Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Güvence Hesabı Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 25.11.2016 Güncelleme Tarihi: 3.01.2024

Motorlu araçlar, kara yollarında seyir hâlindeyken bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir.

Güvence Hesabı Nedir?
Bu gibi durumlardan doğan zararların tazmin edilmesinde teminat fonlarından yararlanılabilir. Zorunlu sigortalar kapsamında yer alan Güvence Hesabı, herhangi bir sebepten teminat kapsamı dışında kalan kişilerin hasar tazmininden yoksun kalmamasını sağlar.

Kişilerin bedensel olarak zarar görmesi hâlinde Güvence Hesabı devreye girer. Başta trafik kazaları olmak üzere gündelik yaşam içerisinde meydana gelme riski olan pek çok olumsuzluk bu güvence kapsamındadır.

Kaza sonrası zarar gören kişinin tedavi masraflarının karşılanması Güvence Hesabı ile mümkün olur. Taraflardan birinin vefatı ile sonuçlanan bir kaza söz konusu ise geride kalan aileye tazminat sağlanır. Ayrıca belirli durumlarda oluşan maddi hasarların ödemesi de bu hesapla teminat altına alınır. 2007 yılından bu yana hizmet veren bu fon, hesap sahiplerine oldukça kapsamlı bir güvence sağlar.

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, zorunlu sigortaların sağladığı teminatlar dışında kalan durumları kapsar. Hesap sahipleri, bedenen zarar görmeleri hâlinde fon aracılığı ile tazminat alır. Kişinin vefatı söz konusu olduğunda ise ailesine destekten yoksun kalma tazminatı ödenir.

Güvence Hesabı, risk teşkil eden durumlara bağlı olarak meydana gelen olaylarda kurtarıcı işlevi görür. Üstelik fonun bünyesinde zorunlu trafik sigortası da yer alır. Kaza durumunda zorunlu trafik sigortasının teminatından yoksunluk durumu söz konusu olursa Güvence Hesabı’ndan yararlanılabilir. Böylelikle hesap sahiplerinin yaralanma ve maddi hasar sonucu oluşan zarar için tazminat almaları mümkün olur.

Güvence Hesabı Hangi Kurum Gözetimindedir?

Güvence Hesabı, riskli koşullar altında çalışan veya kendi kusuru dışında yaşadığı kazalar sonucu bedensel hasar gören kişilerin zararlarını gidermeyi amaçlar. Bu özel teminat fonu, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde hizmet verir. Uygulama, 14 Haziran 2007’den beri söz konusu kurumun gözetiminde geçerliliğini sürdürür.

Fon, sigorta şirketlerinin kişilerden tahsil ettikleri primlerin %1’i miktarında ödedikleri katkı payı ile güvence sağlar. Ayrıca sigorta yaptıranların safi primi üzerinden %2’lik bir kesinti yapılarak fona aktarılır. Güvence Hesabı, bu yönüyle zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle benzeşir. Bu teminat fonunun gelir ve gider denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

Güvence Hesabı’nın Amacı Nedir?

Güvence Hesabı’nın amacı, kaza nedeniyle oluşan zararları karşılayarak kişileri koruma altına almaktır. Fon, başta trafik kazaları olmak üzere oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Bu noktada kişilerin bu fondan yararlanabilmesi için bazı hususların dikkate alındığını hatırlatalım. Güvence Hesabı’nın sunduğu tazminatlardan faydalanmak için gerekli olan koşullar, duruma göre farklılık gösterir. Bununla birlikte kaza sonucunda oluşan duruma bağlı olarak sunulan teminat ve tazminat miktarları da çeşitlidir.

Güvence Hesabı Neleri Teminat Altına Alır?

Güvence Hesabı, zorunlu sigorta kapsamına dâhil olmayan durumların oluştuğu kazalarda kişilerin bedensel zararlarını teminat altına alır. Bu noktada Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, olayın gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır. Teminat kapsamı ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Ölüm teminatı
 • Sakatlık teminatı
 • Tedavi giderleri teminatı

Güvence Hesabı teminat limitleri, pek çok kritere bağlı olarak farklılık gösterir. Bunların başında sigorta türü gelir. Benzer şekilde teminat bedelleri de yıllar içinde sürekli olarak değişir. Bu konu hakkında en doğru bilgiyi sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Sigorta türlerine göre teminat bedelleri 2024 yılı için şu şekildedir:

Araç Türü Sağlık Giderleri Sakatlanma ve Ölüm Maddi Hasarlar

İnsan Taşımak için Kullanılan Motorlu Araçlar

Kişi başına 1.800.000 TL

Kaza başına 9.000.000 TL

Kişi başına 1.800.000 TL

Kaza başına 9.000.000 TL

Araç başına 200.000 TL

Kaza başına 400.000 TL

Eşya Taşımak için Kullanılan Motorlu Araçlar, Römorklar ve İş Makineleri

Kişi başına 1.800.000 TL

Kaza başına 9.000.000 TL

Kişi başına 1.800.000 TL

Kaza başına 9.000.000 TL

Araç başına 200.000 TL

Kaza başına 400.000 TL

Teminat kapsamına dair detaylı bilgi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sigorta türlerine göre teminat bedelleri, araç ve mesleki faaliyet gruplarına göre değişir. Dilerseniz Resmî Gazete’nin web sitesi üzerinden tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Güvence Hesabı’na Dâhil Olan ve Olmayan Durumlar Nelerdir?

Güvence Hesabı’nın kapsamına giren durumlar Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda istisna teşkil eden bazı hususlar da söz konusudur. Kişinin tazminat talep edebileceği durumlar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigortalının; yani kazaya neden olan aracın tespit edilememesi durumunda
 • Sigortası yaptırılmamış araçların kazaya neden olduğu durumlarda
 • Zorunlu sorumluluk sigorta şirketinin mali açıdan yetersiz olması nedeniyle hizmet verdiği tüm alanlardaki ruhsatlarının sürekli olarak iptal edilmesi veya iflası hâlinde
 • Çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla yapılan kazalarda

Güvence Hesabı, bu koşullardan herhangi birinin söz konusu olması hâlinde mağdur kişiye kaza nedeniyle oluşan bedensel zararı karşılamak adına tazminat sağlar. Ayrıca karşı tarafın sigorta şirketinin iflası ya da ruhsatının iptali gibi zararın karşılanmasına engel durumlarda da garanti sağlanır. Hesap sahibine tazminat ödenerek mağduriyeti giderilir. Güvence Hesabı’na dâhil olmayan istisnai durumlar da vardır. Bu özel durumlar şu şekilde sıralanır:

 • Motorsuz araçların neden olduğu zararlar
 • Çalışır hâlde olmayan motorlu araçların neden olduğu zararlar
 • Manevi zararlar
 • Kişinin kendisinin uğradığı bedensel ve eşyaya ilişkin zararlar
 • Motorlu aracı çalanların, gasp edenlerin ve bu kimselere yardım edenlerin uğradıkları zararlar
 • Motorlu aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilmesine rağmen bu araca binen kişilerin zararları

Yukarıda sıralanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda tazminat ödemesi yapılmaz. Ayrıca araç sigortası yapılmadan yarışa katılan hesap sahipleri de kapsam dışındadır. Bu noktada bir kaza hâlinde mağdurun ancak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ndan yararlanma olanağı ortadan kalktığında Güvence Hesabı’na başvurabileceğini hatırlatalım.

Güvence Hesabı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güvence Hesabı’na dâhil olan durumlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde hak sahibinin teminattan yararlanabilmesi için yazılı başvuru yapması gerekir. Bu başvuru, söz konusu sigortanın tabi olduğu zaman aşımı süresi içinde yapılmalıdır. Güvence Hesabı’na başvuru için kişilerden çeşitli belgeler istenir. Ayrıca başvuru dilekçesi her koşulda geçerlidir.

Güvence Hesabı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Güvence Hesabı, kazanın ardından bedensel zarara uğrayan kişiye hastane masrafları karşılaması için sakatlanma tazminatı verir. Hesap sahibi, kaza sonucunda yaşamını yitirirse kişinin ailesinin hayatını sürdürebilmesi ölüm tazminatı ödemesi yapılır. Sakatlanma ve vefat hâlleri dışında bazı durumlarda oluşan maddi zararlar için de teminat ödemesi yapılabilir. Bu 3 durum için de gereken belgeler farklıdır. Hesap sahibi, meydana gelen kaza sonucu sakatlanırsa teminat başvurusu için şu belgeler ibraz edilmelidir:

 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Hastane raporunun aslı veya resmî tasdikli nüshası
 • Maluliyet oranını gösterir hastane raporunun aslı veya resmî tasdikli sureti
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi hâlinde mahkeme kararı
 • Kazaya ilişkin diğer belgeler

Kaza sonucu fiziksel hasar gören hesap sahipleri, yukarıdaki belgeler ile başvurularını tamamlayabilir. Güvence Hesabı’nın sunduğu tazminata ölümle sonuçlanan kazalar için yapılacak başvurularda farklı belgeler temin edilmelidir. Başvuru için gerekli evrak listesi şöyledir:

 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi hâlinde mahkeme kararı
 • Ölüm raporu
 • Adli Tıp raporu
 • Ölen kişinin; mesleğini, gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeler
 • Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir bağlanmış ise bağlama kararı
 • Bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge
 • Aile nüfus kayıt belgesinin aslı
 • Veraset ilamı
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Ölümlü kazalar da dâhil olmak üzere zararın ve tazminatın yükümlüsü öğrenildikten sonra 2 yıllık zaman aşımı süresi içinde hesaba başvurulmalıdır. Ayrıca kaza nedeniyle meydana gelen maddi hasarlar için teminat almak da mümkündür. Böyle bir durumda başvuru yapmak için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

 • Poliçe sureti
 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Eksper raporu
 • Varsa mahkeme kararı sureti
 • Zararın karşılığı olan bedel sorumlu kişi tarafından ödenmiş ise bu durumu gösterir belgelerin suretleri
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Hak sahiplerinin başvuru dilekçesini iletmesi üzerine yetkili kurul tarafından gerekli incelemeler yapılır. Herhangi bir tereddüt olmaması hâlinde hesaplanan tazminat miktarı hak sahiplerini hesabına yatırılır. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda reddedilen başvurular ise ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Güvence Hesabı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Güvence Hesabı kapsamına giren durumlardan birini yaşayan kişiler, öncelikle ilgili belgeler eşliğinde teminat başvurusu yapmalıdır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hesabının durumu ile ilgili sorgulama yapılabilir. Dilerseniz hizmet aldığınız sigorta şirketinin web sitesi üzerinden bahsi geçen işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Sorgulama işleminde başvuru aşamasında tarafınıza verilen dosya numarasını kullanmanız gerekir. Güvence Hesabı sorgulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu noktada sorgulama işlemi için “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” araması yapılmalıdır. Güvence Hesabı iletişim kanalları üzerinden sigorta şirketiniz ile temas kurarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar Nelerdir?

Güvence Hesabı Yönetmeliği, teminat limitlerinden başvuru şartlarına kadar fona dair tüm konuları yasal olarak düzenler. Söz konusu düzenlemenin kapsamı oldukça geniştir. Bu kapsam dâhilinde olan sigorta türlerini tablodan inceleyebilirsiniz.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar
Kara Yolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk
Kara Yolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza
Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdî Kaza
Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

Güvence Hesabı, bu sigortalar kapsamında karşılanmayan durumlar içindir. Riskli şartlar altında çalışanların kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almasının ideal yoludur. Ayrıca kaza durumlarında meydana gelen hasarın mağdur kişiye maddi açıdan da zarar vermesini engeller.

Güvence Hesabı’ndan Nasıl Yararlanılır?

Güvence Hesabı’nın sunduğu teminatlardan yararlanabilmek için bazı şartlar aranır. Bunlardan en önemlisi meydana gelen kazanın hesabın kapsadığı durumlar dâhilinde gerçekleşmiş olmasıdır. Zorunlu sigortalar tarafından karşılanmayan durumlar, Güvence Hesabı’nın kapsamına girer.

Kapsam dâhilinde bir kaza söz konusu ise hesap sahibinin durumuna göre başvuru yapılması gerekir. Sakatlık, ölüm veya maddi hasar gibi durumların her biri için ayrı başvuru süreçleri mevcuttur. Kazanın sonucuna göre teminat için gereken ilgili belgeler eşliğinde başvuru yapılmalıdır. Belgeler ve kaza süreci incelendikten sonra başvuru sonuçlandırılır. Sonuç olumlu ise hesap sahibinin kendisi, vefat durumunda ise ailesi, hesabın sunduğu teminattan yararlanabilir.

Güvence Hesabı’na İcra Takibi İtirazı Nasıl Yapılır?

Güvence Hesabı, hak sahibine ilgili teminat ödemesini yaptıktan sonra zarara neden olan kişiler için rücu işlemi başlatır. Bu işlem, zarar nedeniyle hak sahibine ödenen tutarın sorumludan alınması anlamına gelir. İcra takibi, zarara sebep olan kişinin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla yapılır. Rücu işlemi başlatılan durumlar şu şekildedir:

 • Zorunlu sigortaların yapılmamasından kaynaklı zarara neden olma
 • Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaların yapılmamasından kaynaklı zararlar
 • Sorumlunun sonradan belli olması hâli

Bu durumlardan herhangi biri mevcut ise ilgili kişi için icra takibi başlatılabilir. Güvence Hesabı rücu itirazı için ilgili emrin kişiye ulaşmasından sonra 14 günlük bir süre vardır. Güvence Hesabı icra takibine itiraz için kişinin ilgili resmî kuruma başvuruda bulunması gerekir. Bu işlem için itiraz dilekçesi yazılmalıdır. Bu sırada takip ile ilgili dosya sorumlusu ya da bir avukat ile iletişime geçilmesi önerilir. İtiraz dilekçesi ile sunulan gerekçelerin ilgili kurum tarafından yerinde bulunması hâlinde icra takibi iptal edilir.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

4 Oy

-

2,75 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Vergi Türleri Nelerdir? 19.04.2024

  Vergi Türleri Nelerdir?

 • PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? 4.04.2024

  PTT'den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir? 27.03.2024

  Dijital Ürün Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

 • Phishing (Oltalama) Nedir? 25.03.2024

  Phishing (Oltalama) Nedir?