Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

HangiKredi Uzman Yazarları

Yayımlama Tarihi: 2.09.2016 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların özel hastanelerdeki sağlık giderlerinin yalnızca bir kısmını öder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gerekenler
Ancak bazı rahatsızlıklarda ve tercih ettiğiniz hastaneye göre zaman zaman yüklü masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yardımınıza koşar. Bu yazıda anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından ekstra ödeme yapmadan yararlanabilmenizi sağlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili detayları derledik.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kısaca SGK’lıların fark ödemeden özel hastanelerde tedavi olmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. SGK, özel sağlık sigortası sahiplerinin hastane masraflarının bir kısmını karşılar. Ancak diğer giderler, sigortalı tarafından ödenir. Bu nedenle özel sağlık sigortası bulunanlar; düşük tutarlı primler ödeyerek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir. Böylece SGK kapsamına girmeyen tedavilerde hiçbir fark ödemeden özel sağlık sigortalarından yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından karşılanmayan ya da kısmen ödenen sağlık harcamalarını kapsar. Bireylerin yüklü masraflara girmeden daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasını hedefler. SGK tarafından kısmen karşılanan tedavi masrafının kalanı, sağlık sigortası genel şartları ve poliçeye özel koşullar dâhilinde teminata alınır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında yer alan hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık (estetik ameliyatlar, akupunktur gibi alternatif tedaviler vb) hizmetleri,
 • Ek ücret tutarları,
 • Konaklama ve otel ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
 • Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutarlar.

Sağlık kurumuna başvuru yaparken istenen katılım payı ise sigorta poliçesi kapsamında değildir. Katılım payı özetle, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen tutardır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda bu pay olmadığı için hastane masraflarınızın tamamı, sigorta şirketiniz ve SGK tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Dışındaki Hizmetler Nelerdir?

Hastane ve tedavi süreçlerinin ardından beklenmeyen masraflarla karşılaşmamak için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın içeriğine hâkim olmalısınız. Özel sağlık sigortası aktif olmayanlar, bu imkândan yararlanamaz. Ayrıca hâlihazırda bir hastalığınız varsa poliçeye buna yönelik bir teminat eklenmez. Son olarak, tüm ilaç giderleri ve diş tedavileri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı dışındadır.

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yorumlarını araştırırken aklınıza bazı sorular takılabilir. Bunların başında söz konusu poliçelerin özel sağlık sigortasından ayrılan yönleri gelir. Tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası farkını şöyle açıklayabiliriz:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Sağlık Sigortası
Yurt dışında yararlanılmaz. Ek teminatlarla yurt dışını da kapsar.
Katılım payı yoktur. Katılım payı ödenir.
Sigorta şirketine göre değişmekle beraber yaş sınırı 55’tir. 60 yaşın altındakiler tarafından yaptırılır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri, nispeten daha düşüktür. Ancak bu tutar, tercih ettiğiniz sigorta şirketine ve poliçede yer alan teminatlara göre değişiklik gösterir. Teminatlar hakkındaki detaylara hâkim olarak sizin için en uygun poliçe tekliflerini tercih edebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Verdiği Teminatlar Nelerdir?

İsteğe bağlı bir sigorta olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak ve ayakta tedavi masraflarını karşılar. Yatarak tedavi teminatı, tek başına tercih edilebilir. Ayakta tedavi teminatı ise poliçe süresince 6 sefer alınabilir. Ayakta tedavi için SGK tarafından aranan şartlar arasında doktor muayenesi ve diğer tanı işlemlerinin aynı kurumda yapılması yer alır. Aşağıdaki tabloda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatlarından bazılarını görebilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatları Ayakta Tedavi Teminatları
1. Doktor raporunda belirtilmiş olması şartıyla sigortalının dâhili veya cerrahi yatışları 1. Doktor muayenesi
2. Ameliyat 2. Röntgen
3. Ameliyat öncesi ve sonrası tetkik 3. MR
4. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon 4. Laboratuvar hizmetleri
5. Evde bakım 5. Tomografi
6. Suni uzuv 6. Fizik tedavi
7. Radyoterapi, kemoterapi ve diyaliz 7. İleri tanı yöntemleri

Bazı poliçelerde sayılanların yanında doğum teminatı da yer alır. Ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatının ayrıca fiyatlandırıldığını belirtelim. Poliçeye eklenebilen bu teminatla doğum öncesi ve sonrası masraflarda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilirsiniz.

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Faydalanabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırarak özel sağlık kuruluşlarından ek ücret ödemeden hizmet alabilirsiniz. Ancak öncelikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın isteğe bağlı olduğunu hatırlatalım. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasından 60 yaşının altında ve T.C. vatandaşı olan SGK’lı kişiler faydalanabilir. Ayrıca bu kişiler, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için de poliçe satın alabilir. Örneğin poliçeye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bebek teminatı ekleyebilirsiniz. Böylece doğumdan sonra ortaya çıkan masraflar için önlem alırsınız.

HangiKredi Sigorta sayfası üzerinden hem kendiniz hem yakınlarınız için sigorta sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primleri Neye Göre Değişir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlananlar, poliçenin devamı için düzenli olarak prim öder. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri, her vatandaş için farklı olabilir. Bu primlerin tutarı belirlenirken şunlar dikkate alınır:

 • Sigortalının yaşı
 • Sigortalının cinsiyeti
 • Sigortalının ikametgâh adresi
 • Sigortalının eşi ve/veya çocuklarının olması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri, aylık taksitlerle ve kredi kartıyla ödenebilir. Poliçenin içeriği, prim tutarında belirleyici olur. Yatarak ve ayakta tedavi teminatları arttıkça daha fazla ödeme yapılır. Ayrıca ikametgâh adresindeki ve ödeme planındaki değişiklikler de söz konusu primi etkiler.

HangiKredi üzerinden Özel Sağlık Sigortası sorgulayabilir, poliçe tekliflerini karşılaştırabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Yapılabilir mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indiriminden yararlanmak için bazı şartlar bulunur. Vergi indirimi, 4A ve 4C sisteminde sigortalı olanları kapsar. Bu grupta yer alan çalışanlar şunlardır:

 • İşçiler
 • Esnaflar
 • Memurlar
 • Serbest meslek erbapları

Bu sigorta sistemlerine dâhilseniz çalıştığınız yerin muhasebe birimine başvurmalısınız. Yaptığınız başvurunun ardından brüt maaşınız üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi matrahı yeniden düzenlenir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primlerinin %15’i, vergi matrahından düşer. Yapılan indirim sayesinde net maaşınız yükselir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Hastaneler Hangileridir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı, sigortanızı yaptırdığınız şirketin anlaşmalı olduğu kurumlarda kullanabilirsiniz. Bunun için şirketin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarını kontrol etmeli ve karar aşamasında bu bilgiyi gözetmelisiniz. En avantajlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini bulmak için sigorta şirketlerini tek tek gezmenize gerek yok. HangiKredi üzerinden sigorta türleri hakkında geniş bilgilere ulaşabilir, beklentilerinizi karşılayan poliçe teklifini dakikalar içerisinde bulabilirsiniz.

close icon

Yazar Hakkında

yazar
HangiKredi Uzman Yazarları

Finansal uzmanlıkları doğrultusunda en doğru ve en güncel bilgileri sizler için derleyen Hangikredi.com uzman finans yazarları; kredi, mevduat, bankacılık ve muhasebe gibi pek çok kategoride konuyu sizler için kaleme alır.

Devamını Oku

Bu makale size ne kadar faydalı oldu?

79 Oy

-

3,01 Puan

Oy verdiğiniz için teşekkür ederiz. 😊

Yorum Yazın

yorum yaz

Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

4 Yorum

Neveser
Neveser 25.07.2020 • 00:00

diş ve çene cerrahisini kapsayan sigortalar hangileri yardımcı olurmusunuz

Yanıtla Beğen(14)
ikon
Hangikredi 28.07.2020 • 00:00

Merhaba Neveser, Sigorta poliçelerinin kapsamları birbirinden farklı olmakla birlikte fiyatı da kapsama göre değişiklik gösterir. Konuyla ilgili olarak sigorta şirketlerinden destek almanı tavsiye ederiz.

Beğen(14)
Cihan lala
Cihan lala 30.03.2019 • 00:00

Saglik sigortami yapacam ama 1 haftaya ameliyat olacam oluyor mu

Yanıtla Beğen(16)
ikon
Hangikredi.com 1.04.2019 • 00:00

Sayın Cihan lala, Genellikle sağlık sigortası yaptırılırken mevcut hastalıklar sorulur ve sigorta buna göre yapılır, mevcut hastalıklar sigorta kapsamına alınmaz. Ancak yine de sigorta yaptıracağınız kuruma konuyla ilgili danışmanızı tavsiye ederiz.

Beğen(14)

Son Eklenen İçerikler

 • Noterde Hangi İşlemler Yapılır? 23.05.2024

  Noterde Hangi İşlemler Yapılır?

 • Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir? 20.05.2024

  Sanal Ofis Nedir, Avantajları Nelerdir?

 • İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi 17.05.2024

  İnşaat Maliyetleri ve Konut Fiyatları İlişkisi

 • Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır? 17.05.2024

  Stajyer Ehliyet Nedir? Süresi Ne Kadardır?