Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Çiftçi Kayıt Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 24.10.2023 Güncelleme Tarihi: 3.01.2024

Tarım üretimini arttırmak ve verimli hâle getirmek, Türkiye’nin ekonomi politikalarında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur, 2005 yılında yürürlüğe konan ve her dönem geliştirilen Çiftçi Kayıt Sistemi, bu politika dâhilinde yapılan çalışmalar arasındadır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
ÇKS’nin temel amacı çiftçiyi desteklemek ve faaliyetleri kayıt altına almaktır. Sistemde 2 milyonun üzerinde kayıtlı üye bulunur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen bu platform, üretim aşamasındaki sorunların takibi ve giderilmesi için kullanılır.

ÇKS, çiftçiler için her açıdan avantajlı bir platformdur. Sisteme üye olan tarım üreticileri devlet tarafından verilen desteklerden yararlanabilir. Modüler bir yapıya sahip olan ÇKS aynı zamanda kayıtlı çiftçilere duyuru ve gelişmeleri takip etme olanağı sunar. Sizin için kaleme aldığımız bu içeriği okuyarak Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi esas olarak bir tarımsal veritabanıdır. Başka bir ifadeyle; bu sistemin temel amacı tarım faaliyetleri yürüten kişileri kayıt altına almaktır. ÇKS, yetiştircilik ve hayvancılık faliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistem, kayıt olan çiftçilere çeşitli avantaj ve kolaylıklar sağlar.

Faaliyetlerin kontrolü ve geliştirilmesi ÇKS’nin temel amaçları arasındadır. Bu platform, tarım üretiminin raporlanabilir ve sorgulanabilir olmasını sağlar. ÇKS veritabanında toplanan bilgiler, yetkililer tarafından düzenli olarak değerlendirilir. Bu kapsamda, mahsul verimsizliğinin ve kayıpların giderilmesi için bilgi toplanır. Çiftçi Kayıt Sistemi giriş yapan üreticiler; devlet kurumları, bankalar ve özel kuruluşlar tarafından sunulan gelişmiş olanaklardan yararlanabilir.

Çiftçi Kayıt Sistemi ne işe yarar?

ÇKS, özlük bilgilerinin kayıt edildiği bir veritabanı sistemidir. Söz konusu platform, çiftçilerin sağlık sigortası ve emeklilik başvurularında dikkate alınır. Çalışma hayatı bu mecrada aktif bir biçimde kayıt altına alınır. Devlet kurumları, özel bankalar ve sigorta şirketleri hizmet sağlamak için genellikle ÇKS belgesi talep eder. Bu sisteme kayıt olarak, özlük haklarınızdan yararlanmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Tarım faaliyetlerinin izlenmesi, ÇKS’nin temel işlevleri arasındadır. Çiftçiler bu sisteme kayıt olurken yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgi verir. Bu sayede, bölgesel ürün desenlerinin takibi sağlanır. Platformda aynı zamanda verimlilik takibi yapılır. Ürün kayıpları ve hasat problemleri düzenli olarak kaydedilir. Söz konusu veriler, bölgesel tarım sorunlarının çözümü için kullanılır.

ÇKS belgesi nedir? Nereden alınır?

Veritabanına kaydolmak için Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi almak gerekir. Kayıt işlemi, söz konusu belgenin bağlı bulunan yere en yakın Tarım Müdürlüğü’ne iletilmesiyle gerçekleşir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, söz konusu belge E-devlet üzerinden alınabilir.

E-devlet uygulamasından Çiftçi Kayıt Sistemi sorgulama sistemine girerek ÇKS belgesini edinebilirsiniz. Söz konusu uygulamada kaydınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve yenileme işlemlerini yapabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yukarıdaki açıklamasına göre ilk defa kayıt olacak kişilerin belge edinmek için doğrudan il ve ilçe müdürlüklerine gitmesi gerekir. Sisteme ilk defa kaydoluyorsanız sonraki yıllarda yenileme ve belge alma işlemlerini E-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Tarımsal veri tabanı olan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin özellikleri nelerdir?

Bir bilgi sistemi entegrasyonu olarak geliştirilen ÇKS, tarım üretimine dair verilerin konum bazında kaydedilmesini sağlar. Çiftçiler tarafından girilen bütün bilgiler sisteme entegre edilir. Bu veriler, tarım politikalarının geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi için kullanılır. Örneğin; belli bir bölgede tarım hastalıklarının yaygınlaştığı kaydedildiyse, bu bilgiden yararlanılarak ilaç yardımı ve maddi destek sağlanır.

Çiftçi Kayıt Sistemi, E-devlet uygulamalarıyla entegre bir biçimde çalışır. Söz konusu sistem TAKBİS, NVI, VEDOP programlarına bağlanarak veri aktarımı sağlayabilir. Örneğin, ÇKS üzerinden VEDOP’a bağlanarak vergi ödemelerinin takibini yapmak mümkündür.

Tarım faaliyetleri esnasında görülen kayıplar ve olumsuz durumlar ÇKS’ye kaydedilebilir. Bu sayede kayıpların ve kaçakların önlenmesi sağlanır. ÇKS, gelişmiş veritabanı yapılandırmasıyla çiftçiler için etkin destek sağlar. Bu program, tarım üreticilerinin çalışma koşullarının ve mahsul veriminin iyileştirilmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin sunduğu avantajlar nelerdir?

ÇKS, üreticilere devlet tarafından yürürlüğe konan teşvik ve kredilerden yararlanma olanağı sağlar. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından IPARD ve KOSGEB gibi projeler kapsamında dağıtılan ödeneklerden yararlanmak için bu sisteme kayıt olmak gerekir. ÇKS programlarına kayıt olarak Tarım Kredisi olanaklarından yararlanabilir ve üretim masraflarınızın karşılanmasını sağlayabilirsiniz.

Devlet tarafından sunulan destekler arasında tarım hibeleri de bulunur. Bu kapsamda, ihtiyaç duyan çiftçilere karşılıksız ödenek sağlanır. Hibeler, genellikle yem, mazot gibi spesifik ürünlere duyulan ihtiyacı karşılamak için yürürlüğe konur. ÇKS belgesiyle, yıl boyunca düzenlenen hibe programlarına başvurabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılıksız ödeneklerle karşılayabilirsiniz.

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin çiftçiye sağladığı faydalar nelerdir?

ÇKS’nin Çiftçiye Tarım Kredisi başvurularının yanı sıra sigorta konusunda da sağladığı avantajlar vardır. Kendi tarım işletmesine sahip olan kişiler Bağ-Kur 4/1-b kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilir. Söz konusu sigorta sistemine kayıt olmak için ÇKS belgesi talep edilir. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne giriş yaparak sağlık ve emeklilik haklarından eksiksiz olarak yararlanabilirsiniz.

ÇKS, devlet kurumlarının yanı sıra özel bankalar ve şirketler tarafından sağlanan olanaklardan yararlanmanıza yardımcı olur. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok bankanın çiftçiler için özel ürünleri mevcuttur. ÇKS’ye kayıt olarak yararlanabileceğiniz özel ürünlerden bazıları şunlardır.

 • Çiftçilere özel cep telefonu hatları ve tarifeleri
 • Özel bankalar tarafından sunulan traktör ve ekipman kredileri
 • Özel bankalar tarafından sunulan tarım kredileri
 • Özel sigorta acentelerinin sunduğu yaşam ve sağlık sigortaları
 • Tarım kredi kartları

Tarım ürünlerinin nakliyesi için müstahsil yol belgesi adında özel bir doküman talep edilir. Bu belge, mahsullerin sorunsuz bir biçimde taşınmasını ve kontrollerden geçmesini sağlar. Ziraat odalarından alınan bu doküman için de ÇKS gerekir. Sisteme kayıt olarak, ürünlerinizin istediğiniz her yere taşınmasını sağlayabilirsiniz.

Çiftçi Kayıt Sistemine kimler üye olabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğine göre; tarım üretimiyle uğraşıp geçimini bu faaliyetten sağlayan gerçek veya tüzel kişiler veritabanına kayıt olabilir. Başka bir ifadeyle çiftçi vasfına sahip olan herkes ÇKS’ye kayıt olma hakkına sahiptir. Tarla, bahçe veya bağ vasfına sahip mülk işleten kişiler sisteme dahil olabilir. Bu hususta mülk sahibi olma koşulu yoktur. Kiraladığı veya ortak olduğu mülkü işleten kişilerin de ÇKS’ye üye olma hakkı bulunur.

Tarım üretiminin yanı sıra hayvancılık faaliyetleri de ÇKS tarafından kayıt altına alınır. Sistemde hayvan yetiştiriciliğine özel modüller ve programlar vardır. Dolayısıyla, hayvancılıkla uğraşan kişiler de Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru formu alıp sisteme dahil olma hakkına sahiptir. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık veya kümes yetiştiriciliğinden geçim sağlayan kişiler bu veritabanına kayıt olabilir.

ÇKS destekleri arasında 18-40 yaş arası çiftçiler için özel olarak geliştirilen bir program da mevcuttur. Genç Çiftçi Kayıt Sistemi, ÇKS’ye bağlı olarak sunulan bir tarım destek programıdır. 2018 yılında Resmi Gazete tebliğiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tasarı, tarımla ilgilenmeyi düşünen genç nüfusu teşvik etmek için yürürlüğe konmuştur. Program kapsamında, bahsedilen yaş aralığında olup tarım ve hayvancılıkla ilgili bir projesi olan kişilere hibe sağlanır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne nereden nasıl kayıt olunur?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru dilekçesi aldıktan sonra bağlı bulunduğunuz il veya ilçenin tarım müdürlüğüne gitmeniz gerekir. Dilekçe, detaylı biçimde doldurulmuş başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir. Faaliyet gösterdiğiniz iş kolu, yetiştirdiğiniz ürünler ve tarım arazinize dair detaylar hakkında detaylı bilgi vermeniz önemlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurunuz kabul edildikten sonra veritabanına kaydınız gerçekleşir. Bu aşamadan sonra, bakanlık tarafından sunulan hibe ve kredilerden yararlanabilirsiniz.

Kayıt olmak için gereken belgeler nelerdir?

Veritabanına dâhil olmak için Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru evraklarını eksiksiz bir biçimde teslim etmeniz gerekir. Bu süreçte sizden başvuru formunun yanı sıra kimlik ve ikâmete dair bazı belgeler talep edilir. Çiftçi Kayıt Sistemi için gerekli belgeler şunlardır.

 • Kimlik fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği
 • SGK sicil numarası
 • Çiftçi Kütük Belgesi (Ziraat odasından temin edilerek muhtar tarafından onaylanması gerekir)
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Tapu kayıt örneği

Yukarıdaki belgeleri temin ettikten sonra ÇKS kaydı için il veya ilçe tarım müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Faaliyetlerinizi sürdürmek için finansman ihtiyacınız varsa HangiKredi tarafından geliştirilen kredi hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı kullanarak, özel bankaların sunmuş olduğu kredi olanaklarını ve ödeme koşullarını değerlendirebilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

10 Oy

-

3,9 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Noterde Hangi İşlemler Yapılır? 22.05.2024

  Noterde Hangi İşlemler Yapılır?

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?