Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Parsel Nasıl Sorgulanır?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 8.07.2021 Güncelleme Tarihi: 7.03.2024

Parsel, sınırları belirlenmiş toprak parçalarını, yani arazileri ifade eden bir kavramdır.

Parsel Nasıl Sorgulanır?
 Sınırlar; tapu yasaları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından, gerekli bilgiler dikkate alınarak çizilmektedir.

Arsa ya da ev sahiplerinin elinde bulundurdukları tapularda bazı detaylar yer alır. Bu detaylardan biri parseldir. Parsel, tapuya konu olan bölgenin sınırları ile ilgili bilgi veren bir detaydır. Ayrıca parsel, yatırımlarını arsa üzerinde değerlendirmek isteyen kişiler tarafından da bilinmesi gerekmektedir.

Parsel, sınırları belirlenmiş toprak parçalarını, yani arazileri ifade eden bir kavramdır. Sınırlar; tapu yasaları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından, gerekli bilgiler dikkate alınarak çizilmektedir. Bu sınırlara göre parsel olarak belirlenen bölgenin içerisine sadece tek bir yapı inşa edilebilir. Parseller bir kişiye, birkaç kişiye ya da kurumsal firmalara ait olabilir.

Gayrimenkul terimi olarak parselin, “kadastro” ve “imar” olmak üzere iki farklı türü bulunmaktadır.

 1. Kadastro Parseli: Sahibi belli olan ve tescillenmiş parseller, kadastro parseli olarak kabul edilir. Aynı zamanda bu bölgeler, parsellerden oluşan kadastro adası sınırları içerisinde yer alır.
 2. İmar Parseli: Kadastro parseller, arsa ya da arazi olarak kabul edilir. Bu bölgelerin imara açılması için yasalar dahilinde gerekli incelemeler ve düzenlemeler yapılır. İmara açılmaya hazır hâle gelen bölgeler ise imar parseli olarak kabul edilir.

Arsanın Kime Ait Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Bir arsanın kime ait olduğu ile ilgili bilgiler, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün sisteminde kayıtlıdır. Dolayısıyla arsanın kime ait olduğunu öğrenmek için, arsanın bulunduğu bölgenin bağlı olduğu tapu dairesine başvurulmalıdır. Fakat bu durumda, başkasına ait olan arsalar ile ilgili bilgi alabilmek zordur. Çünkü resmî daireler, başkası ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşmamaktadır.

Söz konusu arsanın adli bir vakaya dahil olması ya da sahibine ulaşılması gereken bir durumun doğması hâlinde, tapu dairesinin bilgi verme ihtimali vardır. Bu gibi durumlar için bir avukattan destek alınması gerekir. Avukatın yürüteceği işlemler sonucunda, sahibi olunmayan bir arsanın kime ait olduğu öğrenilebilir.

Tapu Parsel Nasıl Sorgulanır?

Detaylı parsel sorgulama işlemi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “Parsel Sorgu” uygulaması kullanılabilir. Web sayfası açıldıktan sonra, sol taraftaki menüden, mevcut bilgilerin uygun olduğu seçenek üzerinden tapu parsel sorgusu yapılabilir. Bu uygulama üzerinde İdari, Taşınmaz No, Analiz, Coğrafi ve Adres gibi seçenekler vardır. Her bir seçenek üzerinden, farklı bilgiler ile sorgulama yapabilmek mümkündür.

Ada Parsel Nasıl Sorgulanır?

Ada parsel sorgulama işlemleri için de TKGM Parsel Sorgu uygulaması kullanılabilir. Bununla birlikte e-devlet üzerinden de parselin dahil olduğu adayı öğrenebilmek mümkündür. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlete giriş yapılmasının ardından, “Tapu Bilgileri Sorgulama” hizmeti aracılığı ile ada ve parsel numaraları öğrenilebilir.

Tapu Kontrolü Nasıl Yapılır?

Sahip olunan bir tapunun doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol edebilmek için tapu sorgulama işlemi yapılmalıdır. Bu işlem için e-devlet platformunda yer alan “Tapu Bilgileri Sorgulama” sayfasına giriş yapmak gerekmektedir. Bir diğer yöntem ise Tapu ve Kadastro müdürlüğünün sunduğu “webtapu” hizmetidir. Bu yöntemler ile tapu sahibi bir kişi, tapusu ile ilgili tüm detayları öğrenebilir. Ayrıca “webtapu” hizmeti ile tapuyla ilgili şu işlemler de yapılabilir:

 • Tapu işlemleri için bir başkasına yetki verme
 • Sahtecilik girişimlerine karşı taşınmaza beyan belirtmesi koyma
 • Elektronik ortamda harç ödeme
 • Taşınmazları ve taşınmazların konumunu görme
 • Tapu ile ilgili işlemler için başvuru yapma

TKGM Nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), cumhuriyetin ardından 1924 yılında kurulan Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı’nın devamı olarak hizmet vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak görevlerini sürdüren müdürlük, kısaca TKGM olarak bilinmektedir. Halk arasında “tapu dairesi” olarak bilinen kurumlar da TKGM’ne bağlı olarak hizmet verir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden bazıları şöyledir:

 • Tapu sicilleri düzenlemek
 • Tapu ve tescil işlemlerini yapmak
 • Sicil değişikliklerinin takibini ve denetimini yürütmek
 • Belgeleri arşivlemek ve muhafaza etmek
 • Ülkenin kadastrosunu yapmak ve bununla ilgili denetimleri yürütmek
 • Büyük ölçekli haritaların üretilmesi için gerekli işlemleri yapmak ya da yaptırmak
 • Gerçek ya da tüzel kişilerin taşınmazlar üzerindeki hak ve menfaatlerini korumak

Arsa Yatırımı Yapmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Arsa yatırımı yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken unsurları gözden kaçırmamanız gerekmektedir. Aksi hâlde zararınızın boyutu büyük olabilir. Fakat doğru bir yol izlerseniz ciddi bir kazanç elde edebilirsiniz. Arsa yatırımını alım - satım şeklinde düşünüyorsanız, acele etmemelisiniz. Aldığınız gayrimenkulün yeterince değerlenmesini beklemeniz kazancınızı artırır. Bu nedenle uzun vadeli düşünmek daha kârlı olabilir.

Yatırım için arsayı seçmek, uzun bir süreç doğurur. Bu sürecin her adımında titizlikle davranmak durumundasınız. Yatırım yapmadan önce dikkat etmeniz gereken pek çok detay bulunmaktadır.

 • Yatırım için arsanın bulunduğu konumu iyi araştırın.
 • Bizzat gidip arsayı görün ve inceleyin..
 • Almayı düşünüyorsanız öncelikle tapusunu temin edin ve tapu üzerinden arsayı araştırın.
 • Gayrimenkul sahibinin beyanlarından ziyade resmî kaynaklardan yaptığınız araştırmalara göre değerlendirme yapın.
 • Gayrimenkulün tapudaki niteliğine dikkat edin. “Arsa” dışında bir sınıfa kayıtlı ise yatırım yapmanız pek mantıklı olmayabilir.
 • Arsanın bulunduğu bölge ile ilgili dere yatağı, heyelan bölgesi, sit alanı, altyapı tesisi gibi durumların olmadığından emin olun.
 • Taşınmazın imar terkinin yapılmış olması önemlidir. Henüz terki yapılmamış bir arsa almanız hâlinde, bölgenin bir miktarını kaybedebilirsiniz ve alanınız küçülür.
 • Lokasyonun bağlı bulunduğu belediyeye ya da ilgili daireye giderek imar durumu ile ilgili araştırma yapın. Arsanın imar planı olup olmaması, varsa da onaylı olması önemli bir detaydır.
 • İmar planında yer alan taşınmazın inşaat alanı, izin verilen kat sayısı gibi yapılaşma koşullarını kontrol edin.
 • Arsanın kullanım türünü öğrenin.
 • İmar planı yok ise gelecekte böyle bir çalışmanın olup olmayacağı ile ilgili belediyeye danışın.
 • Tapu Müdürlüğü’ne gidip ilgili gayrimenkulün üzerinde mülkiyet haklarını sınırlayan bir durumun olup olmadığını sorgulatın. Bu gibi bir durum arsayı kullanılamaz hâle getirebilir.
 • Arsanın konumu ile birlikte genişliği, şekli ve eğimi gibi ince detaylarına da dikkat edin.
 • Taşınmaz mülk ile ilgili herhangi bir vergi borcunun olmadığından emin olun. Borçlu mülkler satılamıyor olsa da borcu yoktur yazısı temin etmekte fayda vardır.
 • Yatırım yapmak istediğiniz arsanın tek sahipli mi yoksa hisseli mi olduğunu öğrenin. Hisseli bir mülke yatırım yaptığınızda, sadece bir kısmına yatırım yapmış olursunuz. Ayrıca diğer hissedarlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz.
 • Tek sahipli bir arsaya yatırım yapmak daha risksizdir. Fakat hisseli bir mülke yatırım yaptıysanız, mülkün sınırları belirlenmiş bir bölümünde değil de değerine ortak olduğunuzu göz ardı etmeyin.

Yatırım aracı olarak arsa yerine ev de tercih edebilirsiniz. Bu gibi durumlar için nakit ihtiyacı doğması hâlinde HangiKredi üzerinden konut kredisi hesaplaması yapabilir, en düşük faizli kredi teklifine ulaşabilirsiniz.

Arsa Yatırımı Mantıklı mı?

Arsa kredisi kullanarak yapılan arsa yatırımının mantıklı olup olmaması, doğrudan gayrimenkule bağlıdır. Dolayısıyla doğru bir yerden seçtiğiniz arsaya yatırım yapmak elbette mantıklıdır. Bu bağlamda alış ve satış fiyatının arasındaki farkı çoğaltabilmek önemlidir. Böyle bir kazanç sağlamak için de değer kazanabilecek bir gayrimenkul seçmelisiniz. Ayrıca arsanın fiyatını belirleyen unsurlara dikkat etmelisiniz. Söz konusu unsurlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Net ve brüt toplam arsa büyüklüğü
 2. Bulunduğu konum ve çevre
 3. Boyut, şekil, biçim gibi fiziksel özellikleri
 4. Köşe noktada olma durumu
 5. Yola bakan cephesinin boyutu
 6. Çevresindeki yapılar ve genel çevre gelişimi
 7. Üzerine yapı kurulduğunda göreceği manzara
 8. Hisseli ya da tek malikli olması
 9. İmar durumu ve sahip olduğu haklar
 10. Altyapı hizmetlerine ulaşım ve yararlanabilirlik
 11. Zemin özellikleri ve topografyası
 12. Yol bağlantıları ve ulaşım imkânları
 13. Arsa kullanımını kısıtlayabilecek unsurların olup olmaması

Farklı bir gayrimenkul yatırım alternatifi arıyorsanız “Konut Almak Yatırım mıdır?” başlıklı yazımıza göz atarak fikir edinebilirsiniz.

Arsa Yatırımı İçin En Uygun Yerler Nasıl Bulunur?

Yatırım yapmak, yatırıma konu olan aracın gelecekte değer kazanması sonucunda kazanç sağlayan bir eylemdir. Dolayısıyla arsa yatırımında da geleceğe yönelik ihtimalleri analiz edebilmek önemlidir. Tercih edilecek bölgenin, gelişime açık ve gelişme aşamasında olması, doğru bir yatırımın önünü açabilir. Özellikle nüfus artışı beklenen, turizm potansiyeli bulunan, sanayi ve ticaret konusunda sürekli aktif olan ve göç alabilen bölgeler, arsa yatırımı için en uygun yerler arasındadır.

Arsa yatırımı için uygun olan ve gelecekte değerinin artma ihtimali bulunan bölgelerin genel özelliklerinden bazılarına şöyle örnekler verilebilir:

 • Bakanlık ve belediye gibi kurumların yatırım planları
 • Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu
 • Bulunduğu ilçenin ve şehrin merkezine olan yakınlık
 • Sahil gibi spesifik noktalara olan yakınlık
 • Yol cephesinin uzunluğu ve yola olan mesafe
 • Yaşam standartlarını düşüren ya da artıran bölgelere olan mesafe ve ulaşım
close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

1 Oy

-

5 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Vergi Türleri Nelerdir? 19.04.2024

  Vergi Türleri Nelerdir?

 • PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? 4.04.2024

  PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir? 27.03.2024

  Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

 • Phishing (Oltalama) Nedir? 25.03.2024

  Phishing (Oltalama) Nedir?