Bankaların güncel ve avantajlı kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz; sahibi olduğu hangikredi.com alan adlı internet sitelerimizi ziyaret eden, başvuru formu dolduran veya şirketimizi telefonla arayan ziyaretçi, üye ve müşteriler ile şirketimizden hizmet alan veya şirketimizi fiziki olarak ziyaret eden gerçek kişi ve tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu kimlik bilgisi (ad-soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, imza, cinsiyet), iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, şifre, adres, IP adresi), finansal bilgi (çalışma durumu, taşınmaz ve taşıt bilgileri, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş, belgelenebilir diğer gelirler, kredi ödemeleri, kredi kart limiti, kredi kartı dönem borcu, kredi kartına sahip olunan zaman dilimi, farklı kredi kartı sahipliği, kredi kartı kullanma türü (ticari, bireysel), kredi kartının ne tür ihtiyaçlar için kullanılacağı bilgisi, kredi kartının kullanıldığı sektör bilgisi) ses ve görüntü kaydına (kamera ve telefon kayıtları) ait kişisel verilerini;

 

  1. a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2. b) Müşteri memnuniyeti ölçümleme, müşteri şikayetlerinin takibi, giderilmesi ve süreç iyileştirme,
  3. c) Hizmet ifası ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  4. d) İdari işler yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  5. d) Şirketin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
  6. e) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir:


Alıcı Gruplar

Veri Kategorisi

Aktarılan Veriler

Aktarma Amacı ve Yöntemi

İş Ortağı (Emarsys)

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, cinsiyeti,

Toplu e-posta gönderim, e-posta ve yedekleme ve Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan program ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla API servisleri üzerinden aktarılmaktadır.

İş Ortağı (Emarsys)

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi, MERNİS kaydı

Toplu e-posta gönderim, e-posta ve yedekleme ve Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan program ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla API servisleri üzerinden aktarılmaktadır.

İş Ortağı (Emarsys)

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi, maaş aralığı, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş belgelenebilir diğer gelirler, kredi ödemeleri, kredi kart limiti, kredi kartı dönem borcu, kredi kartına sahip olunan zaman dilimi, farklı kredi kartı sahipliği, kredi kartı kullanma türü (ticari, bireysel), kredi kartının ne tür ihtiyaçlar için kullanılacağı bilgisi, kredi kartının kullanıldığı sektör bilgisi.

Toplu e-posta gönderim, e-posta ve yedekleme ve Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan program ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla API servisleri üzerinden aktarılmaktadır.

İş Ortağı (Emarsys)

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, mesleği,  eğitim durumu

Toplu e-posta gönderim, e-posta ve yedekleme ve Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan program ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla API servisleri üzerinden aktarılmaktadır.

Bina Yönetimi

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile kurum içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydı tutulmaktadır.

 

Müşteri Yönetimi

Görsel Veri, İletişim Verisi

Gerçek kişiye ait fotoğraf, hizmet yorumu, adres bilgisi

Hangikredi.com aracılığıyla hizmet alan kullanıcılardan kendi rızalarıyla temin edilen yorum ve fotoğraflar, Şirket’in onayı doğrultusunda Web Sitesi’nde, Şirket’in uygun gördüğü süre boyunca yayımlanacaktır. Müşteri ilişkileri çerçevesinde hediye gönderimi için temin edilen adres bilgisi belirtilen süre kadar saklı tutulacaktır.

 

İş Ortağı (Emarsys)

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi, IP, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler

Toplu e-posta gönderim, e-posta ve yedekleme ve Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan program ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla API servisleri üzerinden aktarılmaktadır.

Danışmanlar (Hukuk, muhasebe hizmeti aldığımız İlab Holding A.Ş. Muhasebe departmanı)

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza.

Sözleşmelerin incelenmesi, hukuki haklarımızın korunması ve takibi ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla telefon, e-posta veya iletilişim uygulaması “slack” yoluyla veya elektronik veya fiziki kopya olarak aktarılmaktadır.

Adli makam veya kolluk kuvvetleri

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

İlgili makamca talep edilen kişisel veriler

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla ilgili makamca talep edilen yöntemle aktarılabilecektir.

 

 

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.

Saray Mah., Site Yolu Cad., No:5/6-1, Anel İş Merkezi, Kat:2 ,34768

Ümraniye/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.

Saray Mah., Site Yolu Cad., No:5/6-1, Anel İş Merkezi, Kat:2, 34768

Ümraniye/ İstanbul

e-posta: destek@hangikredi.com

Web Sitesi: https://www.hangikredi.com/

MERSİS NO:0524052734800011