Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Yuvanızın Güvencesi DASK Nedir?

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 24.10.2017 Güncelleme Tarihi: 7.03.2024

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde doğal afetlere hazırlıklı olmak son derece önemlidir.

Yuvanızın Güvencesi DASK Nedir?
1999 Gölcük depreminin ardından zorunlu hâle getirilen DASK sigortası, depreme karşı alınacak önlemlerin başında gelir. DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından sunulan bu sigorta türü, depremin sebep olduğu can ve mal kayıplarını minimuma düşürmeyi hedefler. Yazımızın devamından DASK hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

DASK Nedir?

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, zorunlu deprem sigortası temini ve denetiminden sorumludur. DASK sigortası olarak adlandırılan bu sistem, 1999 depreminin ardından uygulanmaya başlanmıştır. 2012’de yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, bu sigorta türüne dair usul ve esasları içerir. Özetle DASK, depreme ve bu doğal afetin oluşturduğu diğer tehlikelere karşı konut sahiplerine maddi güvence sağlar.

DASK sorgulama işlemi ile ilgili detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK’ın temel amacı, ülke sınırları içerisindeki tüm konutları denetim altında tutmaktır. Zorunlu deprem sigortası sayesinde yapılar, bazı kontrol süreçlerinden geçer. Böylece hem konut sahiplerinin can güvenliği sağlanır hem de maddi kayıplar önlenir. Bu noktada Doğal Afet Sigortaları Kurumunun amaçlarına değinmekte fayda var. DASK’ın kuruluş amaçları şöyle:

 1. Kamu bütçesinden bağımsız olarak tehlikeli anlarda ödeme kapasitesi oluşturabilmek.
 2. Tüm toplumu ve sigortalı olan kişileri bilgilendirmek ve aynı zamanda bilinçlendirmek.
 3. Maddelerdeki kapsamlar içerisinde yer alan tüm konutları ödenebilir prim sayesinde depreme karşı sigortalı hâle getirmek.
 4. Deprem sonrasında oluşan hasarların maddi yükünü sigorta sayesinde sermaye piyasalarına dağıtmak.
 5. Depremin sonuçlarında hasar tespiti yapmak ve gerekli tazminatların ödenmesini sağlamak.
 6. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında 33 sigorta şirketi ve ortalama 16.500 acente ile koordineli şekilde çalışmak.

DASK, toplumu doğal afetler ve sigorta sistemleri konusunda bilinçlendirir. Ayrıca yapıların sağlam yapılmasına ve düzenli aralıklarla denetlenmesine teşvik eder. Bu yönüyle DASK, depreme ve beraberinde gelen diğer sorunlara her açıdan hazırlıklı olmayı mümkün kılar.

Doğal Afetin Sonuçlarından Koruyan DASK Hangi Riskleri Kapsar?

DASK, temelde depremin meydana getirdiği maddi hasarlar için güvence sağlar. Bununla birlikte depremin neden olduğu diğer riskleri de kapsar. Aşağıda DASK’ın kapsadığı riskleri görebilirsiniz:

 • Deprem
 • Deprem sonrasında oluşan yangın
 • Deprem sonucunda oluşan infilak
 • Deprem sonucunda oluşan yer kayması
 • Deprem sonrasında oluşabilecek tsunaminin zararları

Bazı unsurlar ise DASK kapsamında değerlendirilmez. Bunlar arasında her türlü taşınır mal ve eşyalar yer alır. Manevi tazminat talepleri, enkaz kaldırma masrafları, tüm bedeni zararlar ve kira mahrumiyeti gibi hususlar da zorunlu deprem sigortasıyla karşılanmaz.

DASK Kapsamına Giren Binalar Hangileridir?

DASK kapsamına giren binalar, belediye sınırları içerisinde yer alır. Bu binaların tespitinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu baz alınır. Aşağıda DASK kapsamına giren yapıları görebilirsiniz.

 1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete bağlı olarak taşınmazlar üzerinde mesken amacıyla inşa edilmiş olan binalar
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu içinde yer alan bağımsız bölümler
 3. Doğal afetler sonucunda devlet tarafından yaptırılmış olan ya da kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu deprem sigortası, kat irtifakı* tesis edilmiş binaları da kapsar. Ayrıca henüz niteliği belirtilmemiş yapılar, kütükte arsa olarak görünen konutlar ve tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evler için de DASK yaptırılabilir.

DASK Kapsamına Girmeyen Binalar Hangileridir?

DASK kapsamına girmeyen binalar, bazı özellikleriyle ön plana çıkar. Örneğin 27 Aralık 1999’den sonra mesken olarak yapılmış ancak inşaat ruhsatı almamış binalara zorunlu deprem sigortası yapılmaz. DASK yaptırılmayan binalar arasında şunlar da yer alır:

 1. Kamuya ait olan binalar
 2. Köy yerleşimlerinde konumlanan binalar
 3. Taşıyıcı sistemi zarar görecek şekilde tadilat yaptırılan ya da zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 4. Tümü ticari amaçlarla kullanılan araçlar
 5. Kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen, bakımsız, kullanıma uygun olmayan binalar

DASK yaptırılmayan binalar için ihtiyari konut sigortaları son derece idealdir. Konut sigortası kapsamında depremin yanı sıra sel, yangın, fırtına ve hırsızlığa karşı da güvenceler yer alır. Elektriksel hasarlar, cam kırılması, enflasyondan korunma ve yakıt sızıntısı gibi ek teminatlar sunan bu sigorta türüyle her türden riske karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

DASK başvuruları, sigorta şirketlerinin şubelerinden ve dijital kanallarından kolaylıkla yapılabilir. İnternetten DASK yaptırmak için size sunulan formdaki bazı bilgileri doldurmalısınız. Aşağıdaki tabloda internetten DASK başvurularında istenen bilgileri bulabilirsiniz.

Sigorta Sahibi Sigortalanacak Bina Daire Bilgileri
İsim Açık adres Brüt yüzölçümü
Soy isim Tapu bilgileri Kullanım şekli
Adres İnşaat yılı
Cep telefonu Yapı tarzı
T.C. kimlik numarası Toplam kat sayısı
Vergi numarası (tüzel kişiler) Hasar durumu

Yukarıda yer alan bilgilerin tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesi önemlidir. Eksik veya hatalı verilen detaylardan dolayı ortaya çıkan maddi kayıpların sorumlusu sigortalıdır. Sigorta hesaplama işlemi için sayfamızı ziyaret edebilir, sigorta şirketlerinden hemen teklif alabilirsiniz.

DASK Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

DASK için öncelikle kapsamlı hizmetler sunan sigorta şirketlerini tercih etmelisiniz. Bu aşamada sigorta acentalarını detaylıca araştırabilir, poliçe tekliflerini karşılaştırabilirsiniz. Öte yandan, metrekare beyanına da önem vermelisiniz. Zira DASK poliçesi ve sigorta primi, bu beyana göre belirlenir. Aksi takdirde eksik ya da aşırı sigorta durumları açığa çıkar. Eksik sigorta, deprem nedeniyle oluşan hasarın bir kısmını karşılar. Aşkın sigortada ise fazladan tahsil edilen primler konut sahibine iade edilir. Konut kredisiyle alınan yapılarda metrekare ölçümünü ekspertiz yaptığı için böyle bir sorunla karşılaşılmaz.

Konut Kredisi sayfamızdan güncel faiz oranlarına ve diğer detaylara göz atabilirsiniz.

DASK Yaptırmak Zorunlu mu?

DASK, ev sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Deprem ve depremin tetiklediği doğal afetler için teminat sağlayan DASK, sigortasını yaptırmamış olanlara herhangi bir yardımda bulunmaz. Aynı zamanda zorunlu konut sigortasız evin elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları da gerçekleştirilemez. Hem söz konusu bağlantıların sağlanması hem de risk durumunda sigortadan yararlanmak için mutlaka DASK yaptırmalısınız.

Konut Sigortası ile DASK Aynı mı?

Konut sigortası ve DASK benzerlikler gösterse de birbirinden farklıdır. DASK zorunlu olarak yaptırılırken konut sigortası isteğe bağlıdır. DASK sadece doğal afetler sonucunda oluşan hasarları karşılar. Konut sigortası ise doğal afet dışında oluşabilecek fiziksel zararlar, hırsızlık ve tadilatlar için de teminat sunar. HangiKredi üzerinden en avantajlı DASK ve konut sigortası tekliflerine ulaşabilirsiniz.

DASK Deprem Sigortası Fiyatları Nasıldır?

DASK deprem sigortası fiyatları, poliçelerde standarttır. Yani sigorta şirketleri arasında herhangi bir fiyat farkı bulunmaz. DASK fiyatları; binanın yapı tipi, kat sayısı, ruhsat yılı, yer aldığı il ve ilçe gibi kriterlere göre belirlenir. Ayrıca yapının metrekaresi ve bulunduğu bölgedeki deprem riski de değerlendirilir.

Farklı Sigorta Şirketinden Farklı Bir DASK Poliçe Teklifi Alabilir miyim?

DASK deprem sigortası fiyatları, her yıl yapı maliyetlerine bağlı olarak güncellenir. Zorunlu deprem sigortası prim tutarı, tüm sigorta şirketleri için aynıdır. Yani zorunlu deprem sigortasını hangi acenteden yaptırırsanız yaptırın aynı prim tutarını ödersiniz. HangiKredi DASK sorgulama aracıyla zorunlu deprem sigortası fiyatını hesaplayabilir, ardından size en uygun seçeneğe güvenle başvurabilirsiniz.

Deprem Sigortası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, risk düzeyine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 5 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre yapılan bu ayrım, deprem sigortası hesaplamasının temelini oluşturur. DASK prim hesaplaması, konutun bulunduğu risk bölgesine göre değerlendirilir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre düşük deprem riski taşıyan bölgelerdeki DASK primleri daha az, yüksek deprem riski taşıyan bölgelerdeki DASK primleri ise daha fazladır.

DASK hesaplaması yapmak için HangiKredi'den destek alın!

DASK Hesaplanırken Konutun Hangi Özelliklerine Bakılır?

DASK hesaplanırken konutun yapı özellikleri ve bulunduğu yer gibi detaylar dikkate alınır. Zorunlu deprem sigortası prim hesaplaması şu bilgilere göre yapılır:

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Binanın yapı tarzı (3’e ayrılır: Çelik, betonarme, karkas yapılar; yığma kagir yapılar; diğer yapılar.)
 • Meskenin brüt yüz ölçümü

DASK primlerinin belirlenmesinde 5 risk bölgesi ve 3 ayrı yapı tarzına göre 15 farklı prim seviyesi belirlenmiştir. DASK hesaplaması yapılırken ilk olarak deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek tutarı belirleyen teminat bedeli bulunur. Teminat bedeli, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı kapsamındaki tarife fiyatıyla çarpılır. Bu çarpım ile ödenecek sigorta tutarı belirlenir.

Deprem Sonrası Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılır?

DASK hasar ödemelerinden yararlanmak için öncelikle ilgili kuruma ihbarda bulunmalısınız. Hasar ihbarı için izleyebileceğiniz 3 ayrı yöntem vardır. ALO 125 telefon hattını arayarak ya da e-Devlet üzerinden süreci başlatabilirsiniz. Ayrıca DASK’ın resmî internet sitesi üzerinden hasar ihbarı yapılabilir.

Hasar ihbarı için poliçe numaranızı bilmelisiniz. Dilerseniz ilgili kurumun web sitesinden ya da e-Devlet sisteminden DASK poliçe sorgulaması yapabilirsiniz. Ardından DASK, ihbar üzerine önce hasar dosyasını oluşturur ve dosya numarasını size SMS ile bildirir. Hasar işlemleri hakkında daha detaylı bilgi için DASK’ın hazırladığı broşüre de göz atabilirsiniz.

DASK Hasar Sorgulaması Nasıl Yapılır?

DASK hasar sorgulamasını farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. 2016 yılından sonra oluşturulmuş hasar dosyaları için 125 nolu hattı aramanız yeterlidir. Dilerseniz DASK’ın hasar sorgulama sayfasından da faydalanabilirsiniz. Bu sayfada sizden sorgulama tipi, kişilik türü, uyruk, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri istenir.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Tutarı Ne Kadar?

DASK teminatları, sigorta poliçesinin değerini belirler. Azami teminat limiti, her yıl inşaat maliyetlerindeki değişime göre yeniden hesaplanır. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm yapı tipleri için azami teminat tutarı 640 bin TL’dir.

Notlar:

* henüz inşaatı tamamlanmamış binaya ait mülkiyet hakkı

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

5 Oy

-

3 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Son Eklenen İçerikler

 • Noterde Hangi İşlemler Yapılır? 23.05.2024

  Noterde Hangi İşlemler Yapılır?

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?