Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Güvence Hesabı Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 25.11.2016 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Güvence hesabı, zorunlu sigortaların kapsamında yer alan ancak herhangi bir sebepten teminat dışında kalan durumlarda kişilerin korunması içindir.

Güvence Hesabı Nedir?
Kişiler bedensel olarak zarar görürse güvence hesabı devreye girer. Trafik kazaları başta olmak üzere günlük yaşantı içerisinde meydana gelme riski olan pek çok olumsuzluk bu güvence kapsamındadır.

Kaza sonrasında kişinin tedavi masraflarının karşılanması, vefat söz konusu ise geride kalan aileye ölüm tazminatı sağlanması ve belirli durumlarda araç hasarlarının ödenmesi güvence hesabıyla mümkündür. 2007 yılından beri hizmet veren bu fon tipi, hesap sahiplerine çok kapsamlı bir güvence sağlar.

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence hesabı, zorunlu sigortaların sağladığı teminatlar dışında kalan durumları kapsar. Bu hesaba sahip kişi bedenen sakat kalırsa sakatlık tazminatı alır. Vefat söz konusu olduğunda ise aileye destekten yoksun kalma tazminatı ödenir. Riskli durumlar nedeniyle meydana gelen olaylar için kurtarıcı görevi gören güvence hesabı bünyesinde zorunlu trafik sigortası da yer alır. Bir kaza anında zorunlu trafik sigortasının teminatından yoksunluk durumu söz konusu olursa güvence hesabından yararlanılabilir. Hesap sahibi kişi kazada yaralanırsa tazminat alabilir. Bazı durumlarda maddi hasarın karşılanması da mümkündür.

Güvence Hesabı Hangi Kurum Gözetimindedir?

Kişinin riskli durumlar altında çalışması veya kendi kusuru dışında yaşadığı kazalar sonucunda oluşan bedensel zararlarının giderilmesi amacını taşıyan güvence hesabı, özel bir teminat fonudur. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde hizmet verir. 14 Haziran 2007’den beri söz konusu kurumun gözetiminde geçerliliğini sürdürür. Sigorta şirketlerinin kişilerden tahsil ettikleri primlerin %1’i miktarında ödedikleri katkı payı ile güvence sağlar. Ayrıca sigorta yaptıranların safi primlerinin üzerinden de bu fon için %2’lik bir kesinti yapılır. Bu açıdan güvence hesabı zorunlu bireysel emeklilik ile benzeşir. Fonun gelirleri ve giderleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenir.

Güvence Hesabının Amacı Nedir?

Güvence hesabının amacı kişiyi koruma altına alarak kaza nedeniyle oluşan bedensel zararları karşılamaktır. Trafik kazaları başta olmak üzere geniş bir kapsama sahiptir. Bu noktada kişinin güvence hesabından yararlanabilmesi için bazı durumlar göz önünde bulundurulur. Geniş bir kapsama sahip olan bu hesabın sunduğu tazminatlardan yararlanmak için söz konusu olan koşullar, duruma göre farklılık gösterebilir. Ayrıca kaza sonucunda oluşan duruma göre sunulan teminatlar ve tazminat miktarları da çeşitlidir.

Güvence Hesabı Neleri Teminat Altına Alır?

Güvence hesabı, zorunlu sigorta kapsamına dâhil olmayan durumların oluştuğu kazalarda kişilerin bedensel zararlarını teminat altına alır. Bu noktada güvence hesabının sorumluluğu olayın gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır. Teminat kapsamı ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Ölüm teminatı
 • Sakatlık teminatı
 • Tedavi giderleri teminatı

Güvence hesabı teminat limitleri pek çok kritere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunların başında sigorta türü gelmektedir. Teminat bedelleri yıllar içinde sürekli değişiklik gösterir. Bu konu hakkında en doğru bilgiyi sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Sigorta türlerine göre teminat bedelleri şu şekildedir:

 
Sigorta Türü Teminat Bedeli
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk

2021 yılı için 430.000 TL

2022 yılı için 450.000 TL

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

Asgari teminatlar için 290.000 TL

Sağlık giderleri için 310.00 TL

Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza

Tedavi giderleri için 150.000 TL

Sakatlanma ve ölüm için 150.000 TL

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk

2021 yılı için 418.000 TL

2022 yılı için 438.000 TL

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk

2021 yılı için 418.000 TL

2022 yılı için 438.000 TL

Güvence Hesabına Dâhil Olan ve Olmayan Durumlar Nelerdir?

Güvence hesabının kapsamına giren durumlar Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Kişinin tazminat talep edebileceği durumlar şu şekildedir:

 • Sigortalının yani kazaya neden olan aracın tespit edilememesi durumunda
 • Sigortası yaptırılmamış araçların kazaya neden olduğu durumlarda
 • Zorunlu sorumluluk sigorta şirketinin mali açıdan yetersiz olması nedeniyle hizmet verdiği tüm alanlardaki ruhsatlarının sürekli olarak iptal edilmesi veya iflası hâlinde
 • Çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla yapılan kazada

Bu koşullardan herhangi birinin söz konusu olduğu kaza nedeniyle bedensel zarar oluşursa güvence hesabı mağdur kişiye tazminat sağlar. Bedensel zararların dışında, karşı tarafın sigorta şirketinin iflası ya da ruhsatının iptali gibi zararı karşılamasına engel durumlarda da güvence hesabı sahibi tazminat alarak mağduriyetten kurtulur. Güvence hesabına dâhil olmayan belirli durumlar da vardır. Bunlar ise şu şekilde sıralanır:

 • Motorsuz araçların neden olduğu zararlar
 • Çalışır hâlde olmayan motorlu araçların neden olduğu zararlar
 • Manevi zararlar
 • Kişinin kendisinin uğradığı bedensel ve eşyaya ilişkin zararlar
 • Motorlu aracı çalan veya gasp edenler ile bu kimselere yardım edenlerin uğradıkları zararlar
 • Motorlu aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilmesine rağmen bu araca binen kişilerin zararları

Güvence Hesabı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güvence hesabına dâhil olan durumların birinin gerçekleşmesi durumunda hak sahibinin teminattan yararlanabilmesi için yazılı başvuru yapması gerekir. Bu başvuru, söz konusu sigortanın tabii olduğu zaman aşımı süresi içinde yapılmalıdır. Güvence hesabına başvuru için kişilerden çeşitli belgeler istenir. Başvuru dilekçesi her koşulda geçerlidir.

Güvence Hesabı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kişinin bir kaza sonrasında güvence hesabından yararlanabilmesi için farklı durumlar söz konusudur. Güvence hesabı, kazanın ardından bedensel zarara uğrayan kişinin hastane masraflarının karşılanması için sakatlanma tazminatı verir. Kaza sonucunda hesap sahibi yaşamını yitirirse kişinin ailesinin hayatını sürdürebilmesi ölüm tazminatı ödemesi yapılır. Sakatlanma ve vefat hâlleri dışında güvence hesabı bazı durumlarda maddi zararlar için de teminat ödemesi yapabilir. Bu 3 durum için de gereken belgeler farklıdır.

Meydana gelen kaza hesap sahibinin sakatlanması ile sonuçlandıysa teminat başvurusu için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Hastane raporunun aslı veya resmî tasdikli sureti
 • Maluliyet oranını gösterir hastane raporunun aslı veya resmî tasdikli sureti
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi hâlinde mahkeme kararı
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Kazanın ölümle sonuçlanması durumunda güvence hesabının sunduğu tazminatı alabilmek için gerekli olan evrak listesi şöyledir:

 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi hâlinde mahkeme kararı
 • Ölüm raporu
 • Adli Tıp raporu
 • Ölen kişinin; mesleğini, gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belgeler
 • Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir bağlanmış ise bağlama kararı
 • Bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge
 • Aile nüfus kayıt belgesinin aslı
 • Veraset ilamı
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Kaza nedeniyle meydana gelen maddi hasarlar için teminat almak da mümkündür. Böyle bir durumda başvuru yapmak için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

 • Poliçe sureti
 • Kaza tespit tutanağının resmî tasdikli sureti
 • Eksper raporu
 • Varsa mahkeme kararı sureti
 • Zararın karşılığı olan bedel sorumlu kişi tarafından ödenmiş ise bu durumu gösterir belgelerin suretleri
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler

Güvence Hesabı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Güvence hesabı kapsamına giren durumlardan birini yaşayan kişiler, öncelikle ilgili belgeler eşliğinde teminat başvurusu yapmalıdır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından güvence hesabının durumu ile ilgili sorgulama yapılabilir. Bu noktada “Güvence hesabı nasıl sorgulanır?” sorusunun cevabı sıkça araştırılır. Sorgulama işlemi hizmet alınan sigorta şirketinin web sitesi üzerinden yapılabilir. Bu sorgulama için başvuru aşamasında tarafınıza verilen dosya numarasını kullanmanız gerekir. Güvence hesabı sorgulaması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu noktada sorgulama işlemi için “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” araması yapılmalıdır. Güvence hesabı iletişim kanalları üzerinden sigorta şirketiniz ile temas kurarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar Nelerdir?

Güvence Hesabı Yönetmeliği kapsamı oldukça geniştir. Bu kapsam dâhilinde olan sigorta türlerini tablodan inceleyebilirsiniz.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar

 1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
 2. Zorunlu Kara Yolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
 3. Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza
 4. Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk
 5. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdî Kaza
 6. Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk


Güvence Hesabından Nasıl Yararlanılır?Güvence hesabı, bu sigortalar kapsamında karşılanmayan durumlar içindir. Riskli şartlar altında çalışanların kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almasının ideal yoludur. Ayrıca kaza durumlarında meydana gelen hasarın mağdur kişiye maddi açıdan da zarar vermesini engeller.

Güvence hesabının sunduğu teminatlardan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunur. Bunlardan en önemlisi meydana gelen kazanın hesabın kapsadığı durumlar dâhilinde gerçekleşmiş olmasıdır. Zorunlu sigortalar tarafından karşılanmayan bu durumlar, güvence hesabının kapsamına girer. Bu koşullarda bir kaza söz konusu ise hesap sahibinin durumuna göre başvuru yapılması gerekir. Sakatlık, ölüm veya maddi hasar durumları için ayrı başvuru süreçleri mevcuttur. Kazanın sonucuna uygun gelen teminat için ilgili belgeler eşliğinde başvuru yapılmalıdır. Belgeler ve kaza süreci incelendikten sonra başvuru sonuçlandırılır. Sonuç olumlu ise hesap sahibinin kendisi, vefat durumunda ise ailesi, hesabın sunduğu teminattan yararlanabilir.

Güvence Hesabına İcra Takibi İtirazı Nasıl Yapılır?

Güvence hesabı, hak sahibine ilgili teminat ödemesini yaptıktan sonra zarara neden olan kişiler için rücu işlemi başlatır. Bu işlem, zarar nedeniyle hak sahibine ödenen tutarın sorumludan alınması anlamına gelir. İcra takibi, zarara sebep olan kişinin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla yapılır. Rücu işleminin başlatılabildiği durumlar şu şekildedir:

 • Zorunlu sigortaların yapılmamasından kaynaklı zarara neden olma
 • Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaların yapılmamasından kaynaklı zararlar
 • Sorumlunun sonradan belli olması hâli

Bu durumlardan herhangi biri mevcut ise güvence hesabı ilgili kişi için icra takibi başlatabilir. Güvence hesabı rücu itirazı için ilgili emrin kişiye ulaşmasından sonra 14 günlük bir süre vardır. Güvence hesabı icra takibi itiraz için kişinin ilgili resmî kuruma başvuruda bulunması gerekir. Bu işlem için itiraz dilekçesi yazılmalıdır. Bu sırada takip ile ilgili dosya sorumlusu ya da bir avukat ile iletişime geçilmesi önerilir. İtiraz dilekçesi ile sunulan gerekçeler ilgili kurum tarafından yerinde bulunursa icra takibi iptal edilir.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat ve para gibi pek çok konuyu sizler için kaleme almaktadır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

1 Oy

-

4 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Kira Öder Gibi Nasıl Ev Sahibi Olunur? 1.02.2023

  Kira Öder Gibi Nasıl Ev Sahibi Olunur?

 • Merkez Bankasından Döviz Dönüşüm Desteği 31.01.2023

  Merkez Bankasından Döviz Dönüşüm Desteği

 • Kur Korumalı Mevduat Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı! 30.01.2023

  Kur Korumalı Mevduat Faiz Üst Sınırı Kaldırıldı!

 • Banka Çalışma Saatleri 27.01.2023

  Banka Çalışma Saatleri

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ikon