İntifa Hakkı Nedir ?

İntifa hakkı, menkul ve gayrimenkullar ile bir mal varlığı üzerine tesis olunan ve tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını veren ve tapu siciline tescili ile meydana gelen bir haktır.

FİNANS SÖZLÜĞÜ