Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

Finans ve Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 2.04.2023

Birbirleri ile yakından ilişkili olan muhasebe ve finans kavramları, bazı benzerliklerin yanında pek çok farklılıklara da sahiptir.

Finans ve Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?
Parasal faaliyetler üzerine kurulu olan meslek dalları, genellikle muhasebeye ya da finansa bağlı olur.

Birbirleri ile yakından ilişkili olan muhasebe ve finans kavramları, bazı benzerliklerin yanında pek çok farklılıklara da sahiptir.

Parasal faaliyetler üzerine kurulu olan meslek dalları, genellikle muhasebeye ya da finansa bağlı olur. Muhasebe paranın hareketlerini takip ederken finans, paranın nasıl hareket edeceğine karar verme konusunda etkilidir. Bu iki kavram birbirinden bağımsız olarak da yürütülebilir fakat temelinde birbirine bağlı gibidir.

Günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan finans ve muhasebe kavramları, para birimleri konusu ile ilgilenen önemli olan mesleki alanlardır. Bu alanların ikisi de parasal faaliyetlerle uğraşırlar. Ancak ortak amaç aynı olsa da finans ve muhasebe arasındaki fark oldukça fazladır. Bu farklar, her iki kavramın da farklı mesleki alanları tanımlamasına sebep olmaktadır.

Finansal işlemlerinizi desteklemek adına kredi kullanmak istiyorsanız kredi hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe; finansal bilgilerin tanımlanmasında, kaydedilmesinde, özetlenmesinde, sınıflandırılmasında, rapor edilmesinde, yorumlanmasında ve hatta analizinin eksiksiz yapılması aşamasında büyük önem teşkil eden finansal bir kavramdır.

Yapılacak olan tüm işlemlerin sistematik olarak düzenlenmesi ve kaydedilmesi de muhasebenin en büyük amaçlarından bir tanesidir. Bir işletmenin dönem sonlarında oluşturdukları finansal tablolarına bakılarak mali yılın sonlarında iç denetimler ve vergi denetimleri yapılır. Bu denetimlerden sonra da işletmenin performansı ve mali durumları belli bir süre finansal bilgi kullanıcılarına gönderilir. Finansal tablo kullanıcılarına ulaşan tabloya göre alacaklı olanlar, hisse sahibi olanlar, çalışanlar, yatırımcı olanlar vb. gibi tüm paydaşlar içerikte yer alır.

Finans Nedir?

Finans; harcama ve yatırımlarla ilgili olan fonların etkin ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve tahsis edilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlerin yönetilmesi ile ilgilenen finans daha geniş anlamları da içermektedir. Başka bir tanımla finans; para, sermaye vb. gibi çalışmalarla birlikte fonların da işletmelere göre düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca finansmanın en önemli özelliği de paranın zamansal değerinin dikkate alınmasıdır. Finans, firmaların risk faktörlerini azaltacak bir yatırım planı seçmek amacıyla herhangi bir bütçenin analiz edilmesinde önemli bir rol oynar.

Finans ve Muhasebe Kavramlarının Alt Dalları Neler?

Finans ve muhasebe, son derece geniş anlamlar içeren kavramlardır. Kendi içerisinde onlarca farklı dala ayrılan bu kavramlar, yapılan işin amacına, ilgili sektöre ve hizmete göre şekillendirilebilir.

Finansın alt dallarından bazıları:

 1. Kamu maliyesi
 2. Kurumsal finansman
 3. Özel bankacılık

Muhasebenin alt dallarından bazıları:

 1. Finansal muhasebe
 2. Yönetim muhasebesi
 3. Vergi ve maliyet muhasebesi

Finans ve Muhasebe Kavramlarının Kariyer Planlaması

Üniversitelerde finans ve muhasebe alanında birçok bölüm bulunur. Dolayısıyla bu bölümler, farklı kariyer planlamaları dahilinde akademik eğitim almak için de değerlendirilebilir. Bu iki farklı alanla ilgili bölümlerden mezun olanların aynı ya da benzer meslekleri yaptığını görmek de mümkündür. Yine de bölümlerin kendilerine özel meslekler vardır.

Muhasebe ile ilgili bölümlerden mezun olanların yapabileceği bazı meslekler:

 • Muhasebeci
 • Vergi danışmanı
 • Denetçi

Finans ile ilgili bölümlerden mezun olanların yapabileceği bazı meslekler:

 • Finans danışmanı
 • Finansal analist
 • Finans uzmanları yatırım bankacısı

Kariyer planlamanız ve akademik eğitiminiz için eğitim kredisi kullanarak maddi kolaylık elde edebilirsiniz. HangiKredi üzerinden eğitim kredisi veren bankaları görebilir, faiz oranları ve vade süreleri ile ilgili bilgi alabilir, online başvuru yapabilirsiniz.

Finansın ve Muhasebenin Görevleri Nelerdir?

Finansın görevi, finansal veri kullanıcılarına şirket ile ilgili mali durumlar hakkında bilgiler vermektir. Muhasebenin ise gelecek için strateji oluşturmak ve bunun için sermaye piyasasını ve işletme fonlarını incelemektir.

Finans ile Muhasebe Arasındaki Farklar

Finans ve muhasebenin para ve sermaye üzerine çalıştığı ortak bir amaç söz konusu olsa da yapılan faaliyetler birbirinden farklıdır. Bu farklılar genellikle şu şekildedir:

 • Finans, fon kayıtlarının en iyi şekilde tutulması ve kayıt edilmesi görevindeyken muhasebe, işletmelerin ticari işlemlerini tutmak adına sistematik bir düzenek oluşturmakla görevlidir.
 • Aslında muhasebe, finansın bir alt kümesinde yer almaktadır. Yani muhasebe finans için bir temel sağlamaktadır.
 • Muhasebe ile ilgili elde edilen veriler, işletmecilerin finansal durumlarını anlamakta ve finansal tablo kullanıcılarının yararına olmaktadır. Finans ise işletmenin gelecekte göstereceği performansları tahmin etmek için kullanılır.
 • Muhasebe; gelir tabloları, nakit akış tabloları, bilançolar vb. işlemlerle ilgilenir. Finans ise; sermaye bütçeleri, oran analizleri, risk analizleri, çalışma sermaye yönetimleri ve finansal kaldıraç konusunda işlem yapar.
 • Muhasebe ile finansal bilgiler toplanır ve sunuma hazır hale getirilir. Yani şirketlerin geçmişteki verileri ile gelecekteki eğilimlerinin sürekli geliştirilmesi ve yorumlanması sağlanmaktadır. Bu işlemlerden sonra muhasebe biter ve finans işlemleri devreye girer.
 • Finans, aktif bir planlama ile sermayeye nasıl kaynak sağlanacağı ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda kararlar alırken, muhasebe gerçekleşmiş olan işlemlerin bilgilerini organize eder ve süreci izler.

Finans ve Muhasebe Olmazsa Ne Olur?

İş açısından bakıldığında, gelecek ile ilgili yatırımlar ve sermaye düzeyleri de dâhil olmak üzere tüm parasal faaliyetler finans ve muhasebeyi ilgilendirir. Bu nedenle şirketlerin finans ve muhasebe işlemleri olmadan ayakta durmaları pek mümkün değildir. Aynı zamanda muhasebe ve finans olmazsa ticari işlemlerin kayıtları da olmaz, kâr ve zarar durumları belli olmaz ve yatırım değerlendirilmesi yapılamaz.

Bir şirket ya da işletmenin yatırım ve bütçe stratejileri planlanırken hem muhasebe hem de finans gereklidir. Muhasebe geçmişi, finans ise geleceği gösterir. Muhasebe kayıtları ile geçmişte parasal anlamda nelerin yapıldığı gözlemlenir ve ileriye dönük planlamalar için veriler toplanır. Toplanan veriler finans işlemlerinde kullanılır ve gelecekteki yatırım ve bütçe planı, koronavirüs gibi dönemsel etkenler de dikkate alınarak bu doğrultuda geliştirilen bir stratejiye bağlanır. Bu kavramların olmaması söz konusu değildir. Olmadığı takdirde para ve fon hareketleri belirsizleşir ve işletmenin değeri düşer.

İşletmenizin değerini yükseltecek yatırımlar için KOBİ kredisi desteği alabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

2 Oy

-

4,5 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri