Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hellobar image
hangikredi.com

Eğitim Sigortası Nedir, Neden Yaptırmak Gerekir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 8.06.2015 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023

Anne ve babaların çocuklarının geleceğine yönelik kapsamlı düşündüğü konulardan biri eğitimdir.

Eğitim Sigortası Nedir, Neden Yaptırmak Gerekir?
Yaşamın risklerine ve olumsuz ihtimallerine karşı sigorta şirketlerinin sunduğu paketler de çeşitlenir. Bu durumda kullanıcılar sık sık “Eğitim Sigortası Nedir?” araştırmasını yaparlar.

Eğitim Sigortası Nedir?

Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz güzel gelişmelerin yanı sıra olumsuzluklar da oldukça fazladır. Hâl böyle olunca ebeveynler çocuklarının geleceğini düşünmek zorunda kalırlar. Anne ve babaların çocuklarının geleceğine yönelik kapsamlı düşündüğü konulardan biri eğitimdir. Yaşamın risklerine ve olumsuz ihtimallerine karşı sigorta şirketlerinin sunduğu paketler de çeşitlenir. Bu durumda kullanıcılar sık sık “Eğitim Sigortası Nedir?” araştırmasını yaparlar.

Eğitim sigortası; bir çocuğun eğitim giderlerini karşılayan kişinin vefat etmesi durumunda öğrenim sürecinin yarım kalmasını engeller. Sigorta kapsamında belirlenen süre boyunca çocukların eğitim masrafları karşılanır. Böylece eğitim hayatı boyunca maddi olumsuzlukların önüne geçilir. Söz konusu sigorta planı, çocukların eğitimi için bir güvence planı olarak düşünülebilir.

Neden Eğitim Sigortası Yaptırılmalıdır?

Günlük yaşamda bireylerin geleceğe güçlü bir adım atabilmesinde en önemli basamak eğitimdir. Çocukların okullarda aldığı eğitim, gelecekte güçlü bir kariyer kapısını açar. Ancak çocukların eğitim masraflarını karşılayan ebeveynlerin vefat etmesi üzerine öğrenim aşaması yarıda kesilebilir. Çocuklar için öğrenimin sürekli hâle gelmesi amacıyla eğitim sigortası önem kazanır. Söz konusu sigorta, ailenin en zor koşullarında bile çocuğun eğitime devam etmesine yardımcı olur. Böylece çocuklar için güçlü bir geleceğin temeli atılır.

Çocukların Eğitimini Desteklemek

Hayatın içinde deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin yanı sıra hastalıklardan da zarar görmek mümkündür. Annelerin ve babaların sağlığı, çocukların psikolojik ve zihinsel bütünlüğü için oldukça önemlidir. Ebeveynlerin geçirdiği rahatsızlıklarda çocukların hayatı da aynı doğrultuda etkilenir. Bunun için sigorta şirketleri tarafından eğitim ve öğretim sigortası sağlanır. Böylece çocukların eğitim masraflarını karşılarken sağlık ya da mali durumunuz bozulsa bile öğretim süreçlerinin yarım kalması gerekmez. Bu sayede, çocuğunuzun eğitimini hayatın olası tüm olumsuzluklarına karşı güvence altına alabilirsiniz.

Mali Süreci Kontrol Altına Almak

Hayatta karşılaştığınız kimi güçlükler ekonomik durumunuzun olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde harcanan paralar, mali durumu oldukça kötüleştirebilir. Bu gibi durumlarda çocukların eğitimi için gerekli harcamalar da aksayabilir. Hâl böyle olunca, eğitim ve öğretim hayatı sekteye uğrayabilir. Bireylerin kaza ve hastalık durumlarında mali süreçlerini kontrol altına almak için kesintisiz öğretim sigortası sunulur. Sigorta, hastalık ve kaza durumlarında mali durum kötüleşirse bile çocukların eğitimini sürdürmesine olanak sağlar.

Ailelerde yaşanan mali süreci etkileyen en yaygın olumsuzluklardan biri de işsizliktir. İş bulma sürecine kadar geçen evrede çocukların eğitim ve öğretim hayatını yarıda bırakmasına gerek kalmaz. Bu sayede maddi durumunuzu düzeltene kadar çocukların eğitim hayatı kaldığı yerden devam eder. Eğitim sigortası ile zorlu zamanlarda bile ailenin huzurunun korunması mümkün olur.

Mecburi Eğitim Koşullarını Ortadan Kaldırmak

Yaşamda karşılaştığımız zorlukların yanı sıra maddi sıkıntılarla da mücadele edebiliriz. Bu gibi olumsuz durumlarda çocukların mutluluğunu sürdürebilmek isteriz. Ancak ekonomik sıkıntılar bir yerden sonra çocukların da hayatına müdahale edecek duruma gelebilir. Zorlu mali koşullardan çocukların etkilenmemesi için aynı standartları sürdürebilmeleri şarttır. Ancak ailenin bozulan mali durumu, istenmeyen okulların tercih edilmesine neden olabilir. Bu durum ise uzun vadede eğitim kalitesini düşürebilir.

Ailelerde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle mecburi eğitim koşullarını ortadan kaldırmak için öğretim sigortası önem kazanır. Kesintisiz öğretim sigortası, çocukların alıştığı şartlarda eğitim hayatına devam edebilmesine olanak sağlar. Bu sayede okul çağındaki çocukların aile içi sıkıntılardan en az derecede etkilenmesi mümkün kılınır.

Eğitim Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Eğitim sigortasının ebeveyn ve çocuklara yönelik sayısız avantajları bulunur. Sigortanın dikkat çeken faydalarının başında maluliyet durumları gelir. Eğitim sigortası seçilen teminata bağlı olarak, ebeveynlerin kaza geçirip sakat kalması gibi durumlarda da geçerliliğini sürdürür. Bunun yanı sıra ebeveynler tarafından ödenen sigorta primlerini belirtilen oranda gelir matrahından düşebilirsiniz. Böylece sigorta ödemelerinde %15’lik bir tasarruf sağlanabilir. Eğitim sigortasının ebeveyn ve çocukların geleceğine ilişkin belirgin avantajları şu şekilde sıralanır:

 • Çocukların geleceğe güçlü bir adım atması sağlanır.
 • Okul çevresi ve öğretmenlerinden uzak kalması engellenir.
 • Aile içi sıkıntılardan en az düzeyde etkilenmesi sağlanır.
 • Çocuklar eğitim ve öğretimden geri kalmaz.
 • Ebeveynlerin geleceğe yönelik düşünceleri hafifler.
 • Anne ve babalar için çocukların geleceğine güçlü bir yatırımdır.
 • Çocukların gelecek zamana karşı daha özgüvenli yaklaşmasına yardımcı olur.
 • Sigorta primlerine ilişkin indirimler sayesinde ebeveynlerin tasarruf etmesi sağlanır.
 • Çocukların çok yüklü eğitim masrafları karşısında mağduriyet yaşamasını engeller.
 • Belirli bir süre eğitim hayatından uzak kalmasına engel olur.
 • Çocukların arzulamadığı eğitim kurumlarına yönlendirilmesini engeller.
 • Çocuklar ve ebeveynler arasındaki bağların güçlenmesine olanak sağlar.
 • Ailede bulunan hala, amca, dayı, dede, anneanne, babaanne ve teyze gibi yakınların çocukların öğretim hayatına destek olmasına imkân tanır.
 • Ebeveynlerin işsiz kalması durumunda çocukların eğitim giderleri desteklenir.
 • Mecburi eğitim koşullarını ortadan kaldırır.
 • Kaza ya da maluliyet zararı durumlarında kişilerin bankalardan yüklü kredi taleplerine girmesini önler.
 • Kaza ya da vefat gibi durumlarda çocukların psikolojik travmasına ek olarak okul stresinin eklenmesi engellenir. Böylece çocuğun kesintisiz ve faydalı bir öğrenim hayatı desteklenir.

Kimler Eğitim Sigortası Yaptırabilir?

Eğitim sigortası sözü geçtiğinde yalnızca anne ve baba tarafından çocuğun geleceği için yaptırılan bir güvence olarak görülür. Ancak söz konusu eğitim sigortası yalnızca anne ve baba tarafından yaptırılmaz. Eğitim sigortasından 18-70 yaş arası ebeveynler ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen kişilerin de yararlanması mümkündür. Çocuğun ailesinde bulunan dayı, hala, teyze, amca ve dayı gibi aile yakınlar da çocuğu lehtar olarak göstererek eğitim sigortası yaptırma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra arzuya göre bir yakınınızın çocuğu için de eğitim sigortası başlatabilirsiniz.

Eğitim Sigortası Şartları Nelerdir?

Eğitim sigortası, çocukların öğretim sürecini devam ettirebilmek için şirketler tarafından sunulan avantajlı bir hizmettir. Ancak söz konusu sigorta teminatlarından yararlanabilmek için bazı şartlar bulunur. Bu şartlar şöyle sıralanır:

 • Eğitim sigortası yaptıracak kişilerin 18-70 yaş aralığında olması gerekir.
 • Sigorta kapsamından yararlanabilmek için sadece anne ve baba olma şartı yoktur. Eğitim sigortasından hala, dayı, amca, babaanne, anneanne, dede, teyze gibi yakınlar da faydalanabilir.
 • Eğitim sigortası tazminatı yalnızca başvuru yaparak sigortayı başlatan kişinin başına gelen kaza ve vefat durumlarında ödenir.

Eğitim sigortasına ilişkin söz konusu şartların yanı sıra işsizlik kriterleri de önemli faktörler arasında bulunur. Ebeveynler ya da çocuğun eğitim masraflarını karşılayan kişilerin işsiz kalması durumunda eğitim sigortası işsizlik teminatı işlemeye başlar. Böylece hastalığın yanı sıra işsizlik ve gelir darlığı gibi durumlarda da sigorta şirketlerinin sunduğu eğitim olanakları oldukça geniştir.

Eğitim Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocukların geleceği için önemli olan eğitim sigortası başvurusunu, sigorta şirketlerinin internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sigorta şirketlerinin internet sitesi üzerinden başvuru kısmını seçtikten sonra ad/soyad ve iletişim bilgilerini girmeniz yeterlidir. Talebiniz sonrasında şirketler kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçer. Böylece eğitim sigortası işlemleriniz kısa sürede başlatılır.

Bunun yanı sıra sigorta işlemlerini bizzat başlatmak için şubelerden başvuru yapabilirsiniz. Kimlik bilgileriniz ile şubeye gittiğinizde öncelikle tarafınıza ait belgeleri doldurmanız gerekir. Bu belgelerin yanı sıra “Çocuğum İçin Eğitim Sigortası Bilgilendirme Formu”nu inceleyerek imzalamanız yeterlidir. Akabinde kesintisiz öğretim sigortası için işlemleriniz başlatılır ve uzun bir bekleme süresine gerek kalmadan tamamlanır.

Eğitim Sigortası Teminatları Nelerdir?

Eğitim sigortası, günlük yaşamda ortaya çıkan deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra kaza gibi etkenlerin neden olduğu sakatlık ve ölüm gibi ihtimallere karşı bir teminattır. Eğitim sigortası gelecekte çocukların eğitim durumunu kontrol altına almanın yanı sıra mali düzeyi iyileştirmeye de olanak sağlar. Çocukların geleceğini iyileştirmeye odaklanan sigorta, şirketler tarafından belirlenen teminatlar çerçevesinde şekillenir.

Sigorta talimatları, süreç boyunca gerçekleşen kaza, mali durum ve ölüm ihtimallerine karşı her durumu güvence altına alır. Talimatlar 20 yıla varan süreler hâlinde düzenlenir. Söz konusu sigorta talimatları sayesinde çocukların eğitim ve öğrenim yaşamının yarım kalması engellenir. Böylece geleceğe güçlü ve mutlu bir yatırım olarak yansır.

Her sigorta şirketinin güvence kapsamları kendi içerisinde şekillenir. Bazı sigorta şirketleri poliçeyi düzenlerken ebeveynlerin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimî maluliyet teminatlarını da kapsar. Bunun yanı sıra kaza ve vefat haricinde kanser ya da kalp krizi için tazminat ödemesi gerçekleştirmeyen sigorta şirketleri de bulunur. Aynı zamanda bazı sigorta şirketlerinde güncel olarak işsizlik durumu da teminatlar içerisine dâhil edilir. Bu nedenle kesintisiz öğretim sigortasını yaptırmadan önce güvence şartları hakkında detaylı bilgilere sahip olmanız gerekir.

Eğitim Sigortası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çocukların geleceğine ilişkin bir güvence olan eğitim sigortasına başvuru yapma aşamasında öncelikle şubeye gitmeniz gerekir. Şubede kimlik bilgilerinizi beyan ettikten sonra ilgili sigorta formunu detaylı bir şekilde inceleyerek doldurmanız gerekir. Belgeyi doldurup imzaladıktan sonra teminatlar arasından seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece kısa sürede eğitim sigortası başlatılır.

Eğitim Sigortası Fiyatları Ne Kadardır?

Günümüzde eğitim sigortası fiyatları şirketlerin özel teminatları ve bireylerin beklentilerine göre değişim gösterir. Güncel sigorta paketinin içeriği, eğitim kalitesi ve kullanıcı taleplerine göre geliştirilebilir. Bunun yanı sıra sigorta paketinin içerisine yurt dışı eğitim sağlık sigortası gibi talepler de eklenebilir. Eğitim sigortası, kullanıcılara 4 ve 20 aylık süreler şeklinde sunulur. Hâl böyle olunca şirketler tarafından beyan edilen fiyatlar da değişim gösterir.

Ebeveynler sağlık sigortası söz konusu olduğunda yurt dışı detaylarını da merak ederler. Yurt dışı eğitim sağlık sigortası, öğrenim yaşamını farklı ülkelerde sürdüren çocuklar için geçerlidir. Sigorta kapsamında, öğrencilerin acil hastalık ya da kaza sonucu tıbbi yardım masrafları teminatlar kapsamında karşılanır. Öğrenciler için yurt dışı eğitim sağlık sigortası da şirketlerin belirlediği güvence çerçevesinde sağlanır.

Eğitim Sigortası Bilgilendirme Formu Neleri İçerir?

Çocuğunuzun geleceği için eğitim sigortası yaptırmak için şubeye başvurduktan sonra tarafınıza bir bilgilendirme formu sunulur. Bilgilendirme formunun içerisinde taraflara ilişkin bilgiler, teminatlar ve şartlara dair tüm bilgiler bulunur. Garanti eğitim sigortası paketi için hazırlanan bilgilendirme formunda içerikler oldukça kapsamlıdır. İki kopya hâlinde hazırlanan form, sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyenlere sunulur. Form, taraflara form aracılığıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Bilgilendirme formunda şunlar sıralanır:

 • Sigortacıya İlişkin Bilgiler
 • Teminatlar;

  -Vefat Teminatı

  -Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

  • Uyarılar
  • Vergi Uygulaması
  • Genel Bilgiler
  • Ödemenin Yapılması
  • Diğer Bilgiler
  • Şikayet ve Bilgi Talepleri
close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

2 Oy

-

3 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Neden Zam Yapılır? 14.06.2024

  Neden Zam Yapılır?

 • Enflasyon Gerçeği 14.06.2024

  Enflasyon Gerçeği

 • Bütünleşik Finans Nedir? 11.06.2024

  Bütünleşik Finans Nedir?

 • Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri 7.06.2024

  Yeni Girişimciler için Vergi Yükümlülükleri