Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

ÖTV Nedir, Hangi Araçlara ÖTV İndirimi Yapıldı?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devlet adına toplanan pek çok vergi vardır ve ÖTV, Türkiye’de oranı en yüksek olan vergilerden biridir.

ÖTV Nedir, Hangi Araçlara ÖTV İndirimi Yapıldı?
Fakat zaman zaman ÖTV indirimi yapılmaktadır, araçlarda yapılan son ÖTV indirimi de buna bir örnek. Hem ÖTV konusunu hem de indirimleri yazımızda inceleyeceğiz.

Vergiler, sosyal fayda sağlamak amacıyla devlet tarafından toplanır ve toplum ihtiyacına göre gerekli yerlere harcanarak yenilik ve geliştirmelere finansman olur. Her mal ya da hizmet grubu, farklı bir kalem ile vergilendirilebilir. Bazı mallarda ise birden fazla vergi olur. Örneğin araçlarda hem KDV hem de ÖTV bulunmaktadır. Tam olarak ÖTV nedir, hangi ürünlerde vardır ve kimler ödemekle yükümlüdür?

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV); belirli ürün grupları üzerinden, ürün grubuna göre oransal ya da maktu olarak, 2002’den itibaren alınmaya başlanan bir çeşit harcama vergisidir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 6 Haziran 2002 tarihinde kabul edilmiş olup 12 Haziran 2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde gündeme gelerek hakkında çalışmalar yapılan ÖTV, sosyal fayda sağlamak amacıyla, özellikle lüks olarak nitelendirilen ürünlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Hangi Ürünlerde ÖTV Uygulanır?

Özel Tüketim Vergisi, piyasada satışı bulunan çok sayıda üründe mevcuttur. İlk olarak lüks, sağlığa zararlı ve çevreye zararlı gibi nitelikleri bulunan mallara uygulanmıştır. Sonrasında yapılan düzenlemeler ile kapsamı genişletilmiştir. ÖTV ile en çok gündeme gelen ürünler otomobiller, oyun konsolları, alkollü içkiler, benzin, sigara ve türevleridir. Bu verginin uygulandığı tüm ürünler ve oranları, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekli listelerinde yer almaktadır.

Kimler ÖTV Ödemekle Yükümlüdür?

ÖTV, herkes tarafından ödenmesi gereken bir vergi değildir. KDV gibi ürünün her el değiştirmesinde doğması söz konusu değildir. Ürünün sadece ithal edildiği sırada ya da üretici tarafından ilk alıcısına satıldığı sırada doğar. Dolayısıyla daha önce ÖTV uygulanmış bir ürünün tekrar satılması sırasında yeniden ÖTV doğmaz. Bu verginin mükellefleri ithalatçılar ve ilk satıcılardır. Satıcılar, vergiye tabi ürünleri satarken bu vergiyi, devlet adına ürünün ilk alıcısından tahsil eder ve devlete öder.

ÖTV Nasıl Hesaplanır?

ÖTV hesaplama işlemi, her bir ürün grubu için farklıdır. Hatta söz konusu ürün grupları içerisinde de bazı kriterlere göre farklı hesaplama vardır. Sabit bir oranı bulunmayan ÖTV, örneğin otomobillerde, aracın motor hacmine ve satış fiyatına göre belirlenir. Bu hesaplamada, ürünün ham satış bedeli dikkate alınır ve bu bedel üzerinden vergi hesabı yapılır. ÖTV indirimi gibi durumlarda ise indirim yapılan orana karşılık gelen tutarın, toplam tutardan düşülmesi gerekir.

ÖTV’de Vergi İndirimleri Ne Zaman Uygulanır?

Normal şartlarda, bir muafiyetin olmadığı durumlarda ÖTV indirimi söz konusu değildir. Fakat devletin ÖTV indirimi yapma gibi bir yetkisi de vardır. Ülke genelindeki ekonomi ve piyasa çalışmaları doğrultusunda, devlet tarafından ÖTV indirimi uygulanır. ÖTV indirimi, genellikle belirli bir süreyi kapsar ve bildirilen tarihlerin dolması itibariyle yeniden eski hâline döner. Devletin ÖTV indirimi ile ilgili belirli bir takvimi bulunmaz ve dönemsel olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda bu indirim yapılır. Dolayısıyla ne zaman uygulanacağını hesaplamak gibi bir durum söz konusu değildir.

En son ÖTV indirimi ile ilgili 12 Ağustos 2021 tarihinde 4373 sayılı karar çıkarılmış olup 13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayım tarihinde yürürlüğe giren ÖTV indirimi kararı ile ilgili hükümlerin yetkisi ise Hazine ve Maliye bakanlığına verilmiştir.

ÖTV İndirimi Araçlarda Uygulanır mı?

ÖTV indiriminin uygulanacağı ürün grupları, indirim ile ilgili çalışmaların kapsamına göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle belirli bir ya da birkaç ürün grubuna özel bir ÖTV indirimi uygulaması yapılır. Fakat genel olarak, vergiye tabi tüm mallar için de ÖTV indirimi kararı çıkarılabilir.

13 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren 4373 sayılı karar ise araçlara özel bir ÖTV indirimini kapsar. Karar doğrultusunda, ekli listede belirtilen araçlarda, yine ekli listede belirtilen nitelikleri taşıması kaydıyla çeşitli oranlarda ÖTV indirimi uygulanmıştır.

Araçlarda ÖTV Muafiyeti Hangi Durumlarda Uygulanır?

Normal şartlarda sıfır olarak ÖTV’siz araç almak mümkün değildir. Fakat bazı özel durumlar için belirli muafiyetler uygulanır. Bu özel durumlardan birisi, araç alacak kişinin engelli olmasıdır. %90 ve üzeri bir engeli bulunan tüketicinin adına, ilgili raporun ibrazı ile birlikte ÖTV’siz araç satın almak mümkündür. Aynı şekilde şehit ve gazi yakınları için de ÖTV muafiyeti söz konusudur. Hem engelliler için hem de şehit ve gazi yakınları için ÖTV muafiyetli araçlar, sadece satış bedeli 330.800 TL ve altında olanlardır.

Özel Tüketim Vergisi muafiyetinin uygulandığı bir başka durum da hurda araçların imhasıdır. En son 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan hurda araç ÖTV muafiyeti, belirlenen tarihler sonrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yasa doğrultusunda 16 yaşından büyük aracı olan kişiler, araçlarını hurdaya ayırarak belirli kurumlara teslim edip aracın durumuna göre belirli oranlarda ÖTV indirimi almaya hak kazanmaktaydı.

Elektrikli araçlar da ÖTV muafiyetine tabi tutulmaktadır. Bu muafiyete göre, satın alınacak aracın elektrikli olması durumunda, motor gücüne göre belirli oranlarda ÖTV indirimi yapılmaktadır. Yani elektrikli araçlar ile benzinli/dizel araçların vergi oranları farklıdır. Fakat bu muafiyetten yararlanabilmek için, ilgili aracın tamamen elektrikli olması gerekmektedir. Hibrit araçlar muafiyet dahilinde değildir.

Araçlarda ÖTV İndirim Oranları Nasıldır?

En son çıkan 4373 sayılı ÖTV indirimi kararı doğrultusunda, belirli araç gruplarında önemli oranda vergi indirimi yapılmıştır. Daha önce %80 olan ÖTV oranı, kararda belirtilen araç grupları için daha aşağıya çekilmiştir. Karar doğrultusunda bazı araçlarda bu oran %50, bazı araçlarda ise %45 olarak güncellenmiştir. Oranlar, araçların motor hacmine göre değişkenlik göstermektedir.

ÖTV İndirimi Sonrası Araç Fiyatları Nasıl Değişir?

ÖTV indirimi, son yıllarda ciddi oranda artış gösteren araç fiyatlarında önemli bir etkiye sebep oldu. Vergi oranının yüksek olmasından da etkilenmiş olan araç fiyatları, indirim ile birlikte azalış gösterdi. ÖTV’nin KDV’yi etkiliyor olması da fiyatların düşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Özel Tüketim Vergisi, aracın ham satış bedeli üzerinden hesaplanır. Katma Değer Vergisi ise ham satış bedeli ve ÖTV toplamı üzerinden hesaplanır. Buna göre ÖTV tutarının düşmesi, KDV matrahının da düşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla ÖTV indirimi hesaplaması yapıldığında, satış fiyatı 320.000 TL’ye kadar olan araçların fiyatlarında yaklaşık %16 oranında bir düşüş beklenmektedir.

En uygun taşıt kredisi veren bankalar ve bankaların tekliflerine HangiKredi üzerinden ulaşabilir, başvurunuzu hızlı bir şekilde doğrudan bankaya iletebilirsiniz.

Hangi Araçlarda ÖTV İndirimi Yapıldı?

ÖTV indirimli araçlar, ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki ekli listede belirtilmiştir. 4373 sayılı karar doğrultusunda, söz konusu indirime tabi olan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

Motor Silindir Hacmi ÖTV Matrahı (Vergisiz Satış Fiyatı) ÖTV Oranı
1600 cm3'ü geçmeyenler 92.000 TL'ye kadar 45%
1600 cm3'ü geçmeyenler 92.001 - 150.000 TL arası 50%
1600 cm3'ü geçmeyenler 150.001 TL ve üzeri 80%
1600 cm3'ü geçip 2000 cm3'ü geçmeyenler 114.000 TL'ye kadar 45%
1600 cm3'ü geçip 2000 cm3'ü geçmeyenler 114.001 - 170.000 TL arası 50%
1600 cm3'ü geçip 2000 cm3'ü geçmeyenler 170.001 TL ve üzeri 80%
Elektrik motor gücü 50 kW'ın üzerinde olup silindir hacmi 1800 cm3'ten az olanlar 114.000 TL'ye kadar 45%
Elektrik motor gücü 50 kW'ın üzerinde olup silindir hacmi 1800 cm3'ten az olanlar 114.001 - 170.000 TL arası 50%
Elektrik motor gücü 50 kW'ın üzerinde olup silindir hacmi 1800 cm3'ten az olanlar 170.001 TL ve üzeri 80%

Taşıt Kredisi İle ÖTV İndirimli Araç Alınır mı?

Taşıt kredileri, araçların son satış fiyatına göre hesaplanarak tüketiciye kullandırılır. Bankalar genellikle kredi ile alınabilecek araçların fiyatı ile ilgili bir limit koyar ve limiti aşmayan araçlar için kredi kullandırır. Ayrıca her zaman araç fiyatının tamamını karşılamaz. Bunun için de satış fiyatı ile ilgili limitler göz önünde bulundurulur. Taşıt kredisi hesaplama aracı ile ne kadar kredi kullanabileceğinizi hesaplayıp ÖTV indiriminden faydalanarak araç satın alabilirsiniz.


Daha detaylı bilgi için “Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat ve para gibi pek çok konuyu sizler için kaleme almaktadır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

0 Oy

-

0 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme 26.09.2022

  Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketici ve Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme

 • Borsada Neler Oldu? Bundan Sonra Neler Olacak? 22.09.2022

  Borsada Neler Oldu? Bundan Sonra Neler Olacak?

 • Yüksek Faiz Ortamında Kredi İle Konut Yatırımı 21.09.2022

  Yüksek Faiz Ortamında Kredi İle Konut Yatırımı

 • Eurobond Nedir? Eurobond Yatırımı Nasıl Yapılır 19.09.2022

  Eurobond Nedir? Eurobond Yatırımı Nasıl Yapılır

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ikon