Boşanma Sürecinde Kredi Borçları Ne Olur?

Boşanma ve kredi borcu

Boşanırken Konut Kredili Ev Nasıl Paylaşılır?

2002 sonrası konut kredisi ile alınmış bir ev var ise ve boşanma davası tarihi itibariyle bu borcun ödemesi devam ediyorsa, eşin alacak hesaplaması yapılırken bu borç mahsup edilerek bir hesaplama yapılır. Yani dolaylı olarak mal varlığı oranından bir sorumluluğu söz konusu olur.

Boşanma halinde krediyle alınmış bir taşınmaz varsa kredi borçlusu kimse bu borçtan sorumlu olmaya devam eder. Fakat diğer eşin evlilik içinde ödenen kredilere karşılık bir alacak hakkı doğar. Bu alacak hakkından kaynaklı mal diğer eşte kalırken diğer eş sadece bir alacak hakkına sahip olacaktır.

Eşlerden birinin çalışmaması durumunda yine de alacak hakkı doğar. Medeni Kanun gereği eşler çalışsa da çalışmasa da diğer eşin aldığı ve edinilmiş mal dediğimiz paylaşılacak mal varlığı kapsamındaysa hak sahibi olur. Yani çalışmasına bakılmaksızın yine bu alacak hakkına sahip olur.

Eğer istenirse hala kredisi ödenen ev satılabilir. Ev üzerinde bir borç olsa dahi bu satışa engel değil fakat borcuyla birlikte satışı yapılır. Konut, yeni sahibine devredilirken borçla birlikte devredilir.

Boşanma Sürecinde Kredi Borcu Nasıl Paylaştırılır?

Boşanma sırasında kredi borcu ilkesel olarak paylaşılmıyor ancak evlilik birliği içerisinde edinilmiş bir mala dair bir borç söz konusu ise dolaylı olarak paylaşılıyor. Yani bir eş diğer eşten katılma alacağı talep etmişse o mal varlığının, örneğin bir kredi borcu var ve henüz ödenmemiş ise diğer eşin alacağından mahsup edilerek bir hesaplama yapılır. Yani malın borcu paylaşılır dolaylı olarak. Bir eş diğer eşin borcundan sorumlu olmuyor.

Evlilik sırasında alınmış bir krediden dolayı boşanılan eşe haciz gelir mi?

Evlilik sırasında alınmış bir kredi nedeni ile boşandığınız eşinize haciz gelmez. TMK 223’e göre her eş kendi mal varlığından ve borçlarından sorumludur.  Ailenin mal varlığıyla sorumlu değildir. Bu kişisel mallar bakımından da edinilmiş mallar bakımından da böyledir. Dolayısıyla kim borç altına girmiş ise borçtan o kişi, kendi mal varlığıyla sınırlı olarak yükümlüdür. Başka bir kişinin, bu eşi de olsa, mal varlığına gidilemez yani haciz yapılamaz.

Boşanma Sürecinde Mal Rejimi

Türk Medeni Kanunu, eşler arasındaki  ekonomik ortaklığı dört farklı şekilde ifade etmiştir:

  • Edinilmiş mallara katılma rejimi
  • Mal ayrılığı rejimi
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
  • Mal ortaklığı rejimi

Boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken öncelikle eşlerin hangi mal rejimine tabi olduğu belirlenir ve mal paylaşımı buna göre yapılır.

Eşler evlenirken bu rejimlerden herhangi birini seçerek sözleşme imzalayabilir. Eğer bir evlilik sözleşmesi imzalanmamışsa Medeni Kanun’a göre eşler edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir.

Boşanma Sonrası Kredi Kartı Borcu Nasıl Paylaşılır?

Kredi kartı borçları için de kredi borcundaki durumlar geçerli. Yani, kredi kartı borcu evlilik birliği içindeyken oluşmuş olsa da yükümlülük sadece borçlu kişiye aittir. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde ayrıca kişinin elindeki tüm mal varlıkları ile birlikte borçtan sorumlu olduğu da belirtilmekte. Borçtan dolayı oluşan yasal takip, kara liste ve haciz durumları boşanılan eşi kesinlikle etkilemez.

Boşanılan eşin kredi borcu var ise nafaka talep edilebilir mi?

Kredi borcu varsa da nafaka talep edebilir. Talebin kabulü konusunda sosyal ekonomik durum araştırması yapılır. Borçlarının yanı sıra gelirleri de dikkat alınarak nafaka ödeyebileceği kanaatine varılırsa nafaka talebi kabul edilir. Yoksul ise, kendisini dahi geçindiremeyecek durumda ise ve borçları varsa o borçlar da değerlendirilerek sosyal ekonomik durum araştırması nafaka ödemeye elverişli değil ise talep reddedilir. Yani talep edilebilir ama talep kabul edilmez. Yoksulluk nafakası bakımından böyledir. Ancak çocuğa dair bir iştirak nafakası talep edilmişse müşterek çocuğa dair eş çalışmasa da çocuğa katkıda bulunmak durumundadır. Fakir olması nafaka ödemeyeceği anlamına gelmemektedir. Orada kişi yoksul olsa da bir miktar nafaka ödenmesine karar verilebilir.

Makaleyi faydalı buldunuz mu?
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Henüz yorum yapılmamış, yorumunuzu aşağıya ekleyin!


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir