın alabilirsiniz. Bankalar, tarla alacak olan çiftçilerin başvuru süreçlerinin başlatılabilmesi için bazı belgeler talep eder. Bu evrak, gerçek ve tüzel kişilere göre farklılık gösterir. Buna göre tarla kredileri kullanımı için gerekli belgeleri aşağıda sıraladık.

Gerçek Kişilerden Talep Edilen Belgeler Tüzel Kişilerden Talep Edilen Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi Tüzel kişilik sözleşme yazısı
ÇKS belgesi Vergi levhası ve oda kayıt belgesi
Kullanılacak olan krediye gösterilecek ipotek (Kredi tutarı çok yüksek değilse alınacak olan tarlaya ipotek konulması yeterlidir.) Kullanılacak olan arazi alımına karşın ipotek gösterilecek gayrimenkul. (Aynı şekilde alınacak olan tarlaya ipotek konulabilir.)
Son 3 aylık mali bilanço raporu Tüzel kişiyi temsil eden vekile ait noter yetki evrakı
Vergi borcu olmadığına ilişkin yazı Vergi borcu olmadığına dair yazı
Satın alınacak tarlaya ait tapu belgesi

Tarımsal arazi kredilerinde tüm bunlara ek olarak proforma fatura, iş planı ve mali tablolar gibi ek belgeler de talep edilebilir. Dolayısıyla başvuru yapmadan önce ilgili bankanın veya kredi kuruluşunun hangi belgeleri istediğini öğrenmek adına detaylı bir araştırma yapmanız önerilir.

Arsa ve Tarla Kredisi Veren Bankalar Nelerdir?

Arsa ya da tarla ihtiyacını karşılamak adına kredi kullanılabilecek pek çok banka vardır. Türkiye’de hizmet veren bankaların büyük çoğunluğu, bu türden krediler kullandırır. Bu noktada arsa ve tarla kredisi hesaplamasının bankalara göre değişebileceği unutulmamalıdır. Bazı bankalar arsa değerinin %50’si kadar kredi verirken bazılarında ise bu oran %80’e kadar çıkabilir. Arsa/tarla kredisi veren bankalardan bazıları şunlardır:

Bu tür finansman olanakları sunan bankalar, arsa kredisi faiz oranlarını belirleme konusunda da yetki sahibidir. Dolayısıyla faiz oranlarında da kurumlara göre değişkenlik görmek mümkün. Tarla kredisi veren bankalarda prosedür daha farklı olabilir. Çiftçiler için KOSGEB ya da devlet destekli bir tarla kredisi söz konusu ise faiz oranları ve vade sayısı sabitlenebilir.

Tarla ve Arsa Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Arsa ve tarla kredisi hesaplaması yapmak için öncelikle kredi tutarı, vade süresi ve faiz oranı gibi temel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgiler ışığında kredi tutarının faiz oranına göre aylık ve yıllık olarak ne kadar ödeneceği hesaplanabilir. Arsa kredisi hesaplama işleminde ilk olarak kullanılması planlanan finansmanın aylık taksit tutarı bulunur. Ardından her ay için kalan anapara üzerinden aylık faiz oranı hesaplanır. Dilerseniz “Kredi Hesaplaması Yaparken Dikkat Edilecekler” isimli içeriğimize göz atarak konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aylık taksit; anapara, faiz, banka ve sigorta muamele vergileri (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) gibi kalemleri içerir. Hesaplama, “Aylık Taksit = Anapara x (Faiz x Yıl içi Vade)” formülü ile yapılabilir. Kredinin tamamı ise “Toplam Maliyet = Aylık Taksit x Vade” şeklinde hesaplanır. HangiKredi’yi ziyaret ederek en güncel ve güvenilir verilerle uygun kredi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bu sayede hem kredi almadan önce ödeme planı oluşturmanız hem de geleceğe yönelik daha doğru ve sağlıklı finansal kararlar almanız mümkün olur.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

41 Oy

-

3,66 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?

 • Big Mac Endeksi Nedir? 17.05.2024

  Big Mac Endeksi Nedir?