Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Şirket Türleri Nelerdir?

Asude Ay

Yayımlama Tarihi: 5.06.2024 Güncelleme Tarihi: 2.07.2024

İş dünyasına adım atmaya karar verdiğinizde, karşınıza çıkacak en önemli kararlardan biri şirket türü seçimidir; her şirket türü, iş yapma şeklinizi, sorumluluklarınızı, vergi yükümlülüklerinizi ve yatırım fırsatlarınızı belirler.

Şirket Türleri Nelerdir?
Şirket türleri arasında yapacağınız seçim, iş hayatınız boyunca karşılaşacağınız zorlukları ve fırsatları da doğrudan etkiler. Peki, hangi şirket türü sizin iş modelinize uygun? Limited şirket mi kurmalısınız yoksa anonim şirket mi? Ticari şirket türleri arasında nasıl bir fark vardır? Gelin, doğru seçimler yaparak geleceğinizi şekillendirmeniz ve iş dünyasında sağlam adımlarla ilerleyebilmeniz için şirket türlerini birlikte inceleyelim.

Şirket türleri

Şirket türleri, faaliyet alanlarına, ortaklık yapısına ve sorumluluklarına göre farklı kategorilere ayrılabilir. Temelde kolektif, komandit, limited ve anonim olmak üzere dört ana şirket türü bulunur. Her bir şirket türü, farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar. Dolayısıyla iş planınıza, uzun vadeli hedeflerinize en uygun olanı seçmeniz, başarınız açısından oldukça önemlidir.

Kolektif şirketler, ortakların şirket borçlarından sınırsız sorumlu olduğu, ortakların kişisel mal varlıkları ile de sorumluluk üstlendiği şirket türüdür. Her ortak yönetimde aktif rol alır, şirketin borçlarından dolayı şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu olur. Genellikle aile şirketleri veya küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir.

En uygun esnaf kredileri HangiKredi'de!

İki tür ortağın bulunduğu şirket yapısı olarak kabul edilen komandit şirketler, komandite ortaklarla yönetilir. Komandite ortaklar, şirket borçlarından sınırsız sorumluyken komanditer ortaklar sadece koydukları sermaye kadar sorumludur. Böylece yatırımcıların risklerini minimize etmelerini sağlar ve farklı yeteneklerin bir araya gelmesine olanak tanır.

Limited şirketler ise, ortakların sorumluluğunun sermaye payları ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Ortaklar şirket borçlarından dolayı yalnızca koydukları sermaye kadar sorumludur, kişisel mal varlıklarıyla sorumlu tutulamazlar. Limited şirketler, genellikle küçük - orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir, çünkü ortakların sayısı sınırlıdır. Yönetim yapısı nispeten esnektir, karar alma süreçleri ise daha hızlıdır.

Sermaye şirketi niteliğinde olup ortakların sorumluluklarının koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirketlere anonim denir. Hissedarlar şirket borçlarından dolayı yalnızca sahip oldukları hisse miktarı kadar sorumlu olur. Çoğunlukla büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir, hisse senetleri de borsada işlem görebilir. Anonim şirketlerin yönetimi - denetimi diğer şirket türlerine göre daha karmaşık düzenlemelere tabidir, ancak sermaye artırımı, finansman sağlama konusunda büyük avantajlar sunar.

Türlerine göre şirket özellikleri nelerdir?

Her şirket türünün kendine has dinamikleri, işleyişi, eksi ve artı yönleri bulunur. Şirket türleri arasındaki bu farklılıklar, yatırımcıların/ girişimcilerin ihtiyaçlarına, hedeflerine göre en uygun yapıyı seçmelerini sağlar. Dolayısıyla seçim aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken nokta şirket türleri ve özellikleridir.

Ticari şirket türleri

Ortakların sorumluluklarına ve sermaye yapısına göre farklılık gösteren ticari şirket türleri vardır. Türkiye'de en yaygın kullanılan ticari şirket türleri ise kolektif ve komandit türleridir. Kolektif şirketlerde, şirketin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında tüm ortaklar eşit derecede bilgi sahibi olmalıdır. Ortakların her biri, şirketin yönetiminde aktif rol alır, alınan kararlarda söz sahibidir. Şirket borçları, tüm ortaklar tarafından karşılanırken kişisel mal varlıklarıyla ödem yapmak mümkündür. Ancak, kişisel malvarlığın riske atılması, büyük yatırımlar ile yüksek riskli işler için dezavantaj oluşturabilir.

Komandit şirketlerde ise komandite ortaklar yönetimden sorumluyken komanditer ortaklar yalnızca finansal katkı sağlar, şirketin borçlarından yalnızca koydukları sermaye kadar sorumludur. Bu yapı, özellikle büyük sermaye gerektiren projelerde farklı yatırımcıları bir araya getirmeye yarar. Komandit şirketler, genellikle inşaat gibi büyük ölçekli projelerde tercih edilir.

Limited şirket türleri

Ortakların sorumluluğunun sermaye payları ile sınırlı olduğu şirket türü limited, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir. Tek ortaklı ya da çok ortaklı olmak üzere iki farklı türde limited şirket kurulabilir. Tek ortaklı model, bir kişi tarafından kurulan ve işletilen şirket türüdür. Yönetimde az sayıda kişi olması yönetim - karar alma süreçlerini hızlandırır. Çok ortaklı model ise birden fazla ortak tarafından kurulur. Ortaklar, şirket yönetimine katılarak karar alma süreçlerine dahil olabilir.

Şirket türleri ve avantajları söz konusu olduğunda her bir şirketin pek çok avantajı bulunur ancak, limited şirketler, sorumluluk açısından dikkat çeker. Çünkü ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlıdır. Böylece yatırımcıların kişisel malvarlıklarını riske atmadan yatırım yapmalarına olanak tanır. Ayrıca, limited şirketlerin kuruluş süreçleri, diğer şirket türlerine göre daha basit, işletme maliyetleri de daha düşüktür. Ancak, limited şirketlerin dezavantajları da vardır. Şirketin finansman sağlama kapasitesi, anonim şirketlere göre daha sınırlıdır. Büyüme potansiyeli açısından ele alırsak anonim şirketlere göre daha düşük olduğu söylenebilir. Bu nedenle, büyük ölçekli projeler, genişlemeler için anonim şirketler daha uygun olabilir.

Anonim şirket türleri

Anonim şirketler yapısı gereği büyük ölçekli işletmeler, halka açık şirketler için idealdir. Ancak anonim şirket türleri de kendi içinde ikiye ayrılır. Örneğin hisseleri borsada işlem gören ve genellikle geniş bir yatırımcı kitlesine sahip olan şirketler, halka açık anonim olarak bilinir. Finansal raporlamaları ile denetimleri kamuya açık olarak yapılır. Diğeri ise halka kapalı anonim şirkettir. Bu türde hisseler halka arz edilmez, genellikle sınırlı sayıda yatırımcıya sahiptir. Yönetim ve karar alma süreçleri daha kapalı yapıdadır.

Anonim şirketlerin en büyük avantajı, sermaye artırımı ve yatırım çekme kapasitesidir. Hisselerin borsada işlem görmesi, şirketin finansman sağlamasını kolaylaştırır, büyüme potansiyelini artırır. Ayrıca, ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlıdır, bu da kişisel mal varlıklarını riske atmadan yatırım yapmalarına olanak tanır. Ancak, anonim şirketlerin dezavantajları da vardır. Kuruluş ya da işletme maliyetleri yüksek olabilir. Anonim şirketlerin yönetim ve karar alma süreçleri, limited şirketlere göre daha karmaşıktır, daha fazla bürokrasi gerektirebilir.

Şirket türü seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Şirket türü seçimi, işin geleceği açısından kritik bir karardır. Dolayısıyla dikkatli düşünmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Örneğin öncelikle iş planı ve uzun vadeli hedefleriniz belirlemeniz gerekir. Şirket türünü seçerken ilk olarak iş planınızı göz önünde bulundurmalısınız. Küçük ölçekli, aile işletmeleri için kolektif şirketler uygun olabilirken büyük sermaye gerektiren projeler için anonim şirketler daha uygun olabilir. İşinizin büyüklüğü, gelecekteki büyüme hedefleriniz, şirket türü seçiminde büyük bir belirleyicidir.

Sermaye yapınız ve finansman ihtiyaçlarınız da şirket türü seçiminde önemli rol oynar. Anonim şirketler, sermaye artırımı ile finansman sağlama konusunda büyük avantajlar sunar. Eğer işiniz büyük sermaye gerektiriyorsa ya da geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmayı hedefliyorsanız, anonim şirket yapısı sizin için uygun olabilir. Limited şirketler ise daha küçük sermaye ihtiyaçları olan işletmeler için idealdir.

Ortaklarınızın sayısı ve ortaklık yapısı, şirket türü seçiminde en önemli konular arasında yer alır. Kolektif şirketlerde tüm ortaklar sınırsız sorumluluk taşırken komandit şirketlerde komanditer ortaklar sadece koydukları sermaye kadar sorumludur. Limited - anonim şirketlerde ise ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlıdır. Ortaklarınızın sorumluluk düzeyi ve risk toleransı, şirket türü seçiminde belirleyici olabilir.

Vergilendirme ve yasal düzenlemeler de şirket türü seçiminde etkili olabilir. Anonim şirketler ve limited şirketler, vergi yükümlülükleri - yasal düzenlemeler açısından farklılık gösterir. Anonim şirketler, daha detaylı finansal raporlama - denetim süreçlerine tabi olabilirken limited şirketler daha basit yapıya sahip olabilir. Vergi avantajları ve yasal yükümlülükler şirket seçerken ayırt edici faktörlerin başında gelir. Bunun nedeni ise maliyetlerin karlılık oranını etkilemesidir.

Şirket türü seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktör işletme maliyetleridir. Anonim şirketlerin kuruluş - işletme maliyetleri, diğer şirket türlerine göre daha yüksek olabilir. Limited şirketler, daha düşük işletme maliyetleri sunar, bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun olabilir. Dolayısıyla işletme maliyetlerinizi göz önünde bulundurarak bütçenize en uygun şirket türünü seçmelisiniz.

Şirket türünüzü seçtikten sonra işletmenizi büyütmek için en uygun kredi seçeneklerini keşfetmeniz önemlidir. HangiKredi kredi hesaplama araçları ile KOBİ, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini karşılaştırarak en uygun krediyi kolayca bulabilirsiniz. Hemen HangiKredi'yi ziyaret ederek işletmenize en uygun krediye ulaşabilir ve finansal hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
Asude Ay

1996 doğumlu Asude Ay, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve Marmara Üniversitesi Reklamcılık yüksek lisans mezunu olup, 2022 Aralık ayından beri HangiKredi pazarlama ekibinde finansal içerik uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 

Linkedin: asude-esra-ay

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

1 Oy

-

5 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? 18.07.2024

  HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

 • Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır? 12.07.2024

  Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 • Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir? 8.07.2024

  Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir?

 • Brüt Takas Uygulaması Nedir? 2.07.2024

  Brüt Takas Uygulaması Nedir?