Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 13.10.2014 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024

Emekli maaşı, uzun bir çalışma sürecinin ardından yaşlılıkta geçimi sağlayacak gelir kaynağıdır.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?
Belli miktarlarda verilen bu maaş, farklı bir ek iş daha yapılmadığı sürece yaşlıların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlar. Ancak geçmişten kalan çeşitli borçlar, bu az miktardaki gelirden kesintiler yapılabileceği ile ilgili endişe duyulmasına neden olur. Bu nedenle emekli maaşına haciz konulup konulamayacağı sıkça araştırılan konular arasında yer alır.

Emekli maaşına haciz konusu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Özellikle emekli maaşı ile emekli kredisi çekenlerdenseniz haciz ile ilgili soruların cevaplarını öğrenmelisiniz.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Farklı çalışma türlerine göre çeşitli miktarlarda ve niteliklerde belirlenen emekli maaşları, yaşlılık döneminde kişinin geçimine büyük katkı sağlar. Ancak hem çalışma sürecinden gelen hem de daha sonra yapılan borçlar emekli maaşında kesintilere neden olabilir. Emekli maaşı, sadece belirli borçlar için ve belli miktarlarda haczedilebilir. Bunun yanında maaştan kesinti yapılabilmesi için emeklinin yazılı rızası gereklidir.

Babadan Kalan Maaşa Bloke Konulabilir mi?

Babadan kalan emekli maaşı, dul ve yetim aylığı olarak da bilinir. Evin geçimini sağlayan babanın vefatından sonra geride kalan aile bireylerinin yaşamını sürdürebilmesi için bu aylık bağlanır. Bu aylıktan, tıpkı emekli maaşında olduğu gibi, SGK borçları dışında kesinti yapılamaz. Babadan kalan maaş, yalnızca geçmişten gelen Sosyal Güvenlik Kurumu borçları nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Memur Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Emekli maaşlarına nafaka ve SGK borçları dışında haciz konması yasaktır. Memur emekli maaşında ise buna benzer bir yasaklama yoktur. Memur emekli maaşı haciz konması mümkün olan gelir kaynaklarından biridir. 5434 sayılı kanun kapsamında olan memurlar için emekli maaşı haczi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Memur emekli maaşı, SGK’nin yanı sıra kredi gibi kurum borçları nedeniyle de kesintiye uğrayabilir.

Blokeli Emekli Maaşı Ne Demek?

Herhangi bir tüzel kişiye olan resmî borcunuzu belirtilen süre içinde ödemediğiniz takdirde kullanımı engelleme anlamına gelen maaş blokesi ile karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durumun işleyişi emekli maaşları için biraz farklıdır. 5510 sayılı kanuna göre emekli maaşından SGK ve nafaka hariç hiçbir kesinti yapılamaz. Emeklinin onayı olmadığı sürece her ay aldığı maaşın tamamı veya bir kısmı hiçbir sebeple bloke edilemez. Ancak borçlu yazılı izin verirse emekli maaşı bloke edilebilir.

Emekli maaşına bloke konulmasının farklı bir nedeni bulunur. 12 ay boyunca hareketsiz kalan emekli maaşı hesabı banka tarafından bloke edilir. Blokeli emekli maaşının iadesi, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağlanır. Bloke işlemi, sahibi tek başına yaşayıp maaşını çekemeyen veya vefat etmiş hesaplar için uygulanır. Böylece kullanılmayan miktar SGK bütçesine yeniden kazandırılmış olur.

Emekli Maaşı Hangi Durumlarda Haczedilebilir?

Emekli maaşına haciz, kısıtlı durumlarda mümkündür. Yaşlılık sürecinde tek geçim kaynağı olarak belirlenen bu az miktardaki aylık, kişinin kendi izni dışında hiçbir kesintiye uğratılamaz. Örneğin geçmişten gelen bir kredi borcu nedeniyle emekli maaşına haciz gelmesi mümkün değildir. Bunun yanında şahıslar arasında doğan borçlar nedeniyle de emekli maaşının tamamına veya bir kısmına el konulması söz konusu olmaz.

Emekli maaşına haciz gelmesi yalnızca geçmişteki SGK borçlarından ve nafaka ödemelerinden kaynaklanabilir. Maaşın fakirleşmeye neden olmayacak bir kısmına ilgili tutar daha banka hesabına geçerken el konulur. Emekli maaşına haciz uygulanabilecek durumlar 5510 sayılı kanunun 93. maddesinde açıkça ortaya konulmuştur.

Vergi Borcundan Emekli Maaşına Haciz Konur mu?

Vergi borcundan emekli maaşına haciz konulması mümkün değildir. Yalnızca SGK ve nafaka borçları için emekli maaşına haciz konulabileceğini hükmeden kanun maddesine vergi borçları dâhil değildir. Bu nedenle hangi türde olursa olsun vergi borçları emekli aylığından kesilmemektedir.

Emekli Maaşına Vergi Dairesi Haciz Koyabilir mi?

Kanun gereği Vergi Dairesi’nin emekli maaşına haciz koyma ve bloke etme hakkı yoktur. Vergi borçları nedeniyle emekli aylığına konulan haciz ve bloke kararlarının kaldırılması gerekmektedir. Bu durum için itiraz dilekçesi yazılmalıdır.

Bankalar Emekli Maaşına Haciz Koyabilir mi?

Emekli maaşı, uzun çalışma sürelerinin ardından yaşlılık döneminde kişinin hayatını idame ettirebilmesi için bağlanır. Bu nedenle emekli izin vermediği sürece nafaka ve SGK borçları dışına kesinti yapılamaz. Kredi ve kart ödemeleri geciktiğinde bile bankaların emekli maaşına haciz ve bloke koyma yetkisi yoktur. Bunun yerine emeklinin evine icra gönderme olanağı bulunur. Bu durumda da her eşyadan birden fazla olmadığı sürece icra işlemi yapılamaz.

Emekli Maaşının Yüzde Kaçı Haczedilebilir?

Emekli maaşı yasalar tarafından hükmedildiği oranda bloke ve hacze uğratılabilir. Emekli maaşını haczetmek için kişiyi fakirleştirmeyecek oranlar belirlenir. Hangi amaçla olursa olsun emekli maaşı yalnızca yüzde 25 oranında haczedilebilir. Niteliği ve miktarı fark etmeksizin tüm emekli maaşlarında haciz oranı yüzde 25’e sabitlenmiştir.

MAAŞ KESİNTİ
%100 %25
2.600 TL 650 TL
3.200 TL 800 TL
4.000 TL 1.000 TL
5.000 TL 1.250 TL
6.800 TL 1.700 TL
10.500 TL 2.625 TL

Emekli maaşına haciz işlemi yapılan herkes, bu kesintinin nasıl ortadan kaldırılabileceği konusunda araştırmalara girer. Yaşlılık maaşına konulan haciz kararını ortadan kaldırmak için başvurabileceğiniz birkaç yöntem bulunur. Maaş haczi kararlarından kurtulmak için deneyebileceğiniz ilk yöntem tabii ki borcu ödemektir. Borcunuzu ödedikten sonra bunu kanıtlayan bir belgeyi ilgili kuruma sunarak maaş haczine gerek kalmadığını bildirebilirsiniz.

Emekli Maaşından Haciz Nasıl Kalkar?

Emekli maaşına haciz muvafakat iptali ise başvurabileceğiniz ikinci yöntemdir. Borcunuzu ödemek için yeterli paranız yoksa maaşınıza konulan haciz kararını iptal davası ile kaldırabilirsiniz. Bu yöntem, çalışan maaşında dörtte bir oranında iptal imkânı verirken emekli maaşına uygulanan haczin tamamını kaldırma olanağı sunar. Yaşlılık aylığına konulan haciz kararını kaldırmak için İcra Mahkemeleri’ne başvurmak gerekir.

Emekli Maaşı Haciz Durumu Nasıl Öğrenilir?

Emekli maaşına haciz işlemi yapılabilmesi için öncelikli olarak kişiden onay alınması gerekir. Onay verdikten sonra haciz durumunu öğrenmek için ise e-Devlet’ten sorgulama yapabilirsiniz. E-haciz sorgulaması için öncelikli olarak e-Devlet üzerinden vatandaş girişi yapmak gerekir. Kesinti tutarı ve nedeni, e-Devlet’ten yapılan haciz sorgulaması ile detaylı olarak görülebilir. Ana sayfa üzerinden doğrudan haciz kelimesiyle aratılabileceği gibi borçlar arayüzünden de bu işlemler görülebilir. “Haciz nedir? Haciz sorgulama nasıl yapılır?” yazımızı okuyarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Emekli Maaşına Haciz Geldiğinde Ne Yapılmalıdır?

Emekli maaşına haciz geldiğinde atılması gereken ilk adım mümkünse borcu ödemektir. Borcunuzu ödeme imkânınız yoksa muvafakatname iptali için dava açabilirsiniz. Haczin yersiz olduğunu belirten bir iptal talebi dilekçesi ile Vergi Dairesi’ne başvurabilirsiniz. Vergi Dairesi emekli maaşa haciz kaldırma dilekçesini doğrudan işleme koyar. Vergi Dairesi tarafından konan haciz, yazılı dilekçe ile başvurduktan sonra kaldırılabilir.

Vergi borçlarını yapılandırma ve ödeme ise haciz kaldırma için yapılabilecek işlemler arasındadır. Borcunuzu ödemek için düşük faizler ve geri ödeme kolaylığı sunan bankalardan kredi talep edebilirsiniz. “Emekli en fazla ne kadar kredi çekebilir?” yazımızı okuyarak bu süreci nasıl yürütebileceğinizle ilgili fikir edinebilirsiniz.

Emekli Maaşına Hangi Hâllerde Haciz Konulabilir?

Emekli maaşına haciz konulabilmesi için öncelikli olarak hak sahibi kişiden onay almak gerekir. Emekli kişi maaşından kesinti yapılmasına onay vermediği sürece haciz işlemi yapılamaz. Bunun için emekli maaşına haciz konulabilecek hâllerin başında kişi onayı gelir.

Emekliden onay aldıktan sonra haciz işlemi yapılabilmesi için borcun nafaka veya SGK kaynaklı olması gerekir. Üç türde görülen nafaka ödemeleri, her borçta olduğu gibi, emekli maaşının yalnızca dörtte birinden kesilebilir. Nafaka borcu biriktiyse maaş dışında emekli ikramiyesinin tamamına el konulabilir. SGK borçları nedeniyle de emekli maaşının yalnızca dörtte birine haciz konulabilir. SGK prim borcunun ödenmesi için haciz talebi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Bu durumda siz de borcunuzu kolayca ödeyebilmek için “Emeklilik Borcundan Kurtulmanın Yolları” yazımızı okuyabilirsiniz.

Emekli Maaşına Haciz Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı Nedir?

Emekli maaşına haciz konulması, devlet tarafından kararlaştırılan kurallar gereğince engellenmiştir. Yalnızca nafaka ve SGK borçları için maaştan dörtte bir oranında kesinti yapılabilir. Emekli maaşına haciz konulamayacağına dair Yargıtay kararı ile bu kurallar kanunlara bağlanmıştır.

2021 Şubat ayında Tüketici Mahkemesi’nde alınan Yargıtay kararına göre emekli maaşına haciz ve bloke konulması usulsüzdür. 5510 sayılı yasanın 93. maddesinde ise “Emeklilerin gelir, aylık ve ödemeleri haczedilemez.” açıklaması yer almaktadır. Buna göre ne sebeple olursa olsun nafaka ve SGK borçları dışında haciz işlemi yapılamaz.

Emekli Maaşına Haciz Konulamaz Konulu Dilekçe Örneği

Emekli maaşına konulan haczin ortadan kaldırılabilmesi için hemen hemen herkesin başvurduğu yöntemlerin başında itiraz dilekçeleri yer alır. Haciz itirazı dilekçeleri ile doğrudan Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilir. Yaşlılık aylığı haciz itirazı için dilekçede; kişisel bilgiler, konu, açıklama, yasal nedenler, deliller, sonuç ve istem gibi bölümlerin bulunması gerekir. Haciz itirazı dilekçesi şahıs tarafından kolayca hazırlanabileceği gibi bu konuda avukatlardan da yardım alınabilir. Emekli maaşına haciz konulamaz dilekçe örneği şu şekildedir:

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Davacı Adı/TC: …….

Davacı Adresi: …….

Davalı Adı/TC: …….

Davalı Adresi: .......

Konu: 5510 sayılı SGK Kanunu 93. Maddesi gereğince;

 1. Emekli maaşıma uygulanan haczin veya blokenin durdurulması,
 2. Şimdiye kadar yapılan kesintinin tarafıma geri iade edilmesine dair talebimden ibarettir.

Açıklamalar:

 1. Alacaklı……... Bankası vekili tarafından………’dan aldığım emekli maaşıma haciz konmuştur. Alacaklı………..Bankanın bugüne kadar maaşımdan yaptığı kesintiler ile………..TL kesinti gerçekleşmiştir.
 2. SSK ve BAĞKUR’dan emekli olan kişilerin maaşına 5510 sayılı kanunun 93. Maddesi ve 5838 sayılı yasanın 32. madde 2.bendi gereğince haciz konulamaz.
 3. İcra Müdürlüğü’ne………….tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdan haczin kaldırılmadığı ve kesintilerin devam ettiğinden bahisle işbu dilekçeyi yeniden mahkemenize verme zorunluluğu doğmuştur.

Yasal Nedenler: 5838 sayılı yasanın 32. maddesi, 5510 sayılı yasanın 93. maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili kurallar.

Deliller: İcra dosyası, dilekçe ve ispat niteliğindeki tüm deliller.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda arz ettiğim sebepler nedeniyle;

 1. Emekli maaşıma konulan haczin durdurulması/iptaline,
 2. Emekli maaşımdan bugüne kadar yapılan tüm kesintilerin toplamına en yüksek yasal faiz eklenerek tarafıma iade edilmesine,
 3. Tüm yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

101 Oy

-

3,58 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

1 Yorum

İbrahin Algül
İbrahin Algül 8.11.2019 • 00:00

Faydalı

Yanıtla Beğen(9)

Son Eklenen İçerikler

 • Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır? 12.07.2024

  Hisse Başına Kar (HBK) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 • Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir? 8.07.2024

  Satışı Yapılan Hisse Nasıl Çekilir?

 • Brüt Takas Uygulaması Nedir? 2.07.2024

  Brüt Takas Uygulaması Nedir?

 • Bedelsiz Potansiyeli Olan 15 Hisse 2.07.2024

  Bedelsiz Potansiyeli Olan 15 Hisse