Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Sigorta Poliçesi Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 17.10.2017 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024

Bir şekilde hayatımızın belirli bir döneminde hata tamamında sigorta yaptırıyoruz.

Sigorta Poliçesi Nedir?
Bu zaman zaman kendimiz, zaman zaman bir yakınımız ya da bir mal varlığımız üzerine olabiliyor.

Yapılan bir sigortanın tüm detaylarının ve tarafların haklarının yazılı olduğu belge sigorta poliçesi olarak adlandırılır.

Sigorta poliçesi, tüm sigortacılık ürünleri için düzenlenmesi gereken bir belgedir. Sigortalı ve sigorta şirketi arasında bir sözleşme görevi görür, sigorta şirketi tarafından hazırlanır ve sigortalının kabul etmesi hâlinde yürürlüğe girer. Sigortalının inisiyatifinde olan detaylar da içerebilmektedir. Hayat ve hayat dışı sigorta türlerinin tamamında poliçe düzenleme uygulaması vardır ve sigortanın geçerlilik süresini de gösterir.

Hayat, sağlık, deprem, konut ve araç sigortası gibi pek çok sigorta çeşidi vardır. Her bir sigorta çeşidinin kendine özgür şartları ve kuralları vardır. Bu şartlar ve kurallar poliçeye yazılır ve taraflar arasında imzalanarak geçerlilik kazanır. Sigortaya konu olan durumlardan biri gerçekleştiğinde poliçe referans alınır ve sigorta şirketinin hangi durumda, ne kadar tazminat ödeyeceğine belgedeki detaylar doğrultusunda karar verilir.

Sigorta poliçelerinin görünümü ve içeriği, sigortanın türüne ve hizmeti sunan sigorta şirketine göre değişkenlik gösterebilir. Fakat her poliçede mutlaka yer alması gereken bazı temel bilgiler vardır. Bu bilgiler arasında sigortalının adı ve soyadı yer alır. Aynı şekilde sigorta şirketinin ve poliçeyi hazırlayan yetkili sigorta acentesinin bilgilerine de yer verilmelidir. Bununla birlikte sigortaya konu olan kişi, mal ya da sorumluluğun ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

Genel olarak sigorta poliçelerinde olan ve olması gereken detaylar şöyledir:

 1. Sigortalının adı, soyadı ve iletişim bilgileri
 2. Sigorta şirketinin unvanı ve iletişim bilgileri
 3. Sigortanın konusu
 4. Poliçenin düzenlendiği tarih
 5. Başlangıç ve bitiş tarihleri
 6. Sigorta şirketinin güvence altına aldığı riskler
 7. Prim ve tazminatların ödenme koşulları
 8. Prim, tazminat ve poliçe tutarları

Sigorta ürünleri hayat ve hayat dışı olmak üzere iki ana gruba ayrılmakla birlikte pek çok alt gruba ayrılır. Dolayısıyla birden fazla sigorta poliçesi örneği görmek mümkündür. Örneğin araç sigortalarında aracın, konut sigortalarında ise evin özelliklerine yer verilir. Hayat ve sağlık sigortalarında da doğrudan sigortalı kişinin bilgileri bulunur. Bu bilgilerle birlikte poliçe dahilinde güvence altına alınan tüm durumlar ve rizikolar belge üzerine eklenir. Rizikoların gerçekleşmesi hâlinde ödenecek teminatların limitleri de poliçeden öğrenilebilir.

Poliçenin geçerli olmadığı ve sigorta şirketinin sorumluluğu altına girmeyen durumlar da vardır. Dolayısıyla sigortalının kendi hak ve sorumluluklarını bilmesinde fayda vardır. Tüm bu detaylar, sözleşme yerine geçen poliçede yer almaktadır. Ayrıca her sigortanın belirli bir geçerlilik süresi vardır. Bu süre belge üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi olarak belirtilir.

Sigorta Poliçesinin Geçerliliği Ne Kadardır?

Zorunlu ya da isteğe bağlı olan tüm sigortalar, belirli bir süre için yapılır. Sürekli geçerliliği olan bir poliçe yoktur ve her poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi olmak zorundadır. Poliçe sadece bu tarihler arasında geçerlidir ve bu tarihler dışında gerçekleşen durumlar için sigortalı bir ödeme talep edemez ve sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğü yoktur. Genel olarak sigorta poliçesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre çoğunlukla 365 gün olarak kabul edildiği için bazı poliçelerde başlangıç ve bitiş tarihi aynı güne denk gelmeyebilir.

Bazı sigorta türlerinde 1 yıldan daha kısa süreli bir poliçe hazırlamak da mümkündür. Bununla birlikte yaptırılan sigortanın 365 gün boyunca kullanılma zorunluluğu yoktur. Çeşitli sebeplerle sigorta poliçesi iptali mümkün olabilmektedir. Örneğin satılan aracın ya da evin sigortası iptal edilebilir. İptal edilen sigortalarda, iptal edilen günden bitiş tarihine kadar olan süre için sigortalıya prim iadesi yapılır.

Sigorta Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

Sigorta poliçesi sorgulama işlemleri, söz konusu sigortanın ilgilendirdiği kurumlar tarafından belirli bir sistem üzerinden yapılır. Bununla birlikte sigorta poliçesi e-devlet üzerinden de sorgulanabilir. Online olarak yapılabilen bu sorgulama sayesinde sigortalılar poliçe durumlarını her zaman izleme şansına sahip olurlar.

E-devlet sigorta sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından verilir. Sorgulama için e-devlet şifresi ile platformdaki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sayfasına gidilmesi gerekir. Sayfadaki listeden sorgulanacak sigorta türü seçildikten sonra gerekli bilgiler ilgili boşluklara yazılır ve işlem sonuçlanır.

Hem gerçek hem de tüzel kişilerin e-devlet üzerinden sorgulayabileceği sigorta poliçeleri şöyle sıralanabilir:

 1. Ferdi Kaza Sigortası
 2. Hayat Sigortası
 3. Kasko
 4. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
 5. Mesleki Sorumluluk Sigortası
 6. Sağlık Sigortası
 7. Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 8. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 9. Trafik Sigortası
 10. Yeşil Kart
 11. Zorunlu Yolcu Taşıma Sigortası

Sigorta Poliçesi Muhasebe Kaydı Nedir?

Sigorta poliçesi muhasebe kaydı, daha çok iş yerleri ve şirketleri ilgilendirir. Örneğin bir iş yeri, iş yeri adına kayıtlı olan ve iş için kullanılan ticari araç için yapılan trafik sigortasını gider olarak gösterebilir. Bunun için de sigorta poliçesinin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebecilerin görevi olan bu işlemde poliçenin toplam tutarı tek seferde kaydedilebileceği gibi aylık olarak da kaydedilebilir. Bazen de vergilendirme dönemlerine denk gelmesi için üç aylık periyotlarla muhasebe kaydı gerçekleşir.

Muhasebe kaydının yapılıp ödenen ücretin gider olarak kaydedilmesi, ticari amaçlar için yapılan sigorta poliçesi fiyatlarının daha yüksek olması ile de ilgilidir. Aynı görevi gören poliçelerin kişi adına yapılması ile kurum adına yapılması arasında fark vardır. Bununla birlikte sigorta türlerine göre de fiyat değişir. Örneğin trafik sigorta poliçesi fiyatı ile hayat sigortası fiyatı aynı olmamaktadır.

Fiyatlar sigortalının ve poliçeye konu olan mal, sorumluluk ve kişinin niteliklerine göre değişir. Ayrıca her sigorta şirketi kendine göre bir fiyat tarifesi oluşturabilmektedir.

Sigorta Poliçesi Ürünleri Neler?

Sigorta poliçesi çeşitleri sigortalı bireyin kendisini, mal veya eşyasını ya da belirli durumlarda sahip olduğu sorumlulukları güvence altına alır. Sigorta şirketlerinin bir çeşit ürün olarak satışa sunduğu bu poliçelerin, hemen her ihtiyacı karşılayabilecek türleri mevcuttur. Şirketlerin çoğu araçtan konuta, sağlıktan depreme kadar zorunlu ve isteğe bağlı olan sigorta poliçesi ürünlerinin tümünü hizmete sunmaktadır.

Araç Sigortaları

Araç sigortaları, en çok kullanılan sigorta ürünleri arasında yer almaktadır. Başta kara taşıtları olmak üzere pek çok motorlu taşıtı ve bu taşıtların kaza yapma risklerini güvence altına alına poliçeler, araç sigortalarına dahildir. Zorunlu olduğu için en yaygın örneği trafik sigortasıdır.

Trafik sigortası Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu tutulmaktadır. Buna göre araç sahipleri, trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkamamaktadır. Bu poliçe bir sorumluluk sigortasıdır. Dolayısıyla zorunlu trafik sigortası poliçede yer alan aracın alacağı değil vereceği hasarları güvence altına alır. Trafik kazalarında karşı tarafa verilen zararlar sigorta şirketi tarafından ödenir. Trafik sigortası ana teminatları şöyledir:

 • Maddi zarar teminatı
 • Sağlık giderleri teminatı
 • Sakatlık teminatı
 • Vefat teminatı

Motorlu taşıtlar vergisi ödemek de araç sahipleri için trafik sigortası yaptırmak gibi zorunludur. HangiKredi üzerinden ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi ücretini öğrenebilirsiniz.

Yaygın kullanılan bir diğer araç sigortası ise kaskodur. Kasko, özel ve isteğe bağlı bir sigorta olmakla birlikte poliçede yer alan aracı ve araç sahibini güvence altına alır. Trafik kazası haricindeki hasarlar da kasko tarafından karşılanır. Bununla birlikte aracın pert olması hâlinde, aracın güncel piyasa değeri kadar ödeme alınır. Kasko sigortası isteğe bağlı olsa da taşıt kredisi çekildiğinde banka tarafından zorunlu tutulabilir.

Kasko sigortası kapsamında ödeme yapılan durumlardan bazıları şöyledir:

 • Hatalı ya da hatasız fark etmeksizin trafik kazaları
 • Tek taraflı çarpma ve çarpılma
 • Yanma ve infilak
 • Aracın veya parçaların çalınması
 • Doğal afetler
 • Terör olayları

Aracınızın güncel piyasa değerini araç kasko değer listesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Sigortaları

Sağlık sigortaları, en avantajlı poliçelerin bulunduğu ürün grubudur. Sigortalı bir işte çalışmayan ya da muayene ve tedavilerini devlet hastanesi yerine daha kapsamlı hastanelerde yaptırmak isteyenler için kullanışlıdır. Özel sağlık sigortaları ile sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastane ve sağlık kuruluşlarından ücretsiz hizmet alabilmek mümkündür. Sağlık sigortası adı altında pek çok farklı poliçe sunulmaktadır. Poliçeler arasında teminat ve limit farkları olabilir.

Özel sağlık sigortalarında genel olarak şu teminatlar yer alır:

 • Kaza ve hastalık sonucu ortaya çıkan sağlık giderleri
 • Muayene, tanı, tetkik ve tedavi işlemleri
 • Ayakta ve yatarak tedavi
 • İlaç ve tıbbi malzeme
 • Sakatlık ve vefat

Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin sağlık sigortası yaptırabileceği gibi yurt dışına çıkanlar da seyahat sigorta poliçesi alabilir. Seyahat sağlık sigortası, yurt dışı ile birlikte yurt içi seyahatleri de kapsar ve seyahat sürecinde ortaya çıkabilecek hastalıkları ve sağlık sorunlarını güvence altına alır.

Seyahatlerde kullanılan bir diğer ürün ise ferdi sigorta poliçesidir. Özellikle otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçları ile seyahat eden yolcular, yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma tarafından sigortalanırlar. Ferdi kaza sigortası bireysel olarak yapılır ve yolculuk sırasında geçirilebilecek kazaların fiziksel hasarlarını karşılar.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

Kısaca DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası, binaların depremde görebileceği hasarları güvence altına alır. Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle zorunlu tutulan DASK poliçesinin özellikle ev ile ilgili resmî işlemlerde ibraz edilmesi istenir. Zorunlu deprem sigortası kapsamında ödeme yapılan durumlar şöyledir:

 • Deprem dolayısıyla oluşan hasarlar
 • Deprem kaynaklı yangın
 • Depremin etkisiyle infilak etme
 • Deprem sonucu meydana gelen tsunami
 • Depreme bağlı yer kayması

Zorunlu deprem sigortası DASK, depreme bağlı bir poliçe olduğu için evin içindeki eşyaları değil, binanın kendisini korur. Depremde evin içindeki eşyalar hasar görürse bu zararlar DASK tarafından karşılanmaz. Fakat zararın evin fiziksel aksamında olması poliçeyi devreye sokar. Evin ve binanın zorunlu deprem sigortasına dahil olan bölümlerinden bazıları şunlardır:

 • Tabanlar ve tavanlar
 • Ana duvarlar
 • Ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Temeller
 • Merdivenler
 • Sahanlıklar
 • Asansörler
 • Koridorlar
 • Çatılar ve bacalar

Konut Sigortaları

Konut sigortaları, evlere ve içindeki eşyalara gelebilecek zararları güvence altına alan bir ürün grubudur. Konut sigorta poliçesinde hırsızlık gibi teminatlar da yer alır ve bazı poliçe türlerinin kapsamı bir hayli geniştir. Konut için kullanılan bu sigortanın neredeyse aynısı olan ve iş yerleri için yaptırılan bir türü daha mevcuttur.

Sigorta şirketine ve ürün tipine göre değişmekle birlikte konut sigortası poliçesinde yer alan teminatlardan birkaç tanesi şöyle örneklendirilebilir:

 1. Hırsızlık
 2. Yangın ve infilak
 3. Enkaz kaldırma
 4. Kira kaybı
 5. Cam kırılması
 6. Mücevherat, nakit para ve altın kayıpları
 7. Elektronik eşyalar
 8. Ferdi kaza (ölüm ve sürekli sakatlık)

Konut kredisi çekildiğinde banka tarafından konut sigortası da talep edildiği için bu ürün, banka sigorta poliçesi olarak da kabul edilmektedir.

BES & Hayat Sigortaları

BES & Hayat Sigortaları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), devlet tarafından desteklenen özel bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta ile kişiler aktif çalışma sürelerinde küçük tasarruflar yaparak emeklilikte maddi rahatlık elde ederler. Aylık prim ödemeleri ile bir çeşit birikimin yapıldığı BES’e %25 oranında devlet katkısı da sağlanır. Yani sigortalının yatırdığı her prime ek olarak devlet de prim yatırır. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan kişiler emekli olduklarında toplu para ya da düzenli maaş alırlar.

Eğer bir BES programına dahilseniz, e-devlet platformunda yer alan “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama” sayfasından adınıza hesaplanan devlet katkısı tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Hayat sigortaları ürün grubu ise yine çoğunlukla geri ödeme garantisi veren poliçelerden oluşur. Poliçe süreleri dahilinde tedavi, maluliyet ve vefat durumları için teminat verilir. Prim iadesi özelliği bulunan poliçelerde, bitiş tarihine kadar hizmet alınmaması hâlinde ödenen tüm prim sigortalıya iade edilir. Hayat sigortalarında yer alabilen teminatlardan birkaç tanesi şöyledir:

 1. Kaza sonucu tedavi masrafları
 2. Hastane yatış masrafları
 3. Hastalık sonucu daimi maluliyet
 4. Kaza sonucu daimi maluliyet
 5. Hastalık sonucu ya da doğal vefat
 6. Kaza sonucu vefat

Sigorta Poliçesi Kestirirken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Zorunlu olarak ya da isteğe bağlı özel durumlarda herhangi bir sigorta poliçesi kestirdiyseniz poliçe ile ilgili birtakım detaylara dikkat etmeniz gerekir. Söz konusu poliçe sigorta şirketi ile birlikte sizin de haklarınızı ve sorumluluklarınızı içerir. Rizikolar gerçekleştiğinde mağdur olmamak ve poliçenin sunduğu güvencelerden sorunsuzca yararlanabilmek için bu detaylara dikkat etmelisiniz.

Sigorta poliçesi kestirirken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:

 • Poliçede yer alan kişisel bilgileriniz tam ve doğru olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
 • Poliçeyi mutlaka okumalısınız.
 • Sigortanın genel şartlarını incelemelisiniz.
 • Eğer varsa özel şartlara da dikkat etmelisiniz.
 • Poliçede yer alan teminatların kapsamını tam olarak öğrenmelisiniz.
 • Ödediğiniz prim tutarı ile poliçede yazan ücreti kontrol etmelisiniz.
 • Primlerin tamamını ödemelisiniz.
 • Muafiyet ya da müşterek sigorta uygulaması olup olmadığından emin olmalısınız.
 • Poliçeyi sadece yetkili sigorta acentelerinde kestirmelisiniz.
close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

0 Oy

-

0 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır? 12.07.2024

  Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 • Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir? 8.07.2024

  Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir?

 • Brüt Takas Uygulaması Nedir? 2.07.2024

  Brüt Takas Uygulaması Nedir?

 • Bedelsiz Potansiyeli Olan 15 Hisse 2.07.2024

  Bedelsiz Potansiyeli Olan 15 Hisse